Ceza Hukuku

BANKAMATİĞİN MAĞDURUN KARTINI YUTMUŞ GİBİ DAVRANILMASI SURETİYLE HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ

Rate this post

Özet : Kamu davası; hırsızlık ve banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçuna ilişkindir. Banka veya kredi kartının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık gibi suçlar ile banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu arasında gerçek içtima kuralının uygulanarak failin her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği için; suç tarihinde sanığın bulunduğu ATM’ye gelen müştekinin para çekimine yardımcı olmaları için kartını sanığa vermesi, sanığın el çabukluğu ile kartı ATM’ye takmış gibi yaparak bankomatın kartı yutmuş olduğunu müştekiye söylemesi, müştekinin bankomattan ayrılması üzerine elindeki kartla müştekinin hesabından para çekmesi şeklinde gerçekleşen eylemde sanığın, katılanın ekonomik değer taşıdığından kuşku bulunmayan menkul mal niteliğindeki kredi kartını sahibinin rızası dışında alması eylemlerinin hırsızlık ve banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
8 Ceza Dairesi

Esas : 2016/2887
Karar : 2018/1265
Karar Tarihi : 08.02.2018

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : Hükümlülük

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30.03.2010 gün, 2010/17…65 esas…karar no’lu ve 04.03.2014 gün, 1439/104 sayılı ilamında belirtildiği üzere, Banka veya Kredi Kartlarının kötüye kullanılması suçu, yasadaki düzenleniş şekli gözönüne alındığında banka veya kredi kartının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi durumunda oluşabilecek hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık gibi suçlar ile banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu arasında gerçek içtima kuralının uygulanarak failin her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği, 5237 sayılı TCK.nun 245/1. maddesindeki “her ne surette olursa olsun” ifadesinin ise banka veya kredi kartlarının sadece hukuka uygun yollardan ele geçirilmesini kapsadığı cihetle, suç tarihinde sanığın bulunduğu ATM’ye gelen müştekinin para çekimine yardımcı olmaları için kartını sanığa vermesi, sanığın el çabukluğu ile kartı ATM’ye takmış gibi yaparak bankomatın kartı yutmuş olduğunu müştekiye söylemesi, müştekinin bankomattan ayrılması üzerine ellindeki kartla müştekinin hesabından para çekmesi şeklinde gerçekleşen eylemde, sanığın, katılanın ekonomik değer taşıdığından kuşku bulunmayan menkul mal niteliğindeki kredi kartını sahibinin rızası dışında alması eylemlerinin hırsızlık ve banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma suçu suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş ol- duğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326/son maddeleri gereğince BOZULMASINA, 08.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button