#tazminatdavası

Gaziantep İdare Hukuku Avukatı Aziz Cihan KAÇIRAN

2330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

Yargıtay4.Hukuk Dairesi Esas : 2015/15788Karar : 2016/4505Karar Tarihi : 4.4.2016 • EV BAŞKANININ SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Davalıların Ergin Olmayan Çocuklarının Polis Memurlarını Yaralaması Sebebiyle Tazminat İstemi – Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözümleneceği ) • DAVALILARIN ERGİN OLMAYAN ÇOCUKLARININ POLİS MEMURLARINI YARALAMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davanın Davalıların Aile Başkanı Olarak Sorumluluklarından Kaynaklandığı – …

2330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI Devamı »

TMK MADDE 510

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ13.HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/1320Karar : 2019/1676Karar Tarihi : 27.11.2019 DAVA : İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dava dosyası incelendi: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacı …’nın kadın doğum uzmanı doktor … tarafından hamileliğinin takip edildiğini doktorun genel …

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Tutuklu Öğrenciye Dayağa 70 Bin Lira Tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), olay tarihinde tutuklu olan üniversite öğrencisinin, sınava götürüldüğü Bayrampaşa Cezaevi’nin tuvaletinde uzman çavuş ve 10 jandarma tarafından dövülmesini “eziyet” olarak nitelendirdi. Tutuklu öğrenciye 70 bin TL tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, 3 bin TL adli para cezası verilen sanık uzman çavuşun cezasını yetersiz buldu ve yerel mahkemeden “caydırıcı” bir ceza istedi. Mahkeme, ayrıca …

Tutuklu Öğrenciye Dayağa 70 Bin Lira Tazminat Devamı »

AVUKATIN HAKSIZ YERE BAROYA SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLMESİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2017/1372Karar : 2018/1106Karar Tarihi : 16.05.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 20. (Kapanan Ümraniye 3.) Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.09.2012 gün ve 2004/95 E. 2012/551 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi …

AVUKATIN HAKSIZ YERE BAROYA SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLMESİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Devamı »

Mala Zarar Verme

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – Gaziantep Avukat

Yargıtay3.Hukuk Dairesi Esas : 2018/7589Karar : 2019/9124Karar Tarihi : 13.11.2019 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Tellerin Olması Gereken Emniyet Mesafesinden Daha Fazla Uzaklıkta Olduğu ve Dava Konusu Olayın Murisin Dikkatsizliği ve Tedbirsizliği Sonucunda Meydana Geldiğinin Belirtildiği – Davalı Şirketinin Kusursuz Sorumluluk Kapsamında Yer Alan Tehlike Sorumluluğuna İlişkin Hiçbir Değerlendirmeye …

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – Gaziantep Avukat Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Belediye Tarafından Verilmiş Yıkım Kararı Olduğundan Mal Varlığını Haksız Olarak Artıran Bir İmalat Söz Konusu Olmaz

Özet : Geçmişe etkili fesih halinde tarafların sözleşme gereği aldıklarını iade borcu doğsa da belediye tarafından verilmiş yıkım kararı olduğu ve yıkımında gerçekleşmiş olduğu dikkate alındığında davalı arsa sahiplerinin mal varlığında sebepsiz zenginleşme yaratan, mal varlığını haksız olarak artıran bir imalatın söz konusu olmadığı. Yargıtay23.Hukuk Dairesi Esas : 2016/1127Karar : 2018/5417Karar Tarihi : 21.11.2018 “İçtihat …

Belediye Tarafından Verilmiş Yıkım Kararı Olduğundan Mal Varlığını Haksız Olarak Artıran Bir İmalat Söz Konusu Olmaz Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Trafik Kazasında Veya İş Kazasında Vefat Eden Kişinin Anne Karnındaki Bebeğinin Sağ Doğması Halinde Bebek Lehine Geriye Dönük Olarak İşletilerek Manevi Tazminata Hükmedilir- Gaziantep Avukat

Yargıtay21.Hukuk Dairesi Esas : 2016/12343 Karar : 2018/1508Karar Tarihi : 20/02/2018 Asıl ve birleşen dava dosyası bakımından; Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davacılar ve davalılardan … vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz …

Trafik Kazasında Veya İş Kazasında Vefat Eden Kişinin Anne Karnındaki Bebeğinin Sağ Doğması Halinde Bebek Lehine Geriye Dönük Olarak İşletilerek Manevi Tazminata Hükmedilir- Gaziantep Avukat Devamı »

Genelge İle İşyeri Kapatılan İşletmeler Tazminat Davası Açabilir Mi

16 Mart 2020 günü yayımlanan genelge ile; umuma açık eğlence yerlerinin kapatılmasına,birkaç gün sonra berber, güzellik salonu ..vb kapatılmasına,restoranların sadece paket servisi yapmalarınakarar verilmesi yolunda İçişleri Bakanlığınca idari işlemler tesis edilmiştir. Bu kapsamda tesis edilen idari işlemlerin, hukuka uygun olarak tesis edildiği kabul edilecektir, edilmelidir. Bu işlemlerin iptali istemiyle açılacak iptal davalarının retle sonuçlanacağı çok …

Genelge İle İşyeri Kapatılan İşletmeler Tazminat Davası Açabilir Mi Devamı »

TMK MADDE 508

Okul Servisinde Taşınan Öğrencinin Kazada Vefat Etmesi Halinde Okulun Tazminat Sorumluluğu

Davalı A. Koleji Vakfı’nın da meydana gelen zarardan taşıyan sıfatı ile müteselsil sorumlu olduğu -Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasındaki bedelin tamamının kusur durumuna bakılmaksızın ölümün gerçekleşmesi hâlinde mirasçılara ödenmesi gerekir. Bu sigorta bedelinin hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi mümkün değildir. -Koltuk Sigortasından alınan sigorta bedeli hiçbir zaman ve hiçbir biçimde destekten yoksun kalma tazminatından …

Okul Servisinde Taşınan Öğrencinin Kazada Vefat Etmesi Halinde Okulun Tazminat Sorumluluğu Devamı »

TMK MADDE 511

Arsa Sahibinden Daire Satın Alanlar, Sözleşmeden Doğan Hak Ve Alacaklar Yazılı Olarak Kendilerine Temlik Edilmediği Takdirde Yükleniciden Gecikme Tazminatı İsteme Hakkına Sahip Olamaz

Yargıtay15.Hukuk Dairesi Esas : 2018/901Karar : 2018/1605Karar Tarihi : 17.04.2018 “İçtihat Metni” Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: KARAR Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nden kaynaklanan tapu iptâli tescil ve kira …

Arsa Sahibinden Daire Satın Alanlar, Sözleşmeden Doğan Hak Ve Alacaklar Yazılı Olarak Kendilerine Temlik Edilmediği Takdirde Yükleniciden Gecikme Tazminatı İsteme Hakkına Sahip Olamaz Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.