KAÇAK İŞÇİ İSTİHDAM ETMEK GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU OLUR MU ?

 Kaçak işçi istihdam etmenin cezası nedir?

Kaçak işçi istihdam etmek, Türkiye’de ciddi bir suçtur ve cezası da oldukça ağırdır. 4817 sayılı İş Kanunu’na göre, kaçak işçi çalıştıran işverenlere 2021 yılı için 9.981 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu‘na göre, kaçak işçi çalıştıran kişiler hakkında “İnsan Ticareti” suçlaması da yapılabilir ve bu suçlama ile birlikte hapis cezası da söz konusu olabilir. Bu nedenle, işverenlerin işçi istihdamında mutlaka yasal yolları izlemesi gerekmektedir.

Kaçak işçi çalıştıran işverenler nasıl tespit edilir?

Kaçak işçi çalıştıran işverenlerin tespiti için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında;

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler: Bu denetimler sırasında işverenlerin işyerindeki çalışan sayısı, çalışma saatleri, ücretler ve çalışma koşulları gibi konular incelenir. Kaçak işçi çalıştıran işverenler tespit edilir ve yasal işlem yapılır.
  • İhbarlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan ihbarlar sonucu kaçak işçi çalıştıran işverenler tespit edilebilir.
  • Sosyal güvence primleri ödeme oranları: İşverenlerin sosyal güvence primleri ödeme oranlarına bakılarak kaçak işçi çalıştırıp çalıştırmadıkları tespit edilebilir.

Kaçak işçi istihdam etmek göçmen kaçakçılığı suçu olarak kabul edilir ve yasal işlem yapılır. Bu nedenle işverenlerin yasal prosedürlere uygun şekilde çalışan istihdam etmeleri önemlidir.

 Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla karşılaşan bir işveren ne yapmalıdır?

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla karşılaşan bir işverenin yapması gereken ilk şey, konuyu ciddiye almak ve durumu hemen yetkililere bildirmektir. İşverenin, kaçak işçileri çalıştırmak yerine, yasal yollarla işçi istihdam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, işverenlerin işe alım sürecinde gerekli belgeleri ve kimlik doğrulamalarını yapmaları, kaçak işçi istihdamından kaçınmaları için önemlidir. Eğer bir işveren, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla karşılaşmışsa, avukat tutarak yasal süreçleri takip etmesi ve işverenin haklarını koruması gerekmektedir.

Hangi durumlarda kaçak işçi çalıştırmak suç sayılmaz?

Kaçak işçi çalıştırmak, göçmen kaçakçılığı suçunun bir parçası olabilir. Ancak, bazı durumlarda kaçak işçi çalıştırmak suç sayılmayabilir. Örneğin, işverenin kaçak işçinin yasal olarak çalışma izni olmasa bile, onun çalışma koşullarını düzgün bir şekilde sağlaması durumunda suç sayılmayabilir. Ayrıca, işverenin kaçak işçinin durumunu bildiği ve onu istihdam etmeye devam ettiği durumlarda suç sayılabilir. Ancak, bu konuda kesin bir cevap almak için yerel yasalara ve mevzuata bakmak önemlidir.

Yargıtay
4. Ceza Dairesi

2021/33110 E. , 2022/20540 K.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Göçmen kaçakçılığı

KARAR

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle; temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ile temyiz sebebine göre, dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından, CMK’nın 288 ve 294. maddeleri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının belirttiği hukuka aykırılık nedenleri ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri de gözetilerek yapılan değerlendirmede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 09/06/2020 tarih, 2018/116 esas 2020/279 sayılı kararı uyarınca, yasal olmayan yollardan Türkiye’ye giren, ikamet ya da çalışma izni olmayan, başka bir ülkeye gitme amacı bulunmayan ve ülkemizde sürekli olarak kalmak istediği anlaşılan Afganistan uyruklu göçmeni, kaçak olduklarını bildiği hâlde istihdam etmek ve bu şahsın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere gitmelerine aracı olmak suretiyle göçmenlerin yasal olmayan yollardan ülkede kalmalarına imkân sağlaması, kayıt dışı olarak çalıştırdığı göçmen yönüyle sigorta ve vergi masrafları yükümlülüğünün bulunmaması, haksız bir şekilde işlerine son vermesi hâlinde kaçak işçilerin sınır dışı edilme korkusuyla haklarını arayamayacak olmaları ve bu sayede tazminat ödeme gibi yükümlülüklerden kurtulması gibi avantajlar sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak menfaat elde ettiğinden, TCK’nın 79. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki göçmen kaçakçılığı suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu, sanığın bu eylemi aynı zamanda çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştırma kabahatine de uymakta ise de Kabahatler Kanunu’nun 15/3. maddesi uyarınca yalnızca TCK’nın 79/1-a maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayıp sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 304/2. maddesi gereğince … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine, 24/10/2022 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi. (Muhalif) (Muhalif)

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
KAÇAK İŞÇİ İSTİHDAM ETMEK GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU OLUR MU ? 1

KARŞI OY

Sayın çoğunluk ile aramızdaki uyuşmazlık, sanığın eyleminin göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturup oluşturmadığı noktasındadır. TCK’nın 79. maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı suçunun fiili unsuru, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama ile Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama seçimlik hareketlerden oluşmaktadır. Afganistan’da yaşanan iç karışıklıklar ve ekonomik zorluklar nedeniyle birçok Afganistan vatandaşı ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaparak genellikle köylerde çobanlık yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar.

Somut olayda Afganistan uyruklu …’in alınan beyanında; Türkiye’ye olay tarihinden 4 ay kadar önce yasa dışı yollardan giriş yaptığını, bir süre …’da kaldığını, daha sonra bir arkadaşının aracılığı ile … ilçesine gelerek sanığın yanında çalışmaya başladığını söylemiştir. Çiftçilik işi ile uğraşan sanığın, Afganistan uyruklu şahsın ülkemize yasa dışı yollardan girme eylemine herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır. Sanık olay tarihi öncesinde de Türkiye’de barınma ve kalma imkanı bulmuş olan Afganistan uyruklu şahsın Türkiye’de oturma veya çalışma izni olup olmadığını ve ülkemize ne şekilde giriş yaptığını bilmeden 20 gün süreyle yanında çoban olarak çalıştırmıştır. Sanığın olayda göçmen kaçakçılığı yapma suç kastı ile hareket etmediği, suçun manevi unsuru itibariyle oluşmadığı kanaati ile; … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin beraat kararının onanması yerine; kararın bozulması yönündeki sayın çoğunluk görüşüne iştirak etmiyoruz.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.