TÜRKİYE’DE İDARİ GÖZETİM ALTINDA TUTULAN KİŞİLERİN HAKLARI 1

İdari Gözetim Altında Tutuluyorum. Temel Güvencelerim Nelerdir ?

Türkiye’de, her ne sebeple idari gözetim altına alınmış olurlarsa olsunlar, kişilerin temel haklardan ve usul güvencelerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Öncelikle, yetkili makamlar size ya da yasal temsilcinize veya varsa avukatınıza hangi gerekçeyle idari gözetim altına alındığınızı anlayabileceğiniz bir dilde tebliğ etmekle yükümlüdür. Bir avukat tarafından temsil edilmiyorsanız, yetkililerin sizi idari gözetim kararının ne tür sonuçları olacağı, bu karara nasıl itiraz edebileceğiniz ve idari gözetimin ne kadar sürebileceği konusunda da bilgilendirmeleri gerekmektedir. Yine mevcut yasalar uyarınca hakkınızda verilen idari gözetim kararının devam ettirilmesinde bir zaruret olup olmadığı, idari gözetim kararı veren ilin Valiliği tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilecektir. Gerek görülen hallerde bu değerlendirme daha erken de yapılabilir ve değerlendirme sonucunda zaruri görülmeyen idari gözetim uygulamasına son verilebilir. İdari gözetim kararında olduğu üzere, her ay düzenli olarak yapılacak bu değerlendirmelerin sonuçlarının da gerekçeleriyle birlikte anlayacağınız bir dilde tarafınıza tebliğ edilmesi öngörülmüştür. Bu tebliğ, size ya da yasal temsilcilinize veya avukatınıza yapılabilir. Hakkınızdaki idari gözetim kararının süresinin uzatılmasına ilişkin olarak verilen kararların da size tebliğ edilmesi gerekir.

İdari gözetim kararına karşı yargısal yolları kullanarak itirazda bulunmanız da mümkündür.

Geri Gönderme Merkezi Nedir ?

Haklarında idari gözetim kararı verilen yabancıların tutulduğu yerlere Geri Gönderme Merkezi adı verilmektedir. Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğunuz süre zarfında beslenme, acil ve temel sağlık hizmetlerinden faydalanma, gerekli durumlarda hastaneye sevk edilmeyi talep etme, telefona erişim, yaşınıza ve cinsiyetinize uygun bir kısımda barınma, kıymetli eşyalarınızı emanete verme ve psikolojik destek talep etme gibi haklarınız vardır. Ayrıca arzu ettiğiniz takdirde vatandaşı olduğunuz ülkenin konsolosluk yetkilileriyle de görüşebilme imkanından yararlanabilirsiniz.

İdari Gözetim Altında Tutulurken Sığınma Başvurusunda Bulunabilir Miyim ?

Ülkesindeki savaş veya iç çatışmadan dolayı ya da zulüm görmekten korktuğu için ülkesine geri dönemeyecek durumda olan kişiler Türkiye’de sığınma başvurusunda bulunabilirler. Türkiye yasalarına göre çeşitli sebeplerden ötürü idari gözetim altına alınan kişiler ile hürriyeti kısıtlanmış kişilerin de sığınma başvurusunda bulunma hakkı vardır.

Sığınma Nedir ?

Uluslararası hukuka göre devletlerin, savaş veya iç çatışma nedeniyle ya da zulüm görmekten korktuğu için ülkesini terk etmiş ve geri gönderilmesi halinde hayatı veya özgürlüğü tehdit altında olacak ya da zulüm görme tehlikesiyle karşılaşacak kişilere hukuki koruma sağlama yükümlülüğü vardır. Yine uluslararası hukuk uyarınca devletler, sığınma talebinde bulunan kişilerin bu başvurularını almak ve belirli kriterleri karşılamaları halinde bu kişilerin ülkelerinde kalmalarına izin vermek zorundadır.

Sığınma İle “Uluslararası Koruma” Aynı Şey Midir ?

Türkiye’deki mevcut kanunlara göre “uluslararası koruma” terimi sığınmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla bu iki kavram aynı şeydir. Ancak Suriye’den gelen Suriye vatandaşları ile mülteciler ve vatansız kişiler, bir başka koruma rejimi olan “geçici koruma” uygulamasına tabidirler. Bu kişilerin de idari gözetim altına alınmaları halinde diğer herkesin yararlandığı temel hak ve güvencelerden yararlanma hakları bulunmaktadır.

Türkiye’de Kimler Uluslararası Korumadan Yararlanabilir ?

Kişisel durumunuzun aşağıdaki koşullardan bir veya birden fazlasını karşıladığını düşünüyorsanız, Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulunabilirsiniz:
• Ülkenize ya da önceden ikamet ettiğiniz ülkeye geri gönderilmeniz halindeırkınız, dininiz, tabiiyetiniz, belli bir toplumsal gruba mensubiyetiniz veya siyasi düşüncelerinizden dolayı zulüm görmekten korkuyorsanız ya da
• Ülkenize veya önceden ikamet ettiğiniz ülkeye geri gönderilmeniz halinde
• ölüm cezasına mahkûm olacak ya da hakkınızda verilen ölüm cezası infaz edilecekse,
• işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacaksınız veya
• savaş ya da yaygın silahlı çatışma durumları ile ayrım gözetmeyen şiddet olaylarından ötürü şahsınıza yönelik ciddi bir tehdit bulunacaksa

Türkiye’de uluslararası korumadan yararlanabilirsiniz.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.