#gaziantepidarehukukuavukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

6 Aydan Uzun Süreli Taksirli Suçtan Dolayı Ceza Alan Kişi Bekçi Olabilir Mi ?

Kasıtlı ya da Taksirli Suç Ayrımı Yapılmaksızın 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Alınmasının Bekçiliğe Engel Oluşturduğunu Öngören Kuralın İptali Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2020/14 numaralı dosyada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İtiraz Konusu Kural İtiraz …

6 Aydan Uzun Süreli Taksirli Suçtan Dolayı Ceza Alan Kişi Bekçi Olabilir Mi ? Devamı »

TMK MADDE 509

Bölge Adliye Mahkemesince Delillerin Eksik Toplanması Sebebiyle Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Usul Ve Yasaya Aykırıdır

Yargıtay5.Hukuk Dairesi Esas : 2020/2025Karar : 2020/4996Karar Tarihi : 11/06/2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesinin kararına …

Bölge Adliye Mahkemesince Delillerin Eksik Toplanması Sebebiyle Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Usul Ve Yasaya Aykırıdır Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Disiplin Soruşturmasında Tek Tanıkla Ceza Verilmesi

Özet : Davacıya isnat edilen fiilin işlendiği yolunda olayın tarafları dışında başka tanık bulunmadığı görüldüğünden, fiilin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulamadığı sonucuna varıldığı hakkında. Danıştay5.Daire Esas : 2016/16858Karar : 2018/15491Karar Tarihi : 12.9.2018 Temyiz isteminde bulunanKarşı Taraf (Davalı) : Kayseri Valiliğiİstemin Özeti : Kayseri 1. …

Disiplin Soruşturmasında Tek Tanıkla Ceza Verilmesi Devamı »

ceza avukatı gaziantep

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI

Danıştay5.Daire Esas : 2014/6295Karar : 2015/1618Karar Tarihi : 25.2.2015 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI ( Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine Göre Bu Kişilerin Üç Tür Nöbetle Yükümlendirilebilecekleri – Genel Uzmanlık Eğitimi Görenler Nöbeti/Servis Nöbeti/Branş Nöbeti ) UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERİN 3 TÜR NÖBET TUTABİLMESİ ( Genel Uzmanlık Eğitimi Görenler Nöbeti/Servis Nöbeti/Branş Nöbeti Tutturulabilecekleri …

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Önemli hatırlatma..son yasa değişikliği sonrasında ; Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları , suçun türü ve miktarına bakılmaksızın istinaf sonrası TEMYİZ EDİLEBİLİR.. aşağıda ilgili yasa metinleri paylaşılmıştır. 15 Temmuz 2020Resmî Gazete Sayı : 31186Kanun No. 7249 …

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Devamı »

Ceza Avukatı, En iyi ceza avukatı, Gaziantep ceza avukatı

İdare Hukuku Avukatı

İDARE HUKUKU Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak idare hukuku avukatlık ofisi olarak devlet ve devlet kurumlarına karşı olan ihtilaf ve uyuşmazlıklarda idare hukuku avukatlık hizmeti vermekteyiz. İdare Hukuku alanında Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi olarak gerek bireysel gerekse kurumsal müvekkillerimize, devlet veya idari kurumlar ile aralarında oluşan uyuşmazlıklara yönelik İdare Hukuku alanına giren tüm mevzuata uygun …

İdare Hukuku Avukatı Devamı »

İNŞAAT MÜHÜRLENDİKTEN SONRA VERİLEN YIKIM KARARI HUKUKA AYKIRIDIR

Danıştay6.Daire Esas : 2019/4532Karar : 2020/4069Karar Tarihi : 7.5.2020 İSTEMİN KONUSU : Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 08/12/2015 tarih ve E:2015/479, K:2015/1669 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahalle, 121 ada, 18 parsel sayılı taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi …

İNŞAAT MÜHÜRLENDİKTEN SONRA VERİLEN YIKIM KARARI HUKUKA AYKIRIDIR Devamı »

TMK MADDE 499

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KARŞI TARAFIN ADRES BİLGİLERİNİ AVUKATA VERMEK ZORUNDADIR

Danıştay10.Daire Esas : 2014/6559Karar : 2015/874Karar Tarihi : 9.3.2015 KARAR : Dava, avukatlık mesleğini icra eden davacının, davalıların adres bilgisini öğrenmek için yapılan başvurunun reddine ilişkin Zile Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 27.09.2013 tarih ve 3142 sayılı işleminin iptali ve bu işlemin dayanağı olan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 44. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile …

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KARŞI TARAFIN ADRES BİLGİLERİNİ AVUKATA VERMEK ZORUNDADIR Devamı »

TMK MADDE 508

NAKLİYE BELGELERİ OLAN ARAÇ İLE BELGEDE YAZAN ŞÖFÖRÜN DIŞINDAKİ BAŞKA ŞÖFÖR İLE TAŞIMA YAPILMASI KORSAN TAŞIMACILIK DEĞİLDİR

Danıştay15.Daire Esas : 2016/7916Karar : 2017/3486Karar Tarihi : 12/06/2017 İstemin Özeti : …. İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:….; K:….sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının, davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir. …

NAKLİYE BELGELERİ OLAN ARAÇ İLE BELGEDE YAZAN ŞÖFÖRÜN DIŞINDAKİ BAŞKA ŞÖFÖR İLE TAŞIMA YAPILMASI KORSAN TAŞIMACILIK DEĞİLDİR Devamı »

Kesin Hukum Hagb’yi Kaldirir

MÜLKİYET HAKKI İLE İLGİLİ HER İDARİ BAŞVURU DAVA AÇMA SÜRESİNİ YENİDEN CANLANDIRIR

Danıştay14.Daire Esas : 2011/15162Karar : 2012/7461Karar Tarihi : 06/11/2012 “İçtihat Metni” İstemin Özeti : … İdare Mahkemesi’nin … günlü ve E:…, K:… sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Davacının mülkiyet hakkını ilgilendiren bir konuda işlem yapılması istemiyle 2577 …

MÜLKİYET HAKKI İLE İLGİLİ HER İDARİ BAŞVURU DAVA AÇMA SÜRESİNİ YENİDEN CANLANDIRIR Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.