Ceza Hukuku

TCK MADDE 196 USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ

Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK MADDE 196’NIN GEREKÇESİ

Maddede, ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömülmesi veya gömdürülmesi cezalandırılmaktadır.

TCK MADDE 196 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
5.Ceza dairesi

Esas : 2009/7058
Karar : 2009/8867
Karar Tarihi : 2/7/2009

• ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Sanığa Atılı Suçun Alt Sınırının 5 Yıldan Fazla Cezayı Gerektirmesi Nedeniyle İstinabe Yoluyla Savunmasının Alınamayacağı )

• İSTİNABE ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı – Sanığa Atılı Suçun Alt Sınırının 5 Yıldan Fazla Cezayı Gerektirmesi Nedeniyle İstinabe Yoluyla Savunmasının Alınamayacağı )

• SAVUNMA ALINMASI ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı – Sanığa Atılı Suçun Alt Sınırının 5 Yıldan Fazla Cezayı Gerektirmesi Nedeniyle İstinabe Yoluyla Savunmasının Alınamayacağı )

ÖZET : Sanığa atılı 5237 sayılı TCK.nun 103/2. maddesinde düzenlenen suçun alt sınırının 5 yıldan fazla cezayı gerektirmesi nedeniyle istinabe yoluyla savunmasının alınamayacağının gözetilmemesi suretiyle CMK.nun 196/2. maddesine muhalefet edilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanıklar M.A. ve H.B.’nin yapılan yargılanmaları sonunda; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraetlerine, sanık M.’in diğer eyleminin reşit olmayanla cinsel ilişki olarak kabulüyle şikayetin olmamasından dolayı buna dair kamu davasının düşmesine ve sanık H.’ın atılı suçtan mahkümiyetine dair, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 15.09.2008 gün ve 2007/81 Esas, 2008/277 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılanlar vekili ve sanık Hasan müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi;
Katılan mağdure Tuğba vekilinin, mağdurenin babası Ahmet’in vekili olmaması nedeniyle kurulan hükümleri temyiz yetkisi bulunmadığından bu kişi adına yaptığı temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 317. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin sanık Hasan müdafii ile katılan mağdure vekilinin temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık M.’e atılı 5237 sayılı TCK.nun 103/2. maddesinde düzenlenen suçun alt sınırının 5 yıldan fazla cezayı gerektirmesi nedeniyle istinabe yoluyla savunmasının alınamayacağının gözetilmemesi suretiyle CMK.nun 196/2. maddesine muhalefet edilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan mağdure vekili ve sanık H. müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, esası incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.07.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başa dön tuşu
Call Now Button
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz.