#gaziantepticarethukukuavukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi Hakkında Geniş Kapsamlı Makale

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125. (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 137.) maddesi gereğince ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olup, kanuni istisnalar haricinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 48. maddesi kapsamında bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olduklarına göre, istisnalar hariç olmak üzere, şirket malvarlığının, aktif ve pasifiyle birlikte, …

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi Hakkında Geniş Kapsamlı Makale Devamı »

ARABULUCULUK NİHAİ TUTANAĞININ SUNULMAMASI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ

Özet : Arabuluculuk Tutanağı Uyap Sisteminden Kolaylıkla Görülebileceği Uyap Kayıtlarından Temin Edilebilecek Bir Belgenin Asıl Olarak Kabulünün Gerekeceği Bu Nedenle Mahkemece Arabuluculuk Nihai Tutanağının Yasal Süre İçerisinde Sunulmadığı Gerekçesi İle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi14.Hukuk Dairesi Esas : 2020/636Karar : 2020/1052Karar Tarihi : 9.10.2020 TİCARİ ALIM …

ARABULUCULUK NİHAİ TUTANAĞININ SUNULMAMASI GEREKÇESİYLE DAVANIN REDDİ Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Neler Getiriyor ? – Gaziantep Avukat

Yeni bir projeyi hayata geçirmek isteyen girişimciler, özellikle soyut şekilde hayal edip tasarladıkları projelerini somutlaştırmakla beraber piyasaya sunma safhalarında ciddi bir finansman ihtiyacı duymaktadırlar. Girişimcilerin, bu hususta ilgili finansman tutarını elde etmek için başvurdukları finansman kaynaklarının başında bankalar gelse de çoğu zaman bu tür önceden deneyimlenmemiş projelerin bankalar nazarında riskli bulunduğu ve bu sebeple girişimcilere …

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Neler Getiriyor ? – Gaziantep Avukat Devamı »

Azınlık Pay Sahipleri için Anonim Şirketten Çıkış Bileti Haklı Nedenle Fesih Davası – Gaziantep Avukat

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu TTK ile hukukumuza kazandırılmış olan en önemli davalardan biri haklı nedenle fesih davasıdır. TTK 531. maddesi ile düzenlenen bu dava, hâkim ortağın menfaat ihlallerine karşı çaresiz durumda kalan azınlık pay sahipleri içinde oldukça önemli bir olanak yaratılmıştır.Haklı nedenle fesih davası uygulamada şirketten ayrılmak isteyen pay sahipleri için de bir …

Azınlık Pay Sahipleri için Anonim Şirketten Çıkış Bileti Haklı Nedenle Fesih Davası – Gaziantep Avukat Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından Yürürlüğü Ertelenen Hükümler – Gaziantep Avukat

6353 sayılı Kanunla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun kira sözleşmesine ilişkin bazı maddelerinin yürürlüğü, kiracısı tacir veya tüzel kişiler olan işyeri kiraları bakımından sekiz yıl süreyle ertelenmiş olup yürürlüğü ertelenen ilgili hükümler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle, işbu yazıda yürürlüğe girecek hükümlerin kapsamı ve etkileri hakkında kısaca …

İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından Yürürlüğü Ertelenen Hükümler – Gaziantep Avukat Devamı »

Covıd-19 Salgınının Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi

Özet : Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs diğer adıyla Covid-19, günümüzün en önemli konularından biri haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bu salgının yayılış hızı ve etkisi nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan etmiştir. Bu salgın sadece insan hayatına değil aynı zamanda ülkelerin …

Covıd-19 Salgınının Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

CISG(VİYANA SÖZLEŞMESİ) M.79 UYGULAMASI AÇISINDAN COVID-19 SALGINI

A. GirişYeni koronavirüs hastalığına (COVID-19) sebep olan Sars-Cov-2 virüsü, ilk olarak 2019 Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta Vuhan’daki bir deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak …

CISG(VİYANA SÖZLEŞMESİ) M.79 UYGULAMASI AÇISINDAN COVID-19 SALGINI Devamı »

TCK MADDE 120 HAKSIZ ARAMA

BELEDİYELER TACİR DEĞİLDİR VE UYUŞMAZLIĞIN TİCARİ DAVA SAYILMA ŞARTLARI

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2015/440Karar : 2015/1769Karar Tarihi : 16.09.2015 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Antalya 3. Asliye Ticaret MahkemesiTARİHİ : 20/03/2014NUMARASI : 2013/319-2014/103 Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesince göreve ilişkin dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın reddine dair verilen 04.02.2013 gün ve 2013/63 E. 2013/26 K. sayılı kararın …

BELEDİYELER TACİR DEĞİLDİR VE UYUŞMAZLIĞIN TİCARİ DAVA SAYILMA ŞARTLARI Devamı »

Sözleşmelerde Mücbir Sebep, Corona Virüs ( Covid-19 , Korona Virüs ) Salgınının Sözleşmelere Etkisi

Yargıtay11.Hukuk Dairesi Esas : 2014/13893Karar : 2014/19777Karar Tarihi : 15.12.2014 “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 02/05/2014 tarih ve 2014/42-2014/201 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki …

Sözleşmelerde Mücbir Sebep, Corona Virüs ( Covid-19 , Korona Virüs ) Salgınının Sözleşmelere Etkisi Devamı »

TMK MADDE 1 HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI

TMK MADDE 1 HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI

Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır. TMK MADDE 1’İN GEREKÇESİ Yürürlükteki Kanunun 1’inci maddesini karşılamaktadır.Madde olduğu gibi …

TMK MADDE 1 HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.