ceza avukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Yargıtay Tarafından Hakaret Sayılan Kelimeler

HAKARET SAYILANLAR YAHUDİ YARGITAY 16.CD (E:2017/1486 K:2017/4427 T:12.06.2017) YANDAN ÇARKLI YARGITAY 4.CD (E:2013/26390 K:2014/16646 T:07.07.2014) YAPTIĞINIZ İŞİN İÇİNE SIÇAYIM YARGITAY 15. CD (E:2012/6180 K:2012/41043 T:11.09.2012) YARRAK BAŞI YARGITAY 18.CD (E:2019/23524 K:2020/7827 T:22.06.2020) YAVŞAK YARGITAY 3.CD (E:2017/19528 K:2018/14193 T:02.10.2018) YEDİ CEDDİNİ SİNKAF EDERİM YARGITAY 15.CD (E:2013/4610 K:2014/20670 T:08.12.2014) YEZİT YARGITAY 16.CD (E:2016/6928 K:2017/4807 T:19.07.2017) YOLSUZLUK YARGITAY …

Yargıtay Tarafından Hakaret Sayılan Kelimeler Devamı »

TMK MADDE 499

Jigolo Dolandırıcılığı

Günümüzde iletişim araçlarının ve teknolojinin hızla gelişmesinden ve buna paralel olarak insanlar arasındaki etkileşimin hızla artmış olmasından ötürü malvarlığına karşı işlenen suçlar özellikle son dönemde artış göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’de de kamuoyuna yansıyan ÇiftlikBank, sanal bahis oyunları, jigolo sitelerinde gerçekleştirilen eylemlerin maddi olay kapsamında doğru suç nitelendirmesinin yapılması için suçun unsurlarının tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerekir. …

Jigolo Dolandırıcılığı Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

ÖZÜ : Kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine borçlu-kiracı yasal sürede borca itiraz etmemiş ve borcunu ödememiş ise alacaklı kiralayan davacı İİK.nun 269/a maddesi gereğince, ödeme süresinin (30 gün) bitim tarihini takip eden 6 ay içinde, icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunabileceği.. 30 günlük ödeme süresi geçtikten sonra dava açma süresi olan 6 …

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Hakaret Suçunda Uzlaştırma İle İlgili Yargıtay Kararı

Özet : Katılan kolluk beyanında uzlaşmak istemediğini belirtmiş ise de, hakaret suçundan uzlaşma teklif formu imzalatılmayıp uzlaşmanın mahiyeti ve sonuçlarının da açıklanmadığı, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında usule uygun uzlaştırma işlemi yapılmadığının anlaşılması karşısında, 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesinde öngörülen yönteme uygun biçimde sanık ve katılan arasında uzlaştırma işlemi yapılmadan mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırıdır. Yargıtay18.Ceza …

Hakaret Suçunda Uzlaştırma İle İlgili Yargıtay Kararı Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Suçun İşlendiğine Dair Kuvvetli Şüphe Olsa Dahi Şüpheye Dayalı Olarak Mahkumiyet Kararı Verilemez

Özet : Delillerin, sanığın eylemi gerçekleştirdiği iddiasını kuvvetli bir ihtimalden öteye geçiremediği, kuvetli de olsa, ihtimale dayalı olarak mahkumiyet kararı verilmesi mümkün olmadığından. Yargıtay1.Ceza Dairesi Esas : 2014/3253Karar : 2014/5690Karar Tarihi : 1.12.2014 Somut olayda sanığın ellerindeki atış artığının, artığın bulunduğu yüzeye temasla sirayetinin mümkün olduğu, maktülden alınan ve atış artığı bulunmayan svapların ellerden alındığı, …

Suçun İşlendiğine Dair Kuvvetli Şüphe Olsa Dahi Şüpheye Dayalı Olarak Mahkumiyet Kararı Verilemez Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kredi Kartı Aidatlarını İade Ediyoruz Denilerek, Mağduru İkna Edip Kredi Kartı Bilgilerini Aldıktan Sonra Para Çekilmesi Eylemin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur

Yargıtay8.Ceza Dairesi Esas : 2019/25961Karar : 2020/13557Karar Tarihi : 17.06.2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıHÜKÜM : Mahkumiyet Gereği görüşülüp düşünüldü:Şikayetçinin telefonla sanık tarafından arandığı, ” biz tüketici hakları hakem heyetinden arıyoruz, bu güne kadar kullanmış olduğunuz kredi kartlarından haksız yere kesilen kart aidatı, sigorta bedeli gibi kesilen …

Kredi Kartı Aidatlarını İade Ediyoruz Denilerek, Mağduru İkna Edip Kredi Kartı Bilgilerini Aldıktan Sonra Para Çekilmesi Eylemin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Haksız Eylem Sonucu Yaralanan Dava Dışı Kamu Görevlisine 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Gereğince Ödenen Tazminat

Özet : Davalının sorumluluğunun olay günündeki verilere ve bu bağlamda olay günündeki katsayılara göre yaptırılacak hesaplama doğrultusunda belirlenmesi gerekirken, mahkemece karar tarihindeki veriler esas alınarak hesaplanan miktarın kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir. Yargıtay4.Hukuk Dairesi Esas : 2020/2323Karar : 2020/3188Karar Tarihi : “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … …

Haksız Eylem Sonucu Yaralanan Dava Dışı Kamu Görevlisine 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Gereğince Ödenen Tazminat Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Araç Alımında Alıcının Araştırma Yükümlülüğü Yoktur, Satıcının Bilgilendirme Yükümlülüğü Vardır

Özet : Somut olayda mahkemece alınan 22.10.2015 tarihli bilirkişi raporuna göre; davacının 22.07.2013 tarihinde davalıdan satın aldığı aracın 02.12.2010, 20.01.2011 ve 19.12.2011 tarihli hasar kayıtlarının olduğu, dava konusu araca ilişkin muayene verilerine göre ise 31.10.2014’de 86.499 km, 16.10.2012’de 57.803 km, 26.06.2010’da ise 435.050 km’de olduğu görülmüştür. Davacının olayda kusurundan söz edilemez.Davacının, satın aldığı araçla ilgili …

Araç Alımında Alıcının Araştırma Yükümlülüğü Yoktur, Satıcının Bilgilendirme Yükümlülüğü Vardır Devamı »

ceza avukatı gaziantep

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI

Danıştay5.Daire Esas : 2014/6295Karar : 2015/1618Karar Tarihi : 25.2.2015 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI ( Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine Göre Bu Kişilerin Üç Tür Nöbetle Yükümlendirilebilecekleri – Genel Uzmanlık Eğitimi Görenler Nöbeti/Servis Nöbeti/Branş Nöbeti ) UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERİN 3 TÜR NÖBET TUTABİLMESİ ( Genel Uzmanlık Eğitimi Görenler Nöbeti/Servis Nöbeti/Branş Nöbeti Tutturulabilecekleri …

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Önemli hatırlatma..son yasa değişikliği sonrasında ; Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları , suçun türü ve miktarına bakılmaksızın istinaf sonrası TEMYİZ EDİLEBİLİR.. aşağıda ilgili yasa metinleri paylaşılmıştır. 15 Temmuz 2020Resmî Gazete Sayı : 31186Kanun No. 7249 …

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.