Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası – TCK 236

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun Cezası (TCK 236)

Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Sayılan Haller

Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, seçimlik hareketli suçtur. Kanunda belirlenen hareketlerden birisinin yapılması halinde suç işlenmiş sayılacaktır. Eylem ile suç nedeniyle doğan zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır.

Ancak kanunda belirtilen hareketler mutlaka hile ile gerçekleştirilmelidir. Eylemin hile olmaksızın gerçekleştirilmesi halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olmayacaktır. Görüldüğü üzere, edimin ifasına fesat karıştırma suçu bağlı hareketli suç niteliğindedir.

İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslimi veya Kabul Edilmesi
İhalede, sözleşmede belirlenen malın niteliğinde yapılan hileli davranışlardan birinin yapılması halinde edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır. İhaleyi alan kişi, sözleşmede ya da ihalede belirtmiş olduğu malın edimini ifa etmekle yükümlüdür. Malın idareye teslimi sonrası mal, ilgili komisyon tarafından incelenecek ve sözleşmede belirtilen niteliğe sahip olup olmadığına dair incelemede bulunulacaktır. Örneğin; daha ucuz ya da daha kalitesi düşük bir malın teslimi halinde komisyon tarafından inceleme sonrası anlaşılmış ise edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır.

İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslimi veya Kabulü

İhale kararında ya da sözleşmede malın niceliği de mutlaka belirtilmektedir. Malın ne kadar kaç kilo ya da kaç adet olduğu ihale kararında ve sözleşmede belirtilir. Belirtilen miktarda mal teslim edilmez ya da niceliğinde hile yapılır ise edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır. İhaleyi alan kişi, belirlenen miktar teslimine dair edimini ifa etmelidir.

Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabulü

İhale ilanında, sözleşme tasarısında ya da idari şartnamede mutlaka edimin hangi süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği düzenlenmiş, ihaleyi almak isteyen kişiler de tüm süreleri bilerek ihaleye katılma isteğinde bulunmaktadır. İhale kararında ya da sözleşmede edimin ifa edileceği süre de mutlaka belirtilecek, sözleşmede kesin bir tarih bildirilecektir. Edimin, belirtilen süre içerisinde ifa edilmemesine rağmen süresinde ifa edilmiş gibi kabulünde edimin ifasına fesat karıştırma suçu işlenmiş olacaktır. Edimin ifası süresinde gibi kabul edilmesi, kamu görevlisi tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle seçimlik hareketlerden biri olan bu kabul hareketi ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilmektedir. Görüldüğü üzere bu bentteki suç, yalnızca idare çalışanları tarafından işlenebilecektir. Edimin süresinde ifa edilmemesi suç olarak öngörülmemiş, edim süresindeymiş gibi ifa edilmesi suç olarak öngörülmüştür. İşin süresinde bitirilmesi zorunluk olsa da süresinde bitirilmemesinin yaptırımı ancak idare tarafından yaptırımı olacaktır.

Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmede Belirtilen Şart, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabulü

Söz konusu bentte hem nicelik hem de nitelik bakımından zarar doğuracak eylem belirtilmiştir. Yapım ihalesinde, eser ya da kullanılacak olan malzemenin miktarı ve niteliği şartname veya sözleşmede mutlaka belirtilir. İhaleyi alan, edimin ifasında kullanacağı malzemelerin ne olması ve ne kadar olması gerektiğini bilerek edimini ifa edecektir. Yapım ihalelerinde önemli olan unsur, yapım işinde eserin veya kullanılan malzemeler olup eksik ya da belirtilen şartlara uygun halde olmamasına rağmen kabul edilmesi suç olarak sayılmaktadır. Bu bentte de suç, kamu görevlisi tarafından işlenmektedir. Bunun nedeni ise yapım ihalelerinde eserin veya kullanılan malzemenin sözleşmeye uygunluğunun tespitinin idare çalışanları tarafından yapılmasıdır.

Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesi veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş Gibi Kabulü

Söz konusu bentte niteliği olarak dikkat edilen eylem, hizmettir. İhale kararında ya da sözleşmede belirtilen şarta göre hizmet verilmemesi ya da eksik hizmet verilmesi halinde verilmiş gibi kabul edilmesi edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturacaktır. Hizmet, teknik şartnameye göre sunulmamış ancak uygunmuş gibi sunulmasına rağmen kabul edilmesi suçu oluşturmaktadır. Kabul eden kişi tarafından suç işlenmiş olacaktır, bu nedenle suçun işlenmesi idare çalışanları tarafından gerçekleştirilecektir. Hizmet niteliğindeki edim, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesi ya da eksik verilmesi suç olarak öngörülmemiştir, eksik değilmiş gibi kabul edilmesi suç olarak belirtilmiştir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılacak haller TCK 236/2

Türk Ceza Kanunu 236/2 maddesi uyarınca aşağıdaki fiillerin hileli olarak yapılması durumunda, edimin ifasına fesat karıştırılmış sayılır;

a) İhale kararında ya da sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka bir malın teslim veya kabul edilmesi hali,

b) İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malın teslim veya kabul edilmesi hali,

c) Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemiş olmasına rağmen, süresinde ifa edilmiş gibi kabul edilmesi hali,

d) Yapım ihalelerinde eser ya da kullanılan malzemenin şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktara veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul edilmesi hali,

e) Hizmet niteliğindeki edimin, ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul edilmesi hali.

Uzlaşma

Suç, CMK 253. maddesi kapsamında uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer almamaktadır.

Zamanaşımı

Bu suç için dava zamanaşımı süresi on beş yıldır.

Görevli mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Mevzuatı

Türk Ceza Kanunu’nun 236. Maddesine esasen konu olan edimin ifasına fesat karıştırma suçu ve cezası seçimlik hareketli suç olarak tanımlanmıştır. İhale hukukuna göre temel mevzuatlar;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı her türlü ihalelerde, temel kuralları belirleyen kanuna “kamu ihale kanunu” denir ve 4734 Sayılı kanunda yer almaktadır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı ihalelerin nasıl yapılacağına ve teslim edileceği dair temel esasları işleyen kanuna “kamu ihale sözleşmeleri kanunu” denir ve 4735 Sayılı kanunda yer almaktadır.
  • Kurum ve kuruluşların genel bütçeye bağlı olarak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa ve taşınma işlemlerinin yapıldığı kanuna “devlet ihale kanunu” denir ve 2886 Sayılı kanunda yer almaktadır.

Bu konu hakkındaki diğer makelelerimiz için tıklayın.

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.