#gaziantepailehukukuavukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Ve Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Ne Demektir? Anlaşmalı boşanma davası, Boşanma davalarının bir türüdür. En hızlı ve kısa sürede boşanmak istiyorsanız anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekmektedir. Ancak tabi, anlaşmalı boşanmanın da bazı şartları mevcuttur. Taraflar boşanma konusunda verecekleri ortak bir karar ile evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler. Bu durumda boşanma dışında, diğer tüm hususlarda ki başlıca bunlar; Nafaka, Çocuk velayeti, …

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Ve Şartları Nelerdir? Devamı »

Aile Konutu İçin Tapuda Şerh Olmasa Bile Eşin Rızası Alınmak Zorundadır

Özet : Aile konutu için tapuda şerh olmasa bile eşin rızası alınmak zorundadır. Banka, kredinin ödenmemesinden dolayı aile konutunu icra yolu ile alamaz, yapılan tapu devri iptal edilmelidir. YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2019/318Karar : 2019/1238Karar Tarihi : 28.11.2019 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan …

Aile Konutu İçin Tapuda Şerh Olmasa Bile Eşin Rızası Alınmak Zorundadır Devamı »

TCK MADDE 122 NEFRET VE AYRIMCILIK

HAKSIZ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN YARGILAMA SIRASINDA REŞİT OLMASI AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ

Yargıtay3.Hukuk Dairesi Esas : 2016/13396Karar : 2018/1933Karar Tarihi : 01/03/2018 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR Davacı; davalı …’in kendisini …

HAKSIZ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN YARGILAMA SIRASINDA REŞİT OLMASI AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ Devamı »

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler

Aldatan Erkeğe Karşı Küfreden Kadın Kusurlu Sayılmaz

Özet : Davacı kocanın güven sarsıcı eylemlerine tepki niteliğinde davalı kadının sinkaflı küfür ettiği ve davacı erkeğin işlettiği dükkanın camlarını golf sopasıyla kırdığı , kadına kusur olarak yüklenen bu vakıaların davacı erkeğin davranışlarına tepki niteliğinde olduğu, bu nedenle kadına kusur olarak yüklenemeyeceği.. Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2020/2401Karar : 2020/3512Karar Tarihi : 01.07.2020 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ …

Aldatan Erkeğe Karşı Küfreden Kadın Kusurlu Sayılmaz Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

HUKUKA AYKIRI YOLLA ELDE EDİLEN DELİL SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2020/2359Karar : 2020/3302Karar Tarihi : 24.06.2020 Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD’nin erkeğin “Özel hayatının gizliliği” ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. CD’nin hukuka …

HUKUKA AYKIRI YOLLA ELDE EDİLEN DELİL SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma Ve Ziynet Alacağı Davası

Özet : Davacı kadın sadece açmış olduğu boşanma davasından feragat ettiğini açıklamış, ziynet alacağı davasına yönelik beyanda bulunmamıştır. O halde mahkemece; davacı kadının ziynet alacağı davasına yönelik talebi yönünden dilekçelerin teatisi aşamasının tamamlanması ve devamında tarafların bu davaya ilişkin göstereceği deliller değerlendirilip gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Yargıtay2.Hukuk Dairesi …

Boşanma Ve Ziynet Alacağı Davası Devamı »

anlaşmalı boşanma avukatı, çekişmeli boşanma avukatı gaziantep ceza avukatı

Boşanma Kararının 9 Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Davalı Kadın Tarafından Tebliğe Çıkarılması Dürüstlük Kuralına Aykırıdır

Özet : Boşanma kararının 9 yıl sonra tebliğinin istenilmesi.. “Kararın dokuz yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra davalı kadın tarafından tebliğe çıkarılması, Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralına aykırıdır ve “Hakkın kötüye kullanılması” niteliğindedir. Türk Medeni Kanunu’nun 2/2. maddesinde belirtildiği gibi bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Gerçekleşen bu …

Boşanma Kararının 9 Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Davalı Kadın Tarafından Tebliğe Çıkarılması Dürüstlük Kuralına Aykırıdır Devamı »

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler

Evlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? – Gaziantep Avukat

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik sözleşmesi ya da evlilik anlaşması eşler arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen ana kanunumuz olan Türk Medeni Kanunu’nda mal rejimi sözleşmesi olarak ifade edilmektedir.Evlilik sözleşmesinin yapılabilmesi için ön şart evlilik sözleşmesi yapacak olan tarafların ayırt etme gücüne sahip olmalarıdır. Bu şartın sağlanmaması halinde yapılan sözleşmenin geçerliliği yoktur ki buna aşağıda tekrar değineceğim. …

Evlilik Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? – Gaziantep Avukat Devamı »

Evi Terk Eden Eşin Eve Dönmemekte Haklı Olduğunu İspat Yükümlülüğü – Gaziantep Avukat

Davacı erkek, 09.01.2015 günü mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için; Türk Medeni Kanunun 164. maddesine ve 27.03.1957 tarihli 10/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına uygun olan ihtar isteminde eşinin ortak konuta dönmesinin ihtar edilmesini (TMK.m.164) istemiştir.Davacı erkeğin bu talebi doğrultusunda mahkeme kadına ihtar gönderilmesine karar vermiştir.Kadına ihtar kararı 16.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.Kadının eve dönmemesi üzerine davacı …

Evi Terk Eden Eşin Eve Dönmemekte Haklı Olduğunu İspat Yükümlülüğü – Gaziantep Avukat Devamı »

velayet anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat

Anlaşmalı Boşanma Olarak Açılan, Ancak Çekişmeli Boşanmaya Dönüşen Dava

Özet : Anlaşmalı boşanma olarak açılan, ancak çekişmeli boşanmaya dönüşen davanın duruşma gününün beklenildiği süre içinde tarafların aynı evde fakat ayrı odalarda kaldıkları, kadının doğum gününde davalı eş ile yemek yemeleri, özellikle erkek tanığının beyanından “Bir süre aynı evde kalıyorlardı ancak davacı davalıyı affetmedi, hatta bende ikna etmeye çalıştım” beyanı karşısında af, en azından hoşgörü …

Anlaşmalı Boşanma Olarak Açılan, Ancak Çekişmeli Boşanmaya Dönüşen Dava Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.