#kahramanmaraşavukat

Noter satışı yapılan bir aracın tescilinin yapılmaması

Noter Satışı Yapılan Aracın Vergi Borcu Nedeniyle Tescilinin Yapılamaması

Özet : Noter satışı yapılan aracın vergi borcu nedeniyle tescilinin yapılamaması – davalı gerçek kişi olup, Vergi mahkemelerinde gerçek kişi aleyhine dava ikame edilemeyeceği de nazara alındığında davanın esasına girilip karar verilmesi gerekmektedir. Yargıtay13.Hukuk Dairesi Esas : 2014/5053Karar : 2014/15181Karar Tarihi : 12.5.2014 Karayolları Trafik Kanunu’nun 3’ncü maddesinde araç sahibi olarak, araç için adına yetkili …

Noter Satışı Yapılan Aracın Vergi Borcu Nedeniyle Tescilinin Yapılamaması Devamı »

2021 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık …

2021 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Devamı »

ARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ TARİFESİ

MADDE 16 – (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur. (2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) …

ARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ TARİFESİ Devamı »

Gaziantep İdare Hukuku Avukatı Aziz Cihan KAÇIRAN

2330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

Yargıtay4.Hukuk Dairesi Esas : 2015/15788Karar : 2016/4505Karar Tarihi : 4.4.2016 • EV BAŞKANININ SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Davalıların Ergin Olmayan Çocuklarının Polis Memurlarını Yaralaması Sebebiyle Tazminat İstemi – Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Çözümleneceği ) • DAVALILARIN ERGİN OLMAYAN ÇOCUKLARININ POLİS MEMURLARINI YARALAMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davanın Davalıların Aile Başkanı Olarak Sorumluluklarından Kaynaklandığı – …

2330 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI Devamı »

COVID-19’Dan Sonra Site Veya Apartman Yöneticilerinin KVKK ve Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamındaki (Yeni) Sorumlulukları

Değerlendirilmesi Gereken Gelişme COVID-19 kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, kamu otoriteleri başta olmak üzere, ilgili veri sorumluları, virüsün izini sürmek ve yayılmasını engellemek adına farklı metotlarla kişisel veri işlemek durumuyla karşı karşıya kaldılar. Bu bağlamda, veri sorumluları tarafından; özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilen sağlık bilgilerinin işlenmesi hususunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında …

COVID-19’Dan Sonra Site Veya Apartman Yöneticilerinin KVKK ve Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamındaki (Yeni) Sorumlulukları Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

ÖZELDE ÇALIŞAN HEKİMLERE ŞİRKET KURDURULMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

SGK’nın 03.07.2015 tarihli Genelgesi ve bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan hekimlere şirket kurdurulması ile ilgili olarak Odamıza yapılan başvurular nedeniyle Odamızın avukatı Av. Bilgehan YAŞA’nın konu ile ilgili hukuki değerlendirmesi aşağıda görülmektedir. Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu SGK’nın 3.7.2015 tarihli Genelgesi ve bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan hekimlere şirket kurdurulması konusundaki hukuki görüş ve önerilerimizdir; …

ÖZELDE ÇALIŞAN HEKİMLERE ŞİRKET KURDURULMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME Devamı »

TMK MADDE 510

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ13.HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/1320Karar : 2019/1676Karar Tarihi : 27.11.2019 DAVA : İlk derece mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dava dosyası incelendi: TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davacı …’nın kadın doğum uzmanı doktor … tarafından hamileliğinin takip edildiğini doktorun genel …

Malpraktis Davalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Ve Dava Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazların İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez Devamı »

Mala Zarar Verme

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – Gaziantep Avukat

Yargıtay3.Hukuk Dairesi Esas : 2018/7589Karar : 2019/9124Karar Tarihi : 13.11.2019 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Tellerin Olması Gereken Emniyet Mesafesinden Daha Fazla Uzaklıkta Olduğu ve Dava Konusu Olayın Murisin Dikkatsizliği ve Tedbirsizliği Sonucunda Meydana Geldiğinin Belirtildiği – Davalı Şirketinin Kusursuz Sorumluluk Kapsamında Yer Alan Tehlike Sorumluluğuna İlişkin Hiçbir Değerlendirmeye …

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU DESTEĞİN ÖLÜMÜ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – Gaziantep Avukat Devamı »

Avukatıma Ne Kadar Ücret Ödemeliyim ?

Genellikle davaya konu uyuşmazlık hakkında vekil aracılığıyla işlemlerini takip eden vatandaşlarımızın en çok merak ettiği hususlardan birisi de vekiline ne kadar ücret ödeyeceğidir ? Bir anlaşma yapılması halinde acaba yüksek bir ücret mi ödedim kaygısı her kişide mutlaka oluşmaktadır. Ancak özellikle şu hususları belirtmekte fayda vardır ; 1) Her işin erbabı vardır ve işi erbabına …

Avukatıma Ne Kadar Ücret Ödemeliyim ? Devamı »

Evlilikten Çok Kısa Bir Süre Sonra Kocanın Karısına Taşınmazı Temlik Ettikten Sonra Kadının Kocayı Evden Kovması, Kocayı Tehdit Ve Hakaretler Etmesi Ve Tarafların Boşanması

Özet : Hile sebebine dayalı tapu iptali. Evlilikten çok kısa bir süre sonra kocanın karısına taşınmazı temlik ettikten sonra kadının kocayı evden kovması, kocayı tehdit ve hakaretler etmesi ve tarafların boşanması. Boşandıktan hemen başka bir kişiyle evlenen kadının yeni evlendiği kişiden de ev aldığı. Kadının bu tür davranışları alışkanlık haline getirdiği. İradesi fesada uğratılan kocanın …

Evlilikten Çok Kısa Bir Süre Sonra Kocanın Karısına Taşınmazı Temlik Ettikten Sonra Kadının Kocayı Evden Kovması, Kocayı Tehdit Ve Hakaretler Etmesi Ve Tarafların Boşanması Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.