boşanma avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Adana Boşanma Avukatı

Adana Boşanma Avukatının Görevleri Adana boşanma avukatı, medeni kanuna göre, boşanma davasının hangi sebeplerden ötürü açılacağını, hem yer hem de yetki yönlerinden davayı nerede açacak olduğunu bilmesi gerekir.   Bazı durumlarda sıkıntılı ve de oldukça zor bir şekilde ilerleme gösteren boşanma davaları, müvekkillerin hukuki destekleri haricinde psikolojik anlamlarda da desteğe ihtiyaç duyduğu dönemlerdir.   Bu …

Adana Boşanma Avukatı Devamı »

boşanma avukatı gaziantep çekişmeli anlaşmalı

Şiddetli Geçimsizlik,Ayak Kokusu Ve Cinsel Rahatsızlık Tedaviden Kaçınma

Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2014/4142Karar : 2014/14114Karar Tarihi : 23.06.2014 Birlikte yaşamaktan kaçınan, cinsel rahatsızlığını tedavi ettirmeyen, ayağındaki rahatsızlığını tedavi ettirmeyerek eşini kötü kokuyla yaşamak zorunda bırakan davacı-davalı kocanın kusurları yanında, davalı-davacı kadının da eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı koca ağır kusurlu olmakla birlikte, kadının da kusuru …

Şiddetli Geçimsizlik,Ayak Kokusu Ve Cinsel Rahatsızlık Tedaviden Kaçınma Devamı »

Ortak Çocuğun Soyadının, Davacı Annenin Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesinin İlke Ve Kuralları

Özet : Çocuğun üstün yararı gereği, velayetin anneye verilmesi halinde, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından çocuğun soyadının değiştirilmesi davası açıldığında, çocuğun üstün yararına bakılır. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Üstün yarar yoksa davanın reddine karar verilmelidir. Yargıtay2.Hukuk …

Ortak Çocuğun Soyadının, Davacı Annenin Kızlık Soyadı İle Değiştirilmesinin İlke Ve Kuralları Devamı »

Aile Konutu İçin Tapuda Şerh Olmasa Bile Eşin Rızası Alınmak Zorundadır

Özet : Aile konutu için tapuda şerh olmasa bile eşin rızası alınmak zorundadır. Banka, kredinin ödenmemesinden dolayı aile konutunu icra yolu ile alamaz, yapılan tapu devri iptal edilmelidir. YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2019/318Karar : 2019/1238Karar Tarihi : 28.11.2019 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan …

Aile Konutu İçin Tapuda Şerh Olmasa Bile Eşin Rızası Alınmak Zorundadır Devamı »

TCK MADDE 122 NEFRET VE AYRIMCILIK

HAKSIZ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN YARGILAMA SIRASINDA REŞİT OLMASI AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ

Yargıtay3.Hukuk Dairesi Esas : 2016/13396Karar : 2018/1933Karar Tarihi : 01/03/2018 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR Davacı; davalı …’in kendisini …

HAKSIZ EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN YARGILAMA SIRASINDA REŞİT OLMASI AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ Devamı »

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler

Aldatan Erkeğe Karşı Küfreden Kadın Kusurlu Sayılmaz

Özet : Davacı kocanın güven sarsıcı eylemlerine tepki niteliğinde davalı kadının sinkaflı küfür ettiği ve davacı erkeğin işlettiği dükkanın camlarını golf sopasıyla kırdığı , kadına kusur olarak yüklenen bu vakıaların davacı erkeğin davranışlarına tepki niteliğinde olduğu, bu nedenle kadına kusur olarak yüklenemeyeceği.. Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2020/2401Karar : 2020/3512Karar Tarihi : 01.07.2020 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ …

Aldatan Erkeğe Karşı Küfreden Kadın Kusurlu Sayılmaz Devamı »

velayet anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat

Üçüncü Kişilerin Yanında Eşinin Cinsel Yönden Yetersiz Olduğunu Söyleyerek Eşini Küçük Düşürmesi

Özet : Davacı kadının üçüncü kişilerin yanında eşinin cinsel yönden yetersiz olduğunu söyleyerek eşini küçük düşürdüğü anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.Ağır kusurlu kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmelidir.Davacı kadın ağır kusurludur, ağır kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Yargıtay2.Hukuk Dairesi …

Üçüncü Kişilerin Yanında Eşinin Cinsel Yönden Yetersiz Olduğunu Söyleyerek Eşini Küçük Düşürmesi Devamı »

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilenler

Gaziantep Boşanma Davaları ve Boşanma Davaları Alanında Bilgi Sahibi Avukat

BOŞANMA DAVASI ÇEŞİTLERİ Boşanma davaları, Ana hatları ile iki şekilde açılıp sonuçlandırılmaktadır. Bunlar:  Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın mali ve evlilik birliğinden doğan çocukların durumu gibi her konuda anlaşarak boşanmaları anlamına gelmektedir. 1- Anlaşmalı boşanmanın en önemli ve ilk şartı eşlerin en az BİR yıl evli olması gerekmektedir. Yani dava açıldığı tarihte …

Gaziantep Boşanma Davaları ve Boşanma Davaları Alanında Bilgi Sahibi Avukat Devamı »

Boşanmada Yargılama Usulü – Gaziantep Avukat

Kararda tarafların kusurları gerekçeli olarak yazılmalıdır.“yapılan yargılamada yerel mahkeme dayanılan ve kusur kabul edilebilecek vakıalardan hangisinin hangi delillerle kanıtlandığını, kanıtlanamayan vakıaların hangileri olduğunu, tarafların kusurlu davranışları varsa nelerden ibaret olduğunu ve tarafların kusurlarını Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde gerekçeli olarak açıklamak zorundadır. Mahkemece bu şekilde bir gerekçeli karar yazılmamıştır.” Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2019/1576Karar : …

Boşanmada Yargılama Usulü – Gaziantep Avukat Devamı »

anlaşmalı boşanma avukatı, çekişmeli boşanma avukatı gaziantep ceza avukatı

Boşanma Tazminatı – Gaziantep Avukat

Eşin maddi desteğini yitirmek maddi tazminat gerektirir. “… eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir” Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2019/15Karar : 2019/8487Karar Tarihi : 10.09.2019 Tazminat belirlenirken MK 4 (hakkaniyet ilkesi) ve BK 50-51 uygulanır. “Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50. ve 51. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda …

Boşanma Tazminatı – Gaziantep Avukat Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.