Eşine Sen Benim Yanıma Yakışmıyorsun, Aramızda Statü Farkı Var, Ben Senden Fazla Kazanıyorum Demesi Kusurdur – Gaziantep Boşanma Avukatı

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2015/2439
Karar : 2015/16169
Karar Tarihi : 17.09.2015

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı kadın tarafından, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


Mahkemcee, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda kusurun tamamen davalı-karşı davacı erkekte olduğu, davalı-karşı davacı kadının kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle erkeğin karşı davasının reddine, kadının davasının kabulü ile tarafların boşanmasına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının eşine hakaret ettiği ve eşine “sen benim yanıma yakışmıyorsun aramızda statü farkı var ben senden fazla kazanıyorum” demek suretiyle aşağıladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, erkek de dava açmakta haklıdır. Öyleyse erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

TCK MADDE 225 HAYASIZCA HAREKETLER

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple, davalı-karşı davacı kocanın boşanma davası yönünden BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden karar verilmesi gerekli hale gelen davacı-karşı davalı kadının boşanma davası ve ferilerine yönelik tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.