Ceza Hukuku

BİSİKLET HIRSIZLIĞI EYLEMİ SIRASINDA YAKALANMA

Rate this post

Özet : Sanığın bisiklet hırsızlığı yaparken yakalandığı, kollukta alınan savunmasında hırsızlığa teşebbüs olayıyla ilgili beyanda bulunduğu, savcılık aşamasında savunması alınmayan sanığın, duruşmada ise diğer çaldığı bisikletleri ve sattığı kişileri de söylediğini beyan ettiği, dosya içerisinde ise sadece sanığın Havin apartmanından yaklaşık 10 gün önce de 3 adet bisiklet çaldığını ve çaldığı bisikletleri sanayide bulunan ama hatırlayamadığı bir iş yerine sattığını beyan ettiğini bildirir tutanak bulunduğu anlaşılmakla, sanığın çaldığı bisikletlerin yerlerini ayrıntılı olarak gösterdiğine ilişkin tutanak varsa dosya içine alınması, yoksa sanığın hırsızlık yaptığı yerler açıkça tespit edilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
13.Ceza Dairesi

Esas : 2016/11183
Karar : 2018/1349
Karar Tarihi : 06.02.2018

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Tebligat Kanunun 21. maddesi gereğince; kendisine tebligat yapılacak kimse gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirmesi gerekirken sanığın komşusuna haber verilmemesi nedeniyle sanığın temyiz dilekçesinin geçerli ve süresinde olduğu kabul edilmekle, mahkemenin temyizin reddine dair kararı kaldırılarak yapılan incelemede,
1- Sanığın 03.07.2014 tarihinde 1009. Sokak … Apartmanından bisiklet hırsızlığı yaparken yakalandığı, kollukta alınan savunmasında söz konusu hırsızlığa teşebbüs olayıyla ilgili beyanda bulunduğu, savcılık aşamasında savunması alınmayan sanığın, duruşmada ise 03.07.2014 tarihinde yakalanması üzerine orada diğer çaldığı bisikletleri ve sattığı kişileri de söylediğini beyan ettiği, dosya içerisinde ise sadece sanığın Havin apartmanından yaklaşık 10 gün önce de 3 adet bisiklet çaldığını ve çaldığı bisikletleri sanayide bulunan ama hatırlayamadığı bir işyerine sattığını beyan ettiğini bildirir 03.07.2014 tarihli tutanak bulunduğu anlaşılmakla, sanığın çaldığı bisikletlerin yerlerini ayrıntılı olarak gösterdiğine ilişkin tutanak varsa dosya içine alınması yoksa sanığın hırsızlık yaptığı yerler açıkça tespit edilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Kabule göre de;
2- Mağdurlara karşı işlenen suçların tarihleri kesin olarak tespit edilip 5237 sayılı TCK’nın 142. maddesinde değişiklik yapan 6545 sayılı yasanın 18/06/2014 tarihinde kabul edilip 28/06/014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği gözetilerek sonucuna göre sanık hakkında lehine olan TCK’nın 142/1-b maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden aynı yasanın 142/2-h maddesi ile uygulama yapılarak fazla ceza tayini,
3-Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kısmi iptal kararı uyarınca, 5237 sayılı TCK 53. madde 1. fıkra b bendinde düzenlenen “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına” hükmünün iptal edilmesi nedeniyle uygulanamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz talebi bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 06.02.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button