TÜRKİYE’DE İDARİ GÖZETİM ALTINDA TUTULAN KİŞİLERİN HAKLARI 2

Hangi Durumlar Uluslararası Korumadan Yararlanma Hakkı Vermez ?

Ülkenize ya da önceden ikamet ettiğiniz ülkeye geri gönderilmeniz halinde herhangi bir zulüm görme korkunuz bulunmuyorsa ya da başka bir ülkede çalışmak ya da eğitim görmek gibi sebeplerle ülkenizden ayrıldıysanız uluslararası korumadan yararlanmanız mümkün değildir. Benzer bir şekilde, ülkenizde ya da önceden ikamet ettiğiniz ülkede işlemiş olduğunuz adi bir suçtan ötürü cezai kovuşturmadan kaçıyor olmanız da size uluslararası korumadan yararlanma hakkı vermez.

Bu hususlara ilaveten, uluslararası hukuk uyarınca bazı kişiler uluslararası koruma kapsamının dışında bırakılmaktadır. İnsanlığa ya da barışa karşı suç işleyen kişiler ile savaş suçu işleyen kişiler uluslararası korumadan yararlanamayacak kişiler arasındadır.

Durumunuz yukarıda sıralanan koşullardan birisine uyuyorsa; fakat ülkenize ya da önceden ikamet ettiğiniz ülkeye geri gönderilmeniz halinde işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacaksanız ya da ölüm cezasına mahkûm olacaksanız veya hakkınızda verilen ölüm cezası infaz edilecekse, Türkiye makamları sizi geri göndermemekle yükümlüdür. Bu durumda bir uluslararası koruma türü olan “ikincil koruma”dan yararlanabilmeniz mümkün olabilir.

İdari Gözetim Altında Tutulduğum Yerde Nasıl Uluslararası Koruma Başvurusu Yapabilirim ?

Türkiye’deki yasalar uyarınca idari gözetim altında bulunduğunuz yerdeki birimlerin uluslararası koruma başvurunuzu alma ve derhâl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletme yükümlülükleri vardır.

Eğer daha önce Türkiye’de uluslararası koruma başvurusu yaptıysanız, bu durumu muhakkak tutulmakta olduğunuz yerdeki yetkililerle paylaşınız. Uluslararası koruma başvurusunda ilk kez bulunacaksanız, başvurunuzu mümkünse yazılı olarak, değilse sözlü olarak yetkililerle paylaşınız. Başvurunuzda ad-soyad, uyruk ve doğum tarihi gibi temel kişisel bilgilerinizi ve neden ülkenize veya daha önce ikamet ettiğiniz ülkeye geri dönemeyeceğinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde paylaşmanız önemlidir.

Benimle Beraber İdari Gözetim Altında Tutulan Aile Bireylerim Var. Onlar Adına da Başvuru Yapabilir Miyim Yoksa Her Birinin Ayrı Ayrı Başvuru Yapması Mı Gerekir ?

Aile üyelerinizin sizinle aynı sebepten ötürü ülkeyi terk etmesi halinde, onlar adına uluslararası koruma başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür. Ancak yetişkin olan ve çekirdek ailenize dahil bireyler adına başvuru yapabilmeniz için, söz konusu kişilerin muvafakat vermeleri gerekmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinin muvafakat verilmeden önce, muvafakat verecek kişileri uluslararası koruma çerçevesindeki hakları ve usulleri ile dilerlerse başvuruyu bireysel olarak yapabilme imkanlarının olduğu ve her durumda başvuru sahibi olarak işlem görecekleri konusunda bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Muvafakat verdikten sonra dahi ayrı bir değerlendirme talebinde bulunabilmeniz mümkündür. Ancak bu talebinizi yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, kanaat getirmeleri halinde aile üyelerinizin başvurusunu ayrı olarak alabilmektedir.

Tutulduğum Yerdeki Görevlilere Uluslararası Koruma Başvurusu Yapma Talebimi İlettim.Bundan Sonra Neler Olacak ?

Türkiye yasaları uyarınca yetkili makamların uluslararası koruma başvurusunda bulunma talebinizi alma veya İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne derhal iletme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Hakkınızda sınır dışı kararı verildikten sonra başvuruda bulunduysanız; kimliğinizin veya uyruğunuzun tespit edilmesini güçleştirmek için kimlik veya seyahat belgelerinizi kötü niyetle sakladığınız ya da imha ettiğiniz düşünülürse; ya da daha önceden ikamet ilinizi izinsiz terk ettiğiniz için başvurunuzun “geri çekilmiş sayılmasından” sonra yeniden başvurmak isterseniz; ya da başvuru sırasında ülkenize dönemeyecek durumda olduğunuza dair herhangi bir bilgi sunmamışsanız, GİGM dosyanızı “hızlandırılmış usulde” değerlendirmeyi tercih edebilir.

Başvurunuzun hızlandırılmış usulde değerlendirilmesi doğrudan başvurunuz hakkında olumsuz bir karar verileceği anlamına gelmemektedir. Bu süreçte sizinle başvuru tarihinizden itibaren en geç 3 gün içinde kişisel bir mülakat yapılacaktır. Bu mülakat esnasında ülkenizi terk etme nedenlerinizi ve hangi sebeplerden ötürü geri dönmekten korktuğunuzu ayrıntılarıyla açıklamanızı tavsiye ederiz. Benzer bir biçimde, yanınızda durumunuzla ilgili belgeleriniz varsa, bu belgeleri de yetkililerle paylaşmanız önemlidir. Hızlandırılmış değerlendirmeye tâbi tutulan başvurular hakkında en geç 5 gün içinde karar verilmesi öngörülmektedir. Ancak GİGM makamları, başvurunuza dair incelemenin daha uzun bir süre gerektireceği kanaatindeyse, başvurunuzu hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarıp, normal değerlendirme sürecine alabilir.

Uluslararası koruma başvurunuzun alınması doğrudan idari gözetimi sonlandırmamaktadır. Yapılacak değerlendirme sonucu uluslararası koruma başvurunuz hakkında bir karar verilecektir.

Türkçe Bilmiyorum. Uluslararası Koruma Başvurusu Yaparken Ve İşlemler Sırasında Bana Tercüman Sağlanacak Mı?

Yetkili makamlarla Türkçe veya başka bir ortak dilde anlaşmanız mümkün değilse, uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında vatandaşı olduğunuz ülkenin dilinde ya da anlayabileceğiniz bir diğer dilde tercüman talep etme hakkınız bulunmaktadır. Yetkililerin size sağlayacağı tercüman için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Gerek sözlü gerekse yazılı olarak tarafınıza yapılan her türlü bildirimde dil engelinden dolayı zorluk çekiyorsanız lütfen bu durumu gecikmeksizin yetkili makamlarla paylaşınız. Yukarıda belirtildiği üzere tercüman desteğinden yararlanmanız mümkündür ve bu hizmet ücretsizdir. Tercüman desteğini her aşamada talep edebileceğinizi de unutmayın.

Ayrıca, tarafınıza yapılacak sözlü ya da yazılı bildirimleri anlamanızı zorlaştıracak görme, duyma, kavrama ya da benzeri bedensel ya da zihinsel bir engeliniz varsa, yetkili makamlardan ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde hareket etmelerini, gerektiğinde size bir tercüman sağlamalarını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.