gaziantep avukat

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Yargıtay Tarafından Hakaret Sayılan Kelimeler

HAKARET SAYILANLAR YAHUDİ YARGITAY 16.CD (E:2017/1486 K:2017/4427 T:12.06.2017) YANDAN ÇARKLI YARGITAY 4.CD (E:2013/26390 K:2014/16646 T:07.07.2014) YAPTIĞINIZ İŞİN İÇİNE SIÇAYIM YARGITAY 15. CD (E:2012/6180 K:2012/41043 T:11.09.2012) YARRAK BAŞI YARGITAY 18.CD (E:2019/23524 K:2020/7827 T:22.06.2020) YAVŞAK YARGITAY 3.CD (E:2017/19528 K:2018/14193 T:02.10.2018) YEDİ CEDDİNİ SİNKAF EDERİM YARGITAY 15.CD (E:2013/4610 K:2014/20670 T:08.12.2014) YEZİT YARGITAY 16.CD (E:2016/6928 K:2017/4807 T:19.07.2017) YOLSUZLUK YARGITAY …

Yargıtay Tarafından Hakaret Sayılan Kelimeler Devamı »

Gaziantep İdare Hukuku Avukatı Aziz Cihan KAÇIRAN

Kamuda çalışan engelli memurun yer değiştirmesi

Kamuda çalışan engelli memurun yer değiştirmesi: Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği Bu yazımızda; Kamuda Çalışan Engelli Memur Yer Değiştirmesi konusu hakkında emsal bir yargı kararı yer almaktadır. İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan …

Kamuda çalışan engelli memurun yer değiştirmesi Devamı »

ceza avukatı gaziantep boşanma avukatı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Hukuk Genel Kurulu 2013/2350 E. , 2015/1759 K.  Tasarrufun iptali Tasarrufun iptali davasının dinlenebilirlik şartı borcun tasarruftan önce doğması ve aciz vesikasıdır. Borçlunun haczi kabil malı olmadığını gösteren haciz tutanağı aciz vesikası yerine geçer. Kefil yönünden asilin borçlandığı tarih borcun doğduğu tarihtir. Hukuk Genel Kurulu         2013/2350 E.  ,  2015/1759 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Akhisar 2. Asliye …

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Devamı »

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Hukuk Genel Kurulu 2013/2350 E. , 2015/1759 K.  Tasarrufun iptali Tasarrufun iptali davasının dinlenebilirlik şartı borcun tasarruftan önce doğması ve aciz vesikasıdır. Borçlunun haczi kabil malı olmadığını gösteren haciz tutanağı aciz vesikası yerine geçer. Kefil yönünden asilin borçlandığı tarih borcun doğduğu tarihtir. Hukuk Genel Kurulu         2013/2350 E.  ,  2015/1759 K.   “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Akhisar 2. …

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi Esas : 2018/450 Karar : 2019/664Karar Tarihi : 06.02.2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tazminat davası sonunda, İlk Derece Mahkemesince, temliğin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince de davalının istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin olarak verilen karar …

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Nafaka Bilirkişi Raporu

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2019/2740Karar : 2019/6702Karar Tarihi : 17/04/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten …

Nafaka Bilirkişi Raporu Devamı »

TMK MADDE 502

VAKIFBANK TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİLDİR

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2019/5441Karar : 2020/2900Karar Tarihi : 18/03/2020 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm …

VAKIFBANK TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİLDİR Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması Ve Şikayet Süresi

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2018/337Karar : 2019/7727Karar Tarihi : 13/05/2019 Özet : Senet aslının icra kasasında olmadığı hususu, ancak ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu tarafından İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirme konusu yapılabilir. Aksi halde mahkemece re’sen nazara alınamaz. Somut olayda; ödeme emrinin borçluya 28.07.2016 …

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması Ve Şikayet Süresi Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

ÖZÜ : Kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine borçlu-kiracı yasal sürede borca itiraz etmemiş ve borcunu ödememiş ise alacaklı kiralayan davacı İİK.nun 269/a maddesi gereğince, ödeme süresinin (30 gün) bitim tarihini takip eden 6 ay içinde, icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunabileceği.. 30 günlük ödeme süresi geçtikten sonra dava açma süresi olan 6 …

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İlamın İcrasının Ayrı Bir İş Sayılacağı Ve İlamın İcraya Konulmaması Talebinin Azil Sayılamaz

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2013/74Karar : 2013/1367Karar Tarihi : 18.9.2013 Taraflar arasında düzenlenen ücret sözleşmesinde kararlaştırılan ücretin, sadece “Akgün Yazılım Paz. Ve Tic. Ltd. Şti” aleyhine açılacak akdin ifası davası işi için olduğu, bu işle ilgili olsa dahi bundan doğacak herhangi bir başka işi kapsamına almayacağı, bu işle ilgili uyuşmazlıklar ve kovuşturma işlemi çıkması …

Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İlamın İcrasının Ayrı Bir İş Sayılacağı Ve İlamın İcraya Konulmaması Talebinin Azil Sayılamaz Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.