Gaziantep

2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

29 Aralık 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30640 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına …

2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Devamı »

TMK MADDE 509

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI BERAAT CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR AVUKATI

14. Ceza Dairesi         2018/2214 E.  ,  2018/3749 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair Bafra Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.03.2017 gün ve 2017/22 Esas, 2017/53 Karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: …

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI BERAAT CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR AVUKATI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması )

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması ) 11. Ceza Dairesi 2013/13911 E. , 2015/28524 “İçtihat Metni” 1- Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.03.1992 gün, 80/98 ve 19.04.2005 gün, 221-38 sayılı ve benzer kararlarında da belirtildiği üzere, belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının …

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması ) Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İşe iade – güven ilişkisini zedeleyen davranışlar

Özet: Davalı şirkette uzun yıllar tıbbi tanıtım sorumlusu olarak çalışan davacı işçinin facebook kişisel sayfasına şirketin üretmediği ve başka firmalar tarafından üretilen ürünlerin tanıtımlarına ilişkin yazıların konulmasına müsaade etmesi güven ilişkisini zedeleyici nitelikte davranıştır. T.C. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No:2013/17272 Karar No:2013/12524 K. Tarihi:3.7.2013 Davacı vekili, iş sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın feshedildiğini belirterek feshin …

İşe iade – güven ilişkisini zedeleyen davranışlar Devamı »

cinsel istismar taciz cinsel suçlar ceza avukatı gaziantep

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Yargıtay Kararları

Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Suçu Arasındaki Fark Sanığın suç tarihinde 17 yaş içerisinde bulunan mağdurenin göğsünü ellemek ve yanağından öpmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemlerinin TCK.nın 103/1. maddesinde düzenlenen çocuğun basit cinsel istismarı suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde 18 yaşından büyükler için uygulanması mümkün olan TCK.nın 102/1. maddesinde düzenlenen basit cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması hukuka …

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Yargıtay Kararları Devamı »

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir? (TCK 103) Çocuğun cinsel istismarı suçu, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur (TCK 103/1). Suç, 5237 sayılı TCK’nın 103. maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun en önemli unsurudur. Çocuk, TCK’nın 6/1-a maddesinde, “henüz …

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Devamı »

TCK m.314’te Düzenlenen Silahlı Örgüt Suçunun Unsurları ve TCK m.220’den Farkı

TCK m.220 bağlamında örgüt kurma, yönetme veya örgüt üyeliği açısından yukarıda açıklanan tüm unsurlar TCK m.314’te düzenlenen silahlı örgüt suçu açısından da aynen geçerlidir. TCK m.314’te yer alan örgüt, siyasi amaçlarla hareket eden silahlı bir örgüttür. TCK m.220’de düzenlenen suç örgütü siyasi amaçlarla değil, ekonomik veya başkaca çıkarlar elde etmek üzere silahlı veya silahsız olarak …

TCK m.314’te Düzenlenen Silahlı Örgüt Suçunun Unsurları ve TCK m.220’den Farkı Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Nedir? (TCK 220 – TCK 314)

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu (TCK m.220); en az üç kişinin, suç işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olarak, hiyerarşik bir ilişki ve iş bölümü içerisinde amaç suçları işlemek için süreklilik arz edecek şekilde bir araya gelmesiyle meydana gelir. Örgüt yöneticiliği suçu; hiyerarşik yapılanmada üst pozisyonda yer alıp örgütsel faaliyetin tamamının veya bir kısmının …

Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüt Üyeliği Suçu Nedir? (TCK 220 – TCK 314) Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 142)

Nitelikli hırsızlık suçu TCK md. 142’de düzenlenmiştir. Buna göre hırsızlık suçunun; Kamu kurumlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında veya kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında ( md. 142/1-a), Toplu taşıma araçlarında veya bunların duraklarında, varış veya kalkış yerlerinde (md.142/1-c), Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanan mal …

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 142) Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Hırsızlık Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Hırsızlık suçunun basit veya nitelikli tüm şekilleri resen soruşturulmaları gereken suçlardandır. Hırsızlık suçu, şikayete bağlı suçlar arasında olmadığından, suçun bir şikayet süresi de yoktur. Suçun en basit halinde bile 8 yıl olan  dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet edildiğinde soruşturma başlatılabilir. Şikayetçi kamu davası açıldıktan sonra duruşmaların devam ettiği herhangi bir aşamada müdahale talebinde bulunarak ceza …

Hırsızlık Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.