Tüketici Hukuku

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Aldığım Araç Kusurlu Çıktı Ne Yapmalıyım?

Aldığınız kusurlu bir araçla karşılaştığınızda, aşağıdaki adımları izleyerek durumu çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu adımlar Durumun iyi bir şekilde çözümlenmesi için erken harekete geçmek önemlidir. İlgili kurallara ve yerel düzenlemelere göre hareket etmek, sizi haklarınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Ayıplı mal durumunda tüketici hakları nelerdir? Aşınmış mal durumunda kullanım hakları, kullanım haklarının korunması” alan yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenir. …

Aldığım Araç Kusurlu Çıktı Ne Yapmalıyım? Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kira Tespit Davası Avukatlık Ücreti

Kira tespit davası, kiraya veren veya kiracı tarafından açılabilen, mevcut kira bedelinin artışının veya azaltılmasının talep edildiği bir dava türüdür. Kira sözleşmesi yapılırken taraflar kira bedelini serbestçe belirleyebilirler. Ancak yeni kira döneminde bu kira bedelinde değişiklik yapılması taraflarca istenebilir. TBK m. 344’e göre: ​“Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira …

Kira Tespit Davası Avukatlık Ücreti Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

2022 Karşılıksız Çek Banka Sorumluluk Tutarı Ne Kadar ?

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3), 22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar 2 bin 670 liradan 3 bin 600 liraya çıkarıldı. Yapılan bir diğer değişiklikle …

2022 Karşılıksız Çek Banka Sorumluluk Tutarı Ne Kadar ? Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

2022 Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları

16 Aralık 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31691 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından; 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAKOLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 …

2022 Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

ÖZÜ : Kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine borçlu-kiracı yasal sürede borca itiraz etmemiş ve borcunu ödememiş ise alacaklı kiralayan davacı İİK.nun 269/a maddesi gereğince, ödeme süresinin (30 gün) bitim tarihini takip eden 6 ay içinde, icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunabileceği.. 30 günlük ödeme süresi geçtikten sonra dava açma süresi olan 6 …

Kirayı Ödemediği İçin Temerrütten Tahliye Davasında Dava Açma Süresi Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Tüketici Hakem Heyetinde Belirsiz Alacak Davası Açılabilir

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2017/551Karar : 2020/239Karar Tarihi : 04.03.2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 12. Tüketici Mahkemesince verilen dava şartı yokluğundan davanın reddine ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.Direnme …

Tüketici Hakem Heyetinde Belirsiz Alacak Davası Açılabilir Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Eser Sözleşmesi Ve Cismani Zarar

Yargıtay15.Hukuk Dairesi Esas : 2019/2292Karar : 2020/2425Karar Tarihi : 15.09.2020 “İçtihat Metni”Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan …

Eser Sözleşmesi Ve Cismani Zarar Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dava Şartı Haline Geldi

1.)Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dava Şartı Haline Geldi6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun’u (‘’HUAK’’) ; üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek özel hukuk uyuşmazlıklarında, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilmesinin mümkün olduğu düzenlemiştir. Bu bağlamda ; önce İş Hukuk’u uyuşmazlıkları ; sonrasında 01.01.2019 tarihi itibariyle Ticaret Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline …

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dava Şartı Haline Geldi Devamı »

TMK MADDE 505

Kaçak Su Kullanımı Ve Menfi Tespit Davası

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2017/964Karar : 2019/476Karar Tarihi : 18.04.2019 MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 2. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 17.10.2012 tarihli ve 2011/812 E., 2012/811 K.sayılı karar davalı vekilince temyiz edilmekle, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 04.04.2013 tarihli ve 2013/3546 E., 2013/5809 K.sayılı …

Kaçak Su Kullanımı Ve Menfi Tespit Davası Devamı »

SERBEST TÜKETİCİ OLMAK İÇİN TESLİM EDİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİNE KARAR VERİLMESİ VE ALACAK TALEBİ

ÖZET : Dava, Serbest Tüketici olmak için teslim edilen teminat mektubunun iadesine karar verilmesi ve alacak talebine ilişkindir. Olayda, davacının abonelik türünün değiştiği görülmekte olup davalı, bu kez yeni bir güvence bedeli hesaplanarak ödenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Davacının, serbest tüketicilikten çıkıp yeni bir sözleşme imzalayarak, yeni abonelik sonrası belirlenen yeni güvence bedelini ödemesi nedeniyle, serbest …

SERBEST TÜKETİCİ OLMAK İÇİN TESLİM EDİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİNE KARAR VERİLMESİ VE ALACAK TALEBİ Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.