ağır ceza

TMK MADDE 509

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI BERAAT CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR AVUKATI

14. Ceza Dairesi         2018/2214 E.  ,  2018/3749 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair Bafra Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.03.2017 gün ve 2017/22 Esas, 2017/53 Karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: …

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI BERAAT CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR AVUKATI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (TCK 192)

Etkin Pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde atıfet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti suçunda birbirinden zamansal olarak ayrılan iki tür etkin pişmanlık hali vardır: Suçun işlendiği …

Uyuşturucu Madde Ticareti ve Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi (TCK 192) Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark

Uyuşturucu madde ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu  birbirine karıştırılmamalıdır. Suçun, uyuşturucu madde ticareti suçu olup olmadığı şu kriterlere göre tespit edilir: Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti açısından en önemli ölçüt, yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Sanığın kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım …

Uyuşturucu Madde Kullanma ile Ticareti Arasındaki Fark Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir? (TCK 188)

Uyuşturucu madde ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.188). Uyuşturucu madde ticaretinin konusu eroin, kokain, morfin veya bazmorfin gibi uyuşturucu maddeler ise suçun daha …

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir? (TCK 188) Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması )

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması ) 11. Ceza Dairesi 2013/13911 E. , 2015/28524 “İçtihat Metni” 1- Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.03.1992 gün, 80/98 ve 19.04.2005 gün, 221-38 sayılı ve benzer kararlarında da belirtildiği üzere, belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının …

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması ) Devamı »

cinsel istismar taciz cinsel suçlar ceza avukatı gaziantep

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Yargıtay Kararları

Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Suçu Arasındaki Fark Sanığın suç tarihinde 17 yaş içerisinde bulunan mağdurenin göğsünü ellemek ve yanağından öpmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemlerinin TCK.nın 103/1. maddesinde düzenlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde 18 yaşından büyükler için uygulanması mümkün olan TCK.nın 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması hukuka …

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Yargıtay Kararları Devamı »

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir? (TCK 103) Çocuğun cinsel istismarı suçu, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur (TCK 103/1). Suç, 5237 sayılı TCK’nın 103. maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun en önemli unsurudur. Çocuk, TCK’nın 6/1-a maddesinde, “henüz …

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR VE CEZALARI

TCK m.314’e göre silahlı örgüt suçunun cezası şu şekildedir: Silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.314/1). Örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir (TCK m.314/2). Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır (TCK m.314/3). …

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR VE CEZALARI Devamı »

TCK m.314’te Düzenlenen Silahlı Örgüt Suçunun Unsurları ve TCK m.220’den Farkı

TCK m.220 bağlamında örgüt kurma, yönetme veya örgüt üyeliği açısından yukarıda açıklanan tüm unsurlar TCK m.314’te düzenlenen silahlı örgüt suçu açısından da aynen geçerlidir. TCK m.314’te yer alan örgüt, siyasi amaçlarla hareket eden silahlı bir örgüttür. TCK m.220’de düzenlenen suç örgütü siyasi amaçlarla değil, ekonomik veya başkaca çıkarlar elde etmek üzere silahlı veya silahsız olarak …

TCK m.314’te Düzenlenen Silahlı Örgüt Suçunun Unsurları ve TCK m.220’den Farkı Devamı »

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA, ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ VEYA ÜYELİĞİ SUÇLARINDA ÖRGÜTÜN UNSURLARI

TCK m.220’de düzenlenen suç örgütü, ceza hukukunda; örgütün güç kaynağı olmasından yararlanarak baskı, sindirme veya korkutma gibi yöntemler kullanmak suretiyle “amaç suçlar” işleyen yasadışı bir organizasyon olarak tanımlanmaktadır. 5237 sayılı TCK 220. maddesi kapsamında bir örgütün varlığından bahsedebilmek için en az üç kişinin suç işlemek amacıyla bir araya gelmesi, bu kişiler arasında devamlılık içeren katı …

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA, ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ VEYA ÜYELİĞİ SUÇLARINDA ÖRGÜTÜN UNSURLARI Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.