#Dolandırıcılık Suçu

Çekiliş Yapılacağı Söylenip Hediye Çıktı Diyerek Kağıda İmza Attırdıktan Sonra Borçlandırmak Suretiyle Dolandırıcılık

Özet : Çekiliş yapılacağı söylenip, mağdura “sana hediye çıktı, bu hediyeyi teslim aldığına dair şuraya bir imza at” diyerek, kağıda imza attırdıktan sonra borçlandırmak suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılığa teşebbüs suçu.. Yargıtay15.Ceza Dairesi Esas : 2017/32460Karar : 2019/11070Karar Tarihi : 06/11/2019 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Tacir veya şirket Yöneticisi olan ya da …

Çekiliş Yapılacağı Söylenip Hediye Çıktı Diyerek Kağıda İmza Attırdıktan Sonra Borçlandırmak Suretiyle Dolandırıcılık Devamı »

TMK MADDE 499

Haksız Menfaat Temin edildiği Hileli Eylemlerle Haksız Menfaat Temin Ettiğinden Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Özet : “Kullandığı cep telefonu numarasından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını” söyleyip mail adresine, İP numarasından bir şekilde girilerek şifresinin ele geçirildiği ve yine hakaret eden kişiyi bulabileceklerini söyleyerek katılanın cep telefonuna telekonferans özelliği verdirilerek katılanın telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüşülmek ve kontör yüklenmek …

Haksız Menfaat Temin edildiği Hileli Eylemlerle Haksız Menfaat Temin Ettiğinden Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Devamı »

SAHTE KİMLİKLE ÇIKARILAN SAHTE KREDİ KARTININ DEĞİŞİK ZAMANLARDA KULLANILMASI

Özet : Sanığın, mağdurun kimlik bilgilerini kullanarak düzenlettiği sahte kimlikle mağdur … A.Ş.’ye müracaat ederek kredi kartı sözleşmesi imzalayıp sahte kredi kartı çıkarttığının ve suça konu kartın değişik zamanlarda kullanıldığının anlaşılması karşısında, TCK 245/2 ve TCK 245/3 uyarınca belirlenen cezalardan aynı yasanın 43. maddesi uyarınca arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. …

SAHTE KİMLİKLE ÇIKARILAN SAHTE KREDİ KARTININ DEĞİŞİK ZAMANLARDA KULLANILMASI Devamı »

SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KARTLARIN AYNI BANKAYA AİT OLUP FARKLI KİŞİLER ADINA SAHTE OLARAK ÜRETİLMESİ

Özet : Sanık … tarafından katılan H. Bank A.Ş.’den … adına sahte kredi kartı üretilmesi suçunun işlendiğine dair, sanık …’in çelişkili beyanından başka delil bulunmaması karşısında; sanık …’nun atılı suçu işlemediğine yönelik savunmalarının aksine mahkumiyetine yeterli hür türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi; kabule göre …

SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KARTLARIN AYNI BANKAYA AİT OLUP FARKLI KİŞİLER ADINA SAHTE OLARAK ÜRETİLMESİ Devamı »

BANKA HESABINDAN HAVALE İŞLEMİ

Özet : Sanık …’in atılı suçu işlemediğini, elektrikli ev aletleri işi ile uğraştığını, işyerinde tek çalıştığını, bu işyerinde bir adet bilgisayarının olduğunu ve bu bilgisayarı işi ile ilgili basit işlemler için ancak kullanabildiğini, bu para havalelerinin babası adına kayıtlı ancak kendi kullanımında olan internet hattı ile bu hatta ait IP numarası üzerinden işyerindeki bilgisayar kullanılarak …

BANKA HESABINDAN HAVALE İŞLEMİ Devamı »

GERÇEK KREDİ KARTI ÜZERİNDEN EK KART TALEBİNDE BULUNULARAK SAHTE KART ÜRETİLİP KULLANILDIĞI İDDİA EDİLSE DE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE EK KARTIN OLMADIĞI

Özet : CMK 225/1’e göre, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği, iddianamedeki anlatım ve nitelendirmeye göre, sanık … hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve sahte kart üretip kullanmak suçlarından kamu davaları açıldığı ve bu suçlardan mahkumiyetlerine kararlar verildiği, ancak sanık hakkında, özel belgede sahtecilik (…’e yönelik) suçundan 5271 sayılı …

GERÇEK KREDİ KARTI ÜZERİNDEN EK KART TALEBİNDE BULUNULARAK SAHTE KART ÜRETİLİP KULLANILDIĞI İDDİA EDİLSE DE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE EK KARTIN OLMADIĞI Devamı »

SUÇTA KULLANILAN CEP TELEFONUN SUÇ TARİHİNDE KİMİN TARAFINDAN FİİLEN KULLANILDIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

Özet: Su faturalarını ödemesi için bir dönem aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları … ya para verdiğini, … nun … aracılığı ile ödeme yaptığını savunması karşısında; suçta kullanılan cep telefonunun suç tarihinde kimin tarafından fiilen kullanıldığı araştırılıp, sanığın savunmasında belirttiği Yusuf U. ve Halil Y. isimli şahıslar tanık sıfatıyla duruşmaya davet edilip dinlenerek, dosyanın bütünüyle bilişim …

SUÇTA KULLANILAN CEP TELEFONUN SUÇ TARİHİNDE KİMİN TARAFINDAN FİİLEN KULLANILDIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ Devamı »

SAHTE BİLGİLERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPILMASI

Özet : Yolda yürüyen sanıktan şüphelenen güvenlik görevlilerince kimlik istenmesi üzerine sahte kimlik ibraz etmesi şeklindeki eylemin resmi belgede sahtecilik, katılana ibraz ederek fotokopiden ibaret nüfus cüzdanı ile düzenlettiği başvuru formundaki bilgilerin sahte olduğunu saptayan bankanın talebi reddetmesi eyleminin 5464 sayılı yasanın 37/2. maddesindeki suçu oluşturacağı, aynı belgelerle şikayetçi HSBC bankasına karşı işlenen eylemin ise …

SAHTE BİLGİLERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPILMASI Devamı »

TMK MADDE 498

Mağdurun Verdiği Rıza İçinde İmzanın Taklit Edilmesi

T.C.Yargıtay15.Ceza Dairesi Esas No : 2013/21447Karar No : 2016/77Karar Tarihi : 11.1.2016 Dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatları ile sahtecilik suçundan mahkûmiyetlerine ilişkin hükümler, Cumhuriyet savcısı, katılan vekili ve sanık T.. B.. müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü.Sanıklardan Türkay’ın, diğer sanık E.. Ç..’nın yönlendirmesi ile borçlarının ödenmesi maksadıyla katılan şirketi alacaklı olarak gösterip, borçlu şirket …

Mağdurun Verdiği Rıza İçinde İmzanın Taklit Edilmesi Devamı »

Dolandırıcılık Suçu

Yargıtay11.Hukuk Dairesi Esas : 2017/4093Karar : 2019/913Karar Tarihi : 06/02/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada … 16. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 16/11/2016 tarih ve 2015/373 E. – 2016/774 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … …

Dolandırıcılık Suçu Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.