Boşanmak İçin Ne Yapılır ?

Boşanma davası, tarafların yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine başvurması ile başlatılır. Boşanma davası için gerekli olan boşanma dilekçesi ise taraflar tarafından ya da avukat aracılığı ile hazırlanmaktadır. Boşanma davası tarafların duruma göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası şeklinde açılır. Çekinmeli boşanma davalarında eşler arasındaki odak noktası ihtilaftır. Anlaşmalı boşanma davalarında ise mutabakat vardır. Bu iki türlü boşanma davasının açılabilmesi için ise ilk önce bir dilekçe hazırlanıp yetkili mahkemeye başvurulması gerekir. Boşanma davası için Gaziantep boşanma avukatı tarafından hazırlanmış olan dilekçeye eğer boşanma davası anlaşmalı ise anlaşmalı boşanma protokolü, eğer çekişmeli boşanma davası ise mevcut delillerin eklenmesi gerekir.

Adliyelerdeki tevzi bürolarına yapılan başvuruya istinaden tevzi bürosundan alınan tevzi formu ile belirlenen harçlar ödenerek dava dosyasının mahkemesi ve dosya numarası atanır. Bu işlemlerin tamamlanması sonucunda ise boşanma davası açılır. Davanın açılması sonucunda aile mahkemesi bir tensip zaptı hazırlar ve taraflara tebliğ eder. Aile mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında dilekçelere cevap süresi, delillerin ne zaman sunulacağı, delil ve gider avanslarının yatırılması gerektiği vb. gibi ihtarlar yapılmaktadır. Yetkili mahkemedeki hâkim, dosya üzerinden HMK m. 114 hükmünde belirlenmiş olan dava şartları ile HMK m. 116 kapsamında ilk itirazlar hakkında dava çerçevesinde incelemeler yapar ve ardından ön inceleme duruşması yapılır.

Ön inceleme duruşmasında taraflar tarafından sunulan ilk itirazlar karara bağlanarak savunma ve davanın genişletilmesi yasağı başlar. Davanın genişletilmesi yasağı, cevap dilekçelerinde önceden bahsedilmeyen hususların artık ileri sürülemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu aşamadan sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında ise davanın; konusu, olayları, mevcut deliller ve tarafların şahitlikleri toplanır. Ardından hüküm duruşmasına çıkılarak hâkim kısa kararını açıklar. Verilen kısa kararın ardından kararın gerekçelendirilerek taraflara tebliğ edilmesinden sonra istinaf ve temyiz aşamaları başlar. Tüm bu aşamalardan sonra ise dava dosyası kapanmış olur.

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açma işlemini takiben davalı konumundaki eş, eğer belirli hususlarda itirazlar ileri sürecek olursa boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ancak kanunda öngörülen bir sebebe dayanmak gerekir. Türk Medeni Kanunu’nda bu sebepler 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu sebepler konularına, kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre “özel-genel boşanma sebepleri” olarak kategorize edilebilir.

Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açma hakkı tanıyan özel boşanma sebepleri kanunda açıklanmıştır. Buna göre özel boşanma sebepleri beş tanedir;

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı

Özel boşanma sebeplerine dayanılarak boşanma davası açma, davacı eş, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Ancak bu şekilde; hukuki bilgi gerektiren konularda alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak, tarafların lehine olacaktır.

Genel Boşanma Sebepleri

 1. Evlilik birliğinin sarsılması
 2. Eşlerin anlaşması
 3. Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Boşanma kararı verilebilmesi için davacı eş davalı eşin kusurunu ispatlamak zorundadır. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Her iki eşin de eşit derecede kusurlu olduğu ispatlanırsa tarafların boşanmasına karar verilebilir ancak bu durumda taraflar birbirlerinden tazminat isteyemezler. Tamamen kusurlu olan eşin açmış olduğu dava, bir kişinin kendi kusuruna dayanarak hak elde etmesi hukuka aykırı olacağından reddedilecektir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının açılışı bir boşanma dilekçesi hazırlanmak suretiyle adliyedeki tevzi bürosuna dilekçenin verilmesi ile olur. Dava dilekçesi yazılırken en başa yetkili ve görevli mahkemeye hitap ile başlanmalıdır. Boşanma dilekçesine dava açan taraf, davacı kısmına Ad-Soyad, TC ve adres bilgilerini yazmalıdır.

Davalı tarafı da yine dilekçesinde Ad-Soyad, TC ve adres bilgileriyle beraber göstermelidir. Daha sonra dava konusuna yukarıda belirttiğimiz boşanma sebeplerinden hangisine dayanarak dava açmak isteniyorsa dilekçede özellikle yazılmalıdır. Açıklamalar başlığı altında tüm süreci ve iddialarını anlatmalıdır. Hak kaybı olmaması adına yazdığınız dilekçede tüm sunacağınız delilleri eksiksiz yazmanız gereklidir.

YABANCILARIN TuRKiYE’DE BOsANMA DAVASI AcMASI
Boşanmak İçin Ne Yapılır ? 1

Boşanma Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davasının hangi mahkemede açılacağı görev, nerede açılacağı ise yetki konusuna girer. Boşanma davasına bakmaya görevli mahkeme “Aile Mahkemesi”dir. Bir yerde aile mahkemesi yoksa “Asliye Hukuk Mahkemesi” aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakar. Yetkili mahkeme ise aşağıda sayılan üç yer mahkemesinin herhangi birinde açılabilir, bunlar;

 • Davacı eşin yerleşim yerindeki aile mahkemesi,
 • Davalı eşin yerleşim yerindeki aile mahkemesi,
 • Eşlerden her ikisinin son altı ay birlikte yaşadıkları yer aile mahkemesi

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olduğuna göre değişir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına kıyasla daha uzun süren bir davadır. Çekişmeli boşanma davaları davadaki anlaşılamayan hususların fazlalığına ve zorluğuna göre ortalama 1,5 yıl ile 5 yıl arasında değişir.

Anlaşmalı boşanma davaları ise 1 veya 2. Celsede sona erer ancak dilekçenin kabulü ile tensip zaptında duruşma gününün verildiği tarihe göre ortalama 2 ay ile 7 ay arasında değişebilir. Tensip zaptı, dava dilekçesini inceleyen mahkemenin ön incelemesini tamamladıktan sonra davayı kabul ettiğini ve ilk duruşma tarihini bildirildiği tutanaktır.

UYAP vatandaş portalınızda dosyanızı sorguladığınızda Tensip zaptı hazırlandı yazısını görüyorsanız, dilekçeniz hakim tarafından incelenmiş ve davanın kabul edilmesiyle duruşma tarihinizin belli olmuş demektir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.