ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATAY GEÇİŞ HAKKI VE ÖDENEN ÜCRETİN İADESİ – Gaziantep Barosu Avukatı

Yargıtay
18.Hukuk Dairesi

Esas : 2015/12498
Karar : 2016/10263
Karar Tarihi : 27.06.2016

  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATAY GEÇİŞ HAKKI / ÖDENEN ÜCRETİN İADESİ (Başka Bir Üniversiteye Yatay Geçiş Nedeniyle Ödenen Öğrenim Ücretinin İadesi İsteminin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca Reddinin Doğru Olmadığı – Davacının Yaptığı Yatay Geçiş İşleminin Hakkın Kullanılmasından İbaret Olduğu/Davanın Kabul Edileceği)
  • ÖĞRENİM ÜCRETİNİN İADESİ TALEBİ (Başka Bir Üniversiteye Yatay Geçiş/Ödenen Öğrenim Ücretinin İade Edilmemesi – Öğrencinin Kaydını Sildirildiği Üniversitede Öğrencilik Haklarından ve Üniversitenin Hizmetlerinden Yararlanmadığı/Davacının Yaptığı Yatay Geçiş İşleminin Hakkın Kullanılmasından İbaret Olduğu/Davanın Kabul Edileceği)
  • YÜKSEKÖĞRETİMDE YATAY GEÇİŞ (Ödenen Öğrenim Ücretinin İade Edilmemesi – Öğrencilere Yatay Geçiş Hakkının Tanındığı Dikkate Alındığında Davacının Yaptığı Yatay Geçiş İşleminin Hakkın Kullanılmasından İbaret Olduğu Gözardı Edilerek Yanılgılı Gerekçeyle Ücretin İadesi Davasının Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik/m.11

ÖZET : Öğrenci, A… Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenciyken 08.08.2014 tarihinde 2014-2015 güz dönemi yarıyılı için 10.860,00-TL öğrenim ücreti ödediğini, daha sonra kanuni hakkını kullanarak M… Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığını, 10.09.2014 tarihinde A… Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına dilekçe göndererek okulla ilişiğinin kesilip ödemiş olduğu 10.860,00-TL nin iadesi isteminde bulunmuş, iade talebi reddedilmiştir. Öğrenci, kaydının sildirildiği üniversitede öğrencilik haklarından ve üniversitenin hizmetlerinden yararlanmadığını ileri sürerek, eğitim ücreti olarak ödemiş olduğu 10.860,00-TL’nin 10.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini istemiş; mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Davacının yaptığı yatay geçiş işleminin hakkın kullanılmasından ibaret olduğu gözardı edilerek yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, davalının yatay geçiş nedeniyle okuldan kaydını sildirmesi nedeniyle ödemiş olduğu 10.860,00 TL’nin başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin A… Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenciyken 08.08.2014 tarihinde 2014-2015 güz dönemi yarıyılı için 10.860,00-TL öğrenim ücreti ödediğini, daha sonra kanuni hakkını kullanarak M… Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığını, 10.09.2014 tarihinde A… Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına dilekçe göndererek okulla ilişiğinin kesilip ödemiş olduğu 10.860,00-TL nin iadesi isteminde bulunduğunu ancak 18.09.2014 tarihinde iade talebinin reddedildiğini, müvekkilinin kaydının sildirildiği üniversitede öğrencilik haklarından ve üniversitenin hizmetlerinden yararlanmadığını ileri sürerek, eğitim ücreti olarak ödemiş olduğu 10.860,00-TL’nin 10.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini istemiş; mahkemece, A… Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim sınava yönetmeliğini kayıt sildirme başlıklı 27. maddesine “kendi isteği ile kayıt sildiren veya kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.” hükmünün yer aldığı, yönetmelik hükümlerine göre davacının kendi iradesi ile kayıt sildirdiğinden bu halde yatırmış olduğu öğretim ücretinin iadesine karar verilemeyeceği, hukukun genel prensipleri çerçevesinde illiyet bağını kesen mücbir sebep nedeni ile sözleşme ilişkisinin sona erdirilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Somut olayda, mahkemece, Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğin 11. maddesinde öğrencilere yatay geçiş hakkının tanındığı dikkate alındığında davacının yaptığı yatay geçiş işleminin hakkın kullanılmasından ibaret olduğu gözardı edilerek yanılgılı gerekçeyle davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 27.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.