#tüketicihukuku

TMK MADDE 510

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ13.HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/1320Karar : 2019/1676Karar Tarihi : 27.11.2019 DAVA : İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dava dosyası incelendi: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacı …’nın kadın doğum uzmanı doktor … tarafından hamileliğinin takip edildiğini doktorun genel …

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ÖZEL OKULA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETİ – Gaziantep Avukat

Yargıtay13.Hukuk Dairesi Esas : 2007/15314Karar : 2008/4565Karar Tarihi : 2.4.2008 • ÖZEL OKULA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETİ ( Tüketici Mahkemesininin Görevli Olduğu )• TÜKETİCİ MAHKEMESİ ( Özel Okula Ödenecek Olan Eğitim Ücretine İlişkin Davada Görevli Olduğu )• GÖREV ( İlgili Düzenlemeler Kamu Düzenine İlişkin Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Resen Gözetilmesi Gerektiği ) 4077/m.1,2,3,23 ÖZET : …

ÖZEL OKULA ÖDENEN EĞİTİM ÜCRETİ – Gaziantep Avukat Devamı »

Özel Okul Ücretleri İade Edilecek Mi ? Özel Okul Ücretleri Ödenecek Mi ?

Özel okul ücret iadesi, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi sonrasında karşımıza çıkan bir durumdur. Covid-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi sonrasında özel okullara çocuklarını gönderen velilerin okul taksitlerini ödemeye devam edip etmeyecekleri ya da ödedikleri ücretlerin ilgili kısımlarının iade olarak alıp alamayacakları merak ediliyor. İptal edilen uçuşlara ilişkin bilet bedelleri gibi bir takım ticari …

Özel Okul Ücretleri İade Edilecek Mi ? Özel Okul Ücretleri Ödenecek Mi ? Devamı »

TMK MADDE 509

Yargıtay, Özel Okul Ücretlerinin Ne Kadarının İade Edilmesi Gerektiğine Karar Verdi

Yargıtay13.Hukuk Dairesi Esas : 2017/8224Karar : 2018/9262Karar Tarihi : 10/10/2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, oğlu ….’ın 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında davalı …

Yargıtay, Özel Okul Ücretlerinin Ne Kadarının İade Edilmesi Gerektiğine Karar Verdi Devamı »

Paket Turlarda Salgın Nedeniyle Fesih Şartları Belirlendi

Seyahat acentelerinin, feshedilen paket tur bedellerinin iadesine ilişkin yükümlülüklerinde düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri dolayısıyla paket tur sözleşmelerinin taraflarından olan seyahat acenteleri bakımından daha önce satış yapılan paket turlara ilişkin uçuş bedellerinin hava taşıma …

Paket Turlarda Salgın Nedeniyle Fesih Şartları Belirlendi Devamı »

Özel Hastanede Yanlış Tedavi Uygulanmasında Doğan Zararın İstenmesinde Görevli Tüketici Mahkemesidir

Yargıtay13.Hukuk Dairesi Esas : 2016/18107Karar : 2018/3804Karar Tarihi : 29/03/2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacılar vekili, müvekkili …’ın yüz felci rahatsızlığı nedeniyle davalı …

Özel Hastanede Yanlış Tedavi Uygulanmasında Doğan Zararın İstenmesinde Görevli Tüketici Mahkemesidir Devamı »

Aracını Noterden Devretmesine Rağmen, ZMMS Sigortasına Bildirimde Bulunmayan Eski Malik, Sigorta Şirketinin Zarar Gören 3. Kişiye Ödediği Bedelden Sorumludur

Yargıtay17.Hukuk Dairesi Esas : 2016/10391Karar : 2019/4112Karar Tarihi : 04.04.2019 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Davacı vekili; … plakalı aracın müvekkili şirkete sigortalı …

Aracını Noterden Devretmesine Rağmen, ZMMS Sigortasına Bildirimde Bulunmayan Eski Malik, Sigorta Şirketinin Zarar Gören 3. Kişiye Ödediği Bedelden Sorumludur Devamı »

boşanma avukatı , ceza avukatı gaziantep

Kooperatif Ortağının Ayıp ve Eksik İmalata İlişkin Taleplerinde Husumet

Yargıtay11.Hukuk Dairesi Esas : 2005/353Karar : 2006/437Karar Tarihi : 23.01.2006 Dava, kooperatif ortaklığı nedeniyle tahsis ve teslim edilen konutların kötü ve ayıplı yapılması sonucu depremde yıkıldıkları iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davalı kooperatifin inşa ettiği konutların dört bloktan ibaret olduğu, davacıların tamamına teslim edilen konutların yer aldığı B bloğun 21.11.1999 tarihli depremde yıkıldığı, oturulamaz hale …

Kooperatif Ortağının Ayıp ve Eksik İmalata İlişkin Taleplerinde Husumet Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Borca Konu Paranın Belirli Bir Gün Belirtilmemişse İlk İstemden Başlayarak Altı Hafta İçinde Geri Verilmesi Gerekir

Özet : Ödüncün ( borcun ) geri verilmesi konusunda belirli bir ödeme günü, ihbar süresi belirlenmemiş veya istenildiği zaman muaccel olacağı kararlaştırılmamış ise ödünce konu paranın ilk istemden başlayarak altı hafta içinde geri verilmesi gerekir. Yani, madde metninde yazılı hususlar söz konusu değilse ödünç alan, ilk istemden başlayarak altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü …

Borca Konu Paranın Belirli Bir Gün Belirtilmemişse İlk İstemden Başlayarak Altı Hafta İçinde Geri Verilmesi Gerekir Devamı »

İnternet Bankacılığında Müşterinin Oluşan Zararından Hafif Kusurlu Olsa da Banka Sorumludur

Yargıtay11.Hukuk Dairesi Esas : 2016/2409Karar : 2017/5249Karar Tarihi : 11/10/2017 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen tarih ve 2015/148-2015/947 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor …

İnternet Bankacılığında Müşterinin Oluşan Zararından Hafif Kusurlu Olsa da Banka Sorumludur Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.