#gazianteptüketicihukukuavukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ayıplı Buzdolabı Nedeniyle Çıkan Yangın Ve 18.150 Euro’nun Hasar Görmesi İle Kısmen Yanık Paranın Değiştirilme İmkanının Araştırılması

Yargıtay13.Hukuk Dairesi Esas : 2014/3184Karar : 2014/18305Karar Tarihi : 9.6.2014 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı,davalının ürettiği buzdolabının ayıplı imal edilmesi nedeniyle evinde yangın meydana geldiğini,bu yangın sonucu ev eşyaları …

Ayıplı Buzdolabı Nedeniyle Çıkan Yangın Ve 18.150 Euro’nun Hasar Görmesi İle Kısmen Yanık Paranın Değiştirilme İmkanının Araştırılması Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Tüketici Hakem Heyetinde Belirsiz Alacak Davası Açılabilir

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2017/551Karar : 2020/239Karar Tarihi : 04.03.2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 12. Tüketici Mahkemesince verilen dava şartı yokluğundan davanın reddine ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.Direnme …

Tüketici Hakem Heyetinde Belirsiz Alacak Davası Açılabilir Devamı »

Afet Bölgesindeki Abonelere Fatura Ödemelerinin Ertelenmesi İmkanı Getirildi! – Gaziantep Avukat

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir kriz haline gelen, Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” ilan edilmesine sebebiyet veren Corona Virüs (“COVID-19”) salgını, 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde etkisini göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda salgının yayılmasını durdurmak amacıyla toplumsal ve ticari hayatı doğrudan ilgilendiren tedbirler alınmıştır. 1.Corona Virüs(‘’Covid-19’’) Salgını Afet …

Afet Bölgesindeki Abonelere Fatura Ödemelerinin Ertelenmesi İmkanı Getirildi! – Gaziantep Avukat Devamı »

TMK MADDE 505

Kaçak Su Kullanımı Ve Menfi Tespit Davası

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2017/964Karar : 2019/476Karar Tarihi : 18.04.2019 MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 2. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 17.10.2012 tarihli ve 2011/812 E., 2012/811 K.sayılı karar davalı vekilince temyiz edilmekle, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 04.04.2013 tarihli ve 2013/3546 E., 2013/5809 K.sayılı …

Kaçak Su Kullanımı Ve Menfi Tespit Davası Devamı »

SERBEST TÜKETİCİ OLMAK İÇİN TESLİM EDİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİNE KARAR VERİLMESİ VE ALACAK TALEBİ

ÖZET : Dava, Serbest Tüketici olmak için teslim edilen teminat mektubunun iadesine karar verilmesi ve alacak talebine ilişkindir. Olayda, davacının abonelik türünün değiştiği görülmekte olup davalı, bu kez yeni bir güvence bedeli hesaplanarak ödenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Davacının, serbest tüketicilikten çıkıp yeni bir sözleşme imzalayarak, yeni abonelik sonrası belirlenen yeni güvence bedelini ödemesi nedeniyle, serbest …

SERBEST TÜKETİCİ OLMAK İÇİN TESLİM EDİLEN TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİNE KARAR VERİLMESİ VE ALACAK TALEBİ Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Banka Kredi Kartı İle Satın Alınan Malın, Ürünün Teslim Edilmemesi Halinde , Kredi Kartı Hamilin Ürün Bedelinden Sorumlu Tutulamayacağı, Tahsil Edilen Miktarların Tüketiciye İadesi Yapılır

Yargıtay19.Hukuk Dairesi Esas : 2018/2084Karar : 2020/64Karar Tarihi : 27.01.2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi (Tük.Mah.Sıf.) Taraflar arasındaki menfi tespit ve bedelin iadesi istemli davanın bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı …A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp …

Banka Kredi Kartı İle Satın Alınan Malın, Ürünün Teslim Edilmemesi Halinde , Kredi Kartı Hamilin Ürün Bedelinden Sorumlu Tutulamayacağı, Tahsil Edilen Miktarların Tüketiciye İadesi Yapılır Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ticari Nitelikteki Aracın Üretim Hatası Olması Nedeniyle İadesi İle Bedelinin Tahsili İstemine İlişkin

Özet : “…Dava ticari nitelikteki aracın üretim hatası olması nedeniyle iadesi ile bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, araç ticari nitelikte oldugundan UYUSMAZLIGIN TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİRKEN, tüketici mahkemesi olarak davanın görülüp sonuçlandırılması, görev kamu düzenine ilişkin olduğundan dogru görülmemiştir…” Yargıtay19.Hukuk Dairesi Esas : 2016/15771Karar : 2018/685Karar Tarihi : 15/02/2018 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar …

Ticari Nitelikteki Aracın Üretim Hatası Olması Nedeniyle İadesi İle Bedelinin Tahsili İstemine İlişkin Devamı »

0 (sıfır) Km Araç İçin Tüketici-Bağlı Kredi Kullanılmışsa,Aracın Teslim Edilmemesinden Kredi Veren Banka Müteselsilen Sorumludur

Yargıtay3.Hukuk Dairesi Esas : 2017/10872Karar : 2018/12039Karar Tarihi : 26.11.2018 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR Davacı, …

0 (sıfır) Km Araç İçin Tüketici-Bağlı Kredi Kullanılmışsa,Aracın Teslim Edilmemesinden Kredi Veren Banka Müteselsilen Sorumludur Devamı »

YAZ OKULU ÜCRETİ ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN BEDEL

ÖZET : Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2012 tarihli kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş olup, davalı üniversite tarafından 27.06.2012 tarihinde bütünleme sınavı uygulanmasına dair karar alınmıştır.Davacı öğrenci, 2012 – 2013 Güz ve Bahar Dönemlerinde …

YAZ OKULU ÜCRETİ ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN BEDEL Devamı »

Özel Okul Ücretlerinin Ödenmemesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi Görevlidir

Yargıtay13.Hukuk Dairesi Esas : 2017/1833Karar : 2020/3224Karar Tarihi : 12/03/2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davalı şirket ile davalının çocuklarının eğitimi hususunda sözleşmesel …

Özel Okul Ücretlerinin Ödenmemesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi Görevlidir Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.