#bilişimavukatı

SAHTE KİMLİKLE ÇIKARILAN SAHTE KREDİ KARTININ DEĞİŞİK ZAMANLARDA KULLANILMASI

Özet : Sanığın, mağdurun kimlik bilgilerini kullanarak düzenlettiği sahte kimlikle mağdur … A.Ş.’ye müracaat ederek kredi kartı sözleşmesi imzalayıp sahte kredi kartı çıkarttığının ve suça konu kartın değişik zamanlarda kullanıldığının anlaşılması karşısında, TCK 245/2 ve TCK 245/3 uyarınca belirlenen cezalardan aynı yasanın 43. maddesi uyarınca arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. …

SAHTE KİMLİKLE ÇIKARILAN SAHTE KREDİ KARTININ DEĞİŞİK ZAMANLARDA KULLANILMASI Devamı »

SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KARTLARIN AYNI BANKAYA AİT OLUP FARKLI KİŞİLER ADINA SAHTE OLARAK ÜRETİLMESİ

Özet : Sanık … tarafından katılan H. Bank A.Ş.’den … adına sahte kredi kartı üretilmesi suçunun işlendiğine dair, sanık …’in çelişkili beyanından başka delil bulunmaması karşısında; sanık …’nun atılı suçu işlemediğine yönelik savunmalarının aksine mahkumiyetine yeterli hür türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi; kabule göre …

SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KARTLARIN AYNI BANKAYA AİT OLUP FARKLI KİŞİLER ADINA SAHTE OLARAK ÜRETİLMESİ Devamı »

BANKA HESABINDAN HAVALE İŞLEMİ

Özet : Sanık …’in atılı suçu işlemediğini, elektrikli ev aletleri işi ile uğraştığını, işyerinde tek çalıştığını, bu işyerinde bir adet bilgisayarının olduğunu ve bu bilgisayarı işi ile ilgili basit işlemler için ancak kullanabildiğini, bu para havalelerinin babası adına kayıtlı ancak kendi kullanımında olan internet hattı ile bu hatta ait IP numarası üzerinden işyerindeki bilgisayar kullanılarak …

BANKA HESABINDAN HAVALE İŞLEMİ Devamı »

GERÇEK KREDİ KARTI ÜZERİNDEN EK KART TALEBİNDE BULUNULARAK SAHTE KART ÜRETİLİP KULLANILDIĞI İDDİA EDİLSE DE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE EK KARTIN OLMADIĞI

Özet : CMK 225/1’e göre, hükmün ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilebileceği, iddianamedeki anlatım ve nitelendirmeye göre, sanık … hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve sahte kart üretip kullanmak suçlarından kamu davaları açıldığı ve bu suçlardan mahkumiyetlerine kararlar verildiği, ancak sanık hakkında, özel belgede sahtecilik (…’e yönelik) suçundan 5271 sayılı …

GERÇEK KREDİ KARTI ÜZERİNDEN EK KART TALEBİNDE BULUNULARAK SAHTE KART ÜRETİLİP KULLANILDIĞI İDDİA EDİLSE DE SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE EK KARTIN OLMADIĞI Devamı »

SUÇTA KULLANILAN CEP TELEFONUN SUÇ TARİHİNDE KİMİN TARAFINDAN FİİLEN KULLANILDIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

Özet: Su faturalarını ödemesi için bir dönem aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları … ya para verdiğini, … nun … aracılığı ile ödeme yaptığını savunması karşısında; suçta kullanılan cep telefonunun suç tarihinde kimin tarafından fiilen kullanıldığı araştırılıp, sanığın savunmasında belirttiği Yusuf U. ve Halil Y. isimli şahıslar tanık sıfatıyla duruşmaya davet edilip dinlenerek, dosyanın bütünüyle bilişim …

SUÇTA KULLANILAN CEP TELEFONUN SUÇ TARİHİNDE KİMİN TARAFINDAN FİİLEN KULLANILDIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ Devamı »

WEB SİTESİNE SALDIRI

Özet : Katılana ait siteye saldırının yapıldığı iddia edilen www. … .com isimli sitenin hangi tarihe kadar aktif olduğu, ticari bir site olup olmadığı, statik değişmez IP kullanılıp kullanılmadığı hususları araştırılarak ve gerektiğinde katılanın iddiaları ve sanıkların savunmaları dikkate alınarak konusunda uzman bir bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin …

WEB SİTESİNE SALDIRI Devamı »

SAHTE BİLGİLERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPILMASI

Özet : Yolda yürüyen sanıktan şüphelenen güvenlik görevlilerince kimlik istenmesi üzerine sahte kimlik ibraz etmesi şeklindeki eylemin resmi belgede sahtecilik, katılana ibraz ederek fotokopiden ibaret nüfus cüzdanı ile düzenlettiği başvuru formundaki bilgilerin sahte olduğunu saptayan bankanın talebi reddetmesi eyleminin 5464 sayılı yasanın 37/2. maddesindeki suçu oluşturacağı, aynı belgelerle şikayetçi HSBC bankasına karşı işlenen eylemin ise …

SAHTE BİLGİLERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPILMASI Devamı »

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Özet : Gerçeğin kuşkuya mahal vermeksizin tespiti için kredi sözleşmesinde bildirilen ve kart teslimat bilgilerinde yer alan hattın kredi kartına başvuru ve teslim tarihi itibariyle abonelik bilgilerinin sorulup, abonelik sözleşme aslının getirtilmesi, suç tarihi itibariyle ilgili abonenin irtibata geçtiği şahıslardan hattı fiilen kullananın tespitinin yapılması, gerektiğinde imza incelemesi yoluna gidilmesi, sanığın kardeşinin olaya ilişkin beyanlarına …

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Devamı »

TMK MADDE 17 HISIMLIK

FACEBOOK ÜZERİNDE HAKARET

Özet : Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından, suç tarihinde sanığın ve katılanın kullandığı facebook hesaplarına girmeye elverişli bilgisayar, telefon, tablet vb. cihazların neler olduğunun ve halen taraflarda olup olmadığının tespitine çalışılması, tespiti halinde bu cihazlardan, aksi durumda halen kullandıkları cihazlardan isim ve soyismiyle açılan facebook adresinin ve tespit edildiği takdirde buna bağlı mail adresinin kullanılıp …

FACEBOOK ÜZERİNDE HAKARET Devamı »

ÖSYM TERCİH LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GİRİŞ ŞİFRESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞU

Özet : Katılanın yakın arkadaşı olan sanığın, katılanın isteği doğrultusunda, kendisine T.C. kimlik numarası ile ÖSYM sistemine giriş şifresini vererek sisteme girmesine izin verdiğini, sisteme girerek katılanın tercihlerini kısmen değiştirdiği, katılanın değişiklik konusunda izninin bulunmadığını sanık ise katılanın izni ve isteği ile değişiklikleri yaptığını beyan etmesi ve sanığın sisteme giriş yapmasından sonra Bakırköy’de bulunan bir …

ÖSYM TERCİH LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GİRİŞ ŞİFRESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞU Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.