Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Yargıtay
15.Ceza Dairesi

Esas : 2018/8401
Karar : 2018/9599
Karar Tarihi : 17.12.2018

“İçtihat Metni”

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla dosyanın….Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair….Cumhuriyet Başsavcılığının 29.03.2018 tarih ve 2018/7376-1193 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın….Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin….Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 19.04.2018 tarih ve 2018/46230-4292 sayılı yetkisizlik kararı üzerine,….Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair mercii ….2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.05.2018 tarih ve 2018/1719 değişik iş sayılı kararını müteakip, aynı eyleme ilişkin şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla dosyanın….Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair….Cumhuriyet Başsavcılığının 11.05.2018 tarih ve 2018/59193-5118 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın….Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin….Cumhuriyet Başsavcılığının 29.06.2018 tarih ve 2018/17802-2177 sayılı yetkisizlik kararı üzerine,….Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair mercii …. 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.07.2018 tarih ve 2018/1256 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığınca verilen 30.10.2018 gün ve 94660652-105-06-11870-2018 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08.11.2018 gün ve 2018/89457 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Magdur Esin Zıkkimin Kokunu Ye” seklindeki Beyani uzerine Sanik Esin Sinirlenerek Tehdit Sucunu islemesi Halinde HAKSIZ TAHRiK indirimi Uygulanmalidir

Dosya kapsamına göre, … Bankası adına düzenlenen sahte internet sitesine giriş yapan müştekinin banka bilgilerinin ele geçirilmek suretiyle hesabından para çekilmesi şeklinde gerçekleşen olay nedeniyle .. Bankasının tarafından….Cumhuriyet Başsavcılığına 06.02.2018 tarihinde şikâyette bulunulması üzerine,….Cumhuriyet Başsavcılığının 29.03.2018 tarihli yetkisizlik kararıyla dosyanın….Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, anılan başsavcılık tarafından da yetkisizlik kararı verilmesi üzerine yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın gönderildiği ….2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.05.2018 tarih ve 2018/17196 değişik iş sayılı kararıyla….Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararının kaldırılarak yargı yerinin belirlendiği, söz konusu bu kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince kesin nitelikte olması karşısında, anılan kararı müteakip aynı eyleme ilişkin …. 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.07.2018 tarih ve 2018/1256 değişik iş sayılı kararı ile yetki hususunda yeniden karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/7. maddesi uyarınca …. ve….Cumhuriyet savcılıkları arasında çıkan yetki uyuşmazlığının çözümü için dosyanın gönderildiği ….2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 07.05.2018 tarih ve 2018/1719

değişik iş sayılı kararın kesin nitelikte olması karşısında;….Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 2018/59193-5118 ve….Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 2018/17802-2177 sayılı yetkisizlik kararları ile …. 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/1256 değişik iş sayılı kararı hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde olup, hukuken varlık kazanmayan bir kararın kanun yararına bozma istemine konu edilmesi de mümkün olmadığından, …. 1. Ağır Ceza Mahkemesinin hukuki değerden yoksun ve yok hükmündeki 11.07.2018 tarih ve 2018/1256 değişik iş sayılı kararına yönelik yapılan kanun yararına bozma talebinin REDDİNE, 17.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.