Özel Üniversite Yaz Okulu Para İadesi – Gaziantep Barosu Avukatı

Özel Üniversite Yaz Okulu Para İadesi ile ilgili olarak yargıtay önemli karar almıştır.Başarısız oldukları dersleri tekrar okurken ikinci bir ödeme yapan öğrencilerin tekrar ücret alınmasını sebepsiz zenginleşme olarak yorumladı. Özel Üniversite Yaz Okulu Para ödemiş öğrenciler bu paralarını 10 yıllık geriye dönük almaları mümkün olmaktadır.Özel Üniversite Yaz Okulu Para İadesi almak için öğrencilerin Tüketici mahkemelerine dava açmaları gerekmektedir.

Özel Üniversite Yaz Okulu Para İadesini okuldan talep etmek isteyen tüm öğrenciler için emsal teşkil edecek bir içtihat kararı olmuştur. Yargıtay bu kararında vakıf üniversitelerinin ticari bir işletme olduklarına dair bir yorum yapmıştır. Kararı veren yerel mahkemenin de tüketici mahkemesi olması önemlidir. Sebepsiz zenginleşme ciddi bir hukuk ihlalidir ve Yargıtay çok kritik bir konuda önemli bir karar vermiştir. Bu kararla birlikte Vakıf üniversitelerinde okuyan tüm öğrenciler bugüne kadar ödemiş oldukları başarısız derslere ilişkin ek ücret bedellerini mahkeme yoluyla geri alabilirler.

Özel Üniversite Yaz Okulu Para İadesi – Yargıtay Kararı

Yargıtay
3.Hukuk Dairesi

Esas : 2013/6535
Karar : 2013/9400
Karar Tarihi : 06.06.2013

ALACAK DAVASI – DAVACIDAN EĞİTİM ÜCRETİ DIŞINDA FAZLADAN HAKSIZ YERE TAHSİLAT YAPILDIĞI – HAKSIZ YERE DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN MİKTARIN DAVALI ÜNİVERSİTE YÖNÜNDEN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TEŞKİL EDECEĞİ – ALACAĞIN TAHSİLİ GEREĞİ.

ÖZET : Somut uyuşmazlıkta, 2005 – 2008 yılları ile 2009 güz yarıyılı döneminde eğitim ücreti toplamı ….. TL olduğu halde davacının davalı Üniversiteye toplam …… TL ödediği, bu kapsamda davalı üniversitenin …… TL’yi davacıdan haksız yere tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Haksız yere davacıdan tahsil edilen ….. TL davalı üniversite yönünden sebepsiz zenginleşme teşkil eder ve sebepsiz zenginleşilen tutarın davacıya iadesi gerekir. Toplanan kanıtlara göre davanın kısmen kabulü ile …… TL alacağın dava tarihinden itibaren değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya yönelik isteminin reddine, karar vermek gerekmiştir.

KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YÖK KARARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI GENEL KURUL KARARLARI Oturum Tarihi: 15.09.2008 Oturum No. ………19….. KARAR.2008.19.2427

Yrd.Doç.Dr. Faris KOCAMAN’ın; Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Dış Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik bölümü ikinci sınıfında öğrenimine devam eden oğlu Oğuzhan KOCAMAN’dan birinci sınıftan kalan dersleri için (ikinci sınıfın ücretinin dışında) ücret istendiği, Devlet üniversitelerinde olmayan bu uygulamanın yasal olmadığı ve bu yöndeki uygulamanın Kurulumuz tarafından düzeltilmesi talebini içeren dilekçesi incelendi.

Yapılan inceleme neticesinde; 2547 Sayılı yükseköğretim Kanunu’nun Ek 10. maddesine göre mali, idari ve ekonomik konularda Kurulumuzun gözetim ve denetimine tabi olan vakıf Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden kayıt yaptırdıkları dönem ve eğitim-öğretim yılı için ücret alındığı, bir üst sınıfa geçen ve bir önceki eğitim-öğretim yılı/dönemi için ücret ödemiş olan öğrencilerden daha önce alıpta başaramadığı ve yeniden alması gereken ve ücretleri daha önce alınmış/ödenmiş olan alt sınıf dersleri için bir ücret alınmasının uygun olmadığına karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.