Terörizmin finansmanı Olma Suçu

T.C.Yargıtay
16.Ceza Dairesi

Esas No : 2017/3829
Karar No : 2018/2296
Karar Tarihi : 28.6.2018

Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Terörizmin finansmanı, 6136 sayılı Kanuna aykırılık
Hüküm : 1-Sanıklar …, …, , … ve … hakkında: 6415 sayılı Kanunun 4/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1,TCK’nın 62/1, 53/1 ve 58/9 maddeleri gereğince ayrı ayrı mahkumiyet
2-Sanık … hakkında:
a) 6415 sayılı Kanunun 4/1, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 62/1, 53/1 ve 58/9 maddeleri gereğince mahkumiyet
b) 6136 sayılı Kanunun 13/1,TCK’nın 62/1, 52/2, 53/1, 54, 63. maddeleri gereğince mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
I-Sanıklar …, …, …, …, … ve … hakkında 6415 sayılı Kanuna aykırılık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
1) Sanık … hakkında verilen hüküm bakımından;
Sanık savunması, tanık anlatımı ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2) Sanık … hakkında verilen hüküm bakımından;
Tanıklardan … kollukta müdafi huzurundaki beyanında sanıkla ilgili olarak ‘Maksutuşağı köyünden isminin … olduğunu bildiği soyadının … olduğunu jandarma ekiplerinden öğrendiği şahsın … vadisi içerisinde sarımsak toplamaya geldiğinde bölücü terör örgütü mensupları ile görüştüğünü ve erzak getirdiğini duyduğunu’ beyan etmesine, diğer tanık …’ın ise ‘Maksutuşağı köyünden isminin … olduğunu bildiği soyadının … olduğunu jandarma ekiplerinden öğrendiği şahsın … vadisi içerisine sarımsak toplamaya geldiğinde bölücü terör örgütü mensupları ile görüştüğünü ve 2015 Temmuz- Ağustos ayı içerisinde tren yoluna eylem yapılmadan önce beyaz pikap tarzı fort transit marka bir araç ile yukarı merekler yaylasına erzak getirdiğini tim komutanı Şiyar ( K ) isimli örgüt mensubundan duyduğunu ancak gelen erzak içeriğinin ne olduğunu bilmediğini’ belirtmesine karşın, sanığın savunmalarında bahsedilen dönem içerisinde cezaevinde olduğunu atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtmesine göre, sanığın cezaevine giriş ve çıkış tarihleri ile cezaevinde kaldığı süre içerisinde izin kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise hangi tarihlerde kullandığı ilgili birimden sorulup, ayrıca …’ın ifadesinde geçen tren yolu eyleminin tarihi de araştırıldıktan sonra sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
3)Sanıklar …, …, … ve … hakkında verilen hüküm bakımından;

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Silahlı terör örgütünün kırsal alanda yer alan üyelerine, fon sağladıkları yada topladıklarına ilişkin delil bulunmayan sanıkların, bedeli kim tarafından karşılandığı anlaşılamayan erzak maddelerini götürmek şeklinde gerçekleşen eylemlerinin TCK’nın 220/7. maddesi delaletiyle 314/2. maddesi uyarınca örgüte yardım etme suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
4) Kabul ve uygulamaya göre de;

a)Sanık …’un eyleminin örgüte yardım suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,
b)6415 sayılı Kanunun 4/6. maddesi uyarınca terörizmin finansmanı suçu bakımından 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümlerinin uygulanacağı, ceza artırımına dair hükmünün ise uygulanamayacağı, buna göre sanıklar hakkında ceza hükmü tesis edilirken 6415 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca tayin olunan cezada 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi gereğince artırıma gidilmesi suretiyle yazılı şekilde fazla ceza tayini,

c)Örgüt mensubu olmayan sanıklar hakkında koşulları oluşmayan TCK’nın 58/9. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,
II-Sanıklardan … hakkında 6136 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Hüküm tefhim edilip dosyadan el çekildikten sonra duruşma açılmaksızın ve mahkeme heyeti teşekkül ettirilmeksizin ek karar ile hüküm kurulması suretiyle CMK’nın 188 ve 191. maddelerine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı, sanık …, diğer sanıklar müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı hükümlerin BOZULMASINA, 28.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.