işçi avukatı

TMK MADDE 510

Adana İşçi Avukatı

Adana işçi avukatı olarak, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık, özellikle iş sözleşmesinin haksız feshi halinde talep edilecek tazminatların takibi, işe iade davaları ve iş kazaları kapsamında doğan ihtilaflara yönelik işlemlere ilişkin hukuki destek sağlamaktadır. Bu hususta adana iş avukatı, adana iş mahkemesi avukatı, adana en iyi işçi avukatı gibi aramalar …

Adana İşçi Avukatı Devamı »

TMK MADDE 499

SİGORTALININ, SADECE SİGORTACININ GÖSTERDİĞİ AVUKATA VEKALETNAME VERMESİ HALİNDE AVUKATA İLİŞKİN GİDERLERİNİ ÖDEMESİ ANAYASAYA AYKIRIDIR

Danıştay15.Daire Başkanlığı Esas : 2016/6785Karar : 2018/3262Karar Tarihi : 03/04/2018 Davanın Özeti : 16.04.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de (2010/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğin 2. maddesi ile değiştirilen Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Malî sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.3.4. ”Sigortalıya …

SİGORTALININ, SADECE SİGORTACININ GÖSTERDİĞİ AVUKATA VEKALETNAME VERMESİ HALİNDE AVUKATA İLİŞKİN GİDERLERİNİ ÖDEMESİ ANAYASAYA AYKIRIDIR Devamı »

TCK MADDE 169 TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULAMASI

Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. TCK MADDE 169’UN GEREKÇESİ Madde metninde, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında da bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı düzenlenmiştir. TCK MADDE 169 İLE İLGİLİ …

TCK MADDE 169 TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULAMASI Devamı »

TCK MADDE 166 BİLGİ VERMEME

Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmayan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. TCK MADDE 166’NIN GEREKÇESİ Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak, örneğin satın alınan veya bağış olarak kabul …

TCK MADDE 166 BİLGİ VERMEME Devamı »

TCK MADDE 159 DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL

Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. TCK MADDE 159’UN GEREKÇESİ Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla hileye başvurmuş olması hâlinde de, dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Ancak, madde metninde, kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı …

TCK MADDE 159 DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HAL Devamı »

TCK MADDE 140 TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULAMASI

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. TCK MADDE 140’IN GEREKÇESİ Madde metninde bu Bölümde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri uygulanması öngörülmüştür. TCK MADDE 140 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI Yargıtay Esas : 2016/35324Karar : 2019/5957Karar Tarihi : 18/03/2019 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ …

TCK MADDE 140 TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULAMASI Devamı »

TCK MADDE 120 HAKSIZ ARAMA

TCK MADDE 120 HAKSIZ ARAMA

Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. TCK MADDE 120’NİN GEREKÇESİ Madde metninde, bir kimsenin üstünü veya eşyasının hukuka aykırı olarak aranması, görevi kötüye kullanma suçundan bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu hüküm, 10.12.1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (madde 12), …

TCK MADDE 120 HAKSIZ ARAMA Devamı »

İŞÇİNİN SOSYAL MEDYADA İŞİ DIŞINDA TİCARİ FAALİYETTE BULUNMASI

Özet : Somut olayda, davacının …….. sayfasında “Sonunda bitti çok şükür, 500 tane birbirinden güzel fıstık gibi piliçlerim geldi. Pazartesiden sonra doğal ortamda yetişen ve yemlenen tavuklarımızın yumurtalarına ulaşabilirsiniz. Çocuklarınıza o pis kafes yumurtalarını yedirmeyiniz. Siparişleriniz için irtibat numaram …..” şeklinde bir mesaj paylaştığı, davacının iş akdinin bu gönderi nedeniyle savunması alınmadan doğruluk ve bağlılık …

İŞÇİNİN SOSYAL MEDYADA İŞİ DIŞINDA TİCARİ FAALİYETTE BULUNMASI Devamı »

gaziantep ceza avukatı boşanma avukatı velayet

Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesindeki kriterler- Gaziantep işçi davaları avukat

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. …

Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesindeki kriterler- Gaziantep işçi davaları avukat Devamı »

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi ​1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdemtazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir. 14. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş …

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.