Askeri Davalar

gaziantep boşanma avukatı ceza avukatı

Kamu kurumuna atanan askeri personeller sözleşmelerini nasıl fesih ederler / nasıl istifa edebilirler ?

Kamu kurumuna atanan askeri personeller (sözleşmeli er uzman erbaş uzman çavuş) sözleşmelerini nasıl fesih ederler / nasıl istifa edebilirler ? Kamu kurumlarına atanan askeri personeller, sözleşmeli er, uzman erbaş ve uzman çavuşlar olarak görev yapmaktadırlar. Bu görevler, belirli bir süre boyunca sözleşme ile yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda, personellerin görevlerini sonlandırmaları gerekebilir. Bu yazımızda, kamu kurumuna …

Kamu kurumuna atanan askeri personeller sözleşmelerini nasıl fesih ederler / nasıl istifa edebilirler ? Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

UZMAN ERBAŞLAR HANGİ HALLERDE TAZMİNATA HAK KAZANIR

Uzman Erbaşların sözleşmesel ilişkisi kesildikten sonra tazminat/ikramiye hakkı olup olmadığı varsa hangi hallerde bu hakkın doğduğu konusunda genel ve kısa bir bilgilendirme yağacağız. Tazminata hak kazanacak halleri başlıklar halinde inceleyelim. 1)  Kendi Kusuru Olmaksızın Hizmet Sürelerinin Uzatılmaması  Uzman erbaşın kusuru olmaksızın hizmet süresi uzatılmaması durumunda yani sözleşmenin yenilenmemesi halinde tazminata hak kazanılacaktır. 2)  Sözleşme Süresini …

UZMAN ERBAŞLAR HANGİ HALLERDE TAZMİNATA HAK KAZANIR Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Askeri Suçlardan Firar Suçu ve İzin Tecavüzü Suçu Nedir

Firar Suçunun Tanımı Firar suçu  görev yerinden yada kıtadan yetkili amirinin izni olmaksızın ayrılmayı/ uzaklaşmayı ifade eder. Kişinin amirinin izni olmaksızın ayrılmış olması suçun oluşması anlamına gelmektedir. İzin Tecavüzü Suçunun Tanımı İzin tecavüzünde kişinin izin, istirahat veya hava değişimi alarak ayrılması sonrasında dönmek zorunda olduğu günden itibaren 6 gün içinde  yasal mazaretsiz dönmemesidir. Firar Suçunun …

Askeri Suçlardan Firar Suçu ve İzin Tecavüzü Suçu Nedir Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

90 Gün Üzerinde Rapor Alan Uzman Erbaşlar Sözleşmesi Fesihedilir Mi ?

90 gün üzerinde rapor alan uzman erbaşların en çok merak ettiği soru sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceğidir. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu uyarınca hava değişimi ve istirahat raporu süresi toplamda, tedavide geçecek süre hariç tutulmak kaydıyla istirahat raporunun yada hava değişiminin başladığı günden itibaren geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Bu sürenin aşılması halinde …

90 Gün Üzerinde Rapor Alan Uzman Erbaşlar Sözleşmesi Fesihedilir Mi ? Devamı »

Sözleşmeli Er-Erbaş Sözleşmesi İptali

Sözleşmeli Er-Erbaş’ların tarafımıza sıkça sorduğu sorular Sözleşmeli er sözleşme fesih ederse ne olur?  Cevap : Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler. Cevap : Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için adaylık süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz ve ayrılanlar tazminat ödemezler. Sözleşmeli …

Sözleşmeli Er-Erbaş Sözleşmesi İptali Devamı »

TCK MADDE 319 ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK SUÇU

1)Askerleri veya askerî idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askerî disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselere, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.2) …

TCK MADDE 319 ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK SUÇU Devamı »

TCK MADDE 318 HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA SUÇU

1) (Değişik: 11/4/2013-6459/13 md.) Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır. TCK MADDE 318’İN GEREKÇESİ Madde, halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte, teşvik veya …

TCK MADDE 318 HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA SUÇU Devamı »

TCK MADDE 317 ASKERİ KOMUTANLIKLARIN GASBI SUÇU

1) Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri halde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir asker üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alanlara müebbet hapis cezası verilir.2) Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda gösterilen yerlerin …

TCK MADDE 317 ASKERİ KOMUTANLIKLARIN GASBI SUÇU Devamı »

TCK MADDE 307 ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA SUÇU

1) Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getiren kişiye, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.2) Suçun;a) Türkiye ile …

TCK MADDE 307 ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA SUÇU Devamı »

TCK MADDE 306 YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA SUÇU

1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk vatandaşlarını …

TCK MADDE 306 YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA SUÇU Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.