#trafikkazası

TRAFİK KAZASINDAN İKİ SAAT SONRA ALINAN RAPORDA SANIĞIN 57 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ – Gaziantep Ceza Avukatı

Yargıtay12.Ceza Dairesi Esas : 2016/3381Karar : 2016/9737Karar Tarihi : 8.6.2016 TRAFİK KAZASINDAN İKİ SAAT SONRA ALINAN RAPORDA SANIĞIN 57 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ ( Kendi Şeridinde Seyreden Sanığa Atfedilecek Bir Kusur Bulunmadığı/Temyiz Dışı Diğer Sanığın Tam Kusurlu Olduğu – 1 Saatte Alkol Miktarının 0,12-0,20 Promil Arasında Düştüğü Dikkate Alındığında Sanığın Olay Anında 100 Promilin …

TRAFİK KAZASINDAN İKİ SAAT SONRA ALINAN RAPORDA SANIĞIN 57 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ – Gaziantep Ceza Avukatı Devamı »

Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davasında Zamanaşımı

1.) ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için sadece fiilin cezayı gerektiren bir eylem olmasını yeterli görmekte; bunun dışında, eylemi gerçekleştiren fail hakkında soruşturma yapılmasını, ceza davası açılmış olması veya mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı koşulu aranmamaktadır. 2.) Buna göre eylem için kaza tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK 66. maddesinde öngörülen ceza zamanaşımı süresi (15 …

Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davasında Zamanaşımı Devamı »

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

Yargıtay17.Hukuk Dairesi Esas : 2016/7221 Karar : 2019/365Karar Tarihi : 21/01/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davalı …Ş. hakkındaki davanın açılmamış sayılmasına ve davalı …Ş. hakkındaki davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından süresi içinde …

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi Devamı »

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma

Yargıtay17.Hukuk Dairesi Esas : 2018/1574 Karar : 2019/373Karar Tarihi : 21/01/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili, davalı …Ş. vekili, davalı …Ş. vekili, davalılar S. Havacılık A.Ş. ve … vekili, …

Trafik Kazası Sonucu Oluşan Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Devamı »

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

Yargıtay4.Hukuk Dairesi Esas : 2018/2000 Karar : 2019/85Karar Tarihi : 15/01/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve diğerleri aleyhine 20/08/2009 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 16/02/2016 günlü kararın Yargıtayda …

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi Devamı »

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Yargıtay17.Hukuk Dairesi Esas : 2018/5560Karar : 2019/22Karar Tarihi : 14/01/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Davacı vekili, davalının trafik sigortacısı …

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Devamı »

Trafik Kazası Sonucu Ölenin Yakınlarının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi

Yargıtay17.Hukuk Dairesi Esas : 2016/7143 Karar : 2019/7Karar Tarihi : 14/01/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Davacılar vekili, davaya konu …

Trafik Kazası Sonucu Ölenin Yakınlarının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi Devamı »

TMK MADDE 499

Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davasında

1.) Ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için sadece fiilin cezayı gerektiren bir eylem olmasını yeterli görmekte; bunun dışında, eylemi gerçekleştiren fail hakkında soruşturma yapılmasını, ceza davası açılmış olması veya mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı koşulu aranmamaktadır. 2.) Buna göre eylem için kaza tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK 66. maddesinde öngörülen ceza zamanaşımı süresi (15 …

Ölümlü Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davasında Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Aracın tamirciye tesliminden sonra kaza yapması

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2018/78 Karar : 2018/1957 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 02.05.2013 tarihli ve 2004/409 E., 2013/367 K. sayılı karar davalılar … ve … vekili ile davalı … vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmekle; …

Aracın tamirciye tesliminden sonra kaza yapması Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.