ÇALINAN MALIN KOVUŞTURMA BAŞLAMADAN İADE EDİLMESİ

Özet : Sanığın katılanın otosundan çaldığı suça konu oto teyp başlığını, hakkında kovuşturma başlamadan önce katılana iade etmesi suretiyle hırsızlık suçuna ilişkin zararı soruşturma aşamasında tamamen giderdiği, oto teyp başlığını alırken ve aracın camını kırması nedeniyle vermiş olduğu ve mala zarar verme suçuna ilişkin zararı ise kovuşturma aşamasında ödediğinin anlaşılması karşısında; hırsızlık suçundan hükmolunan cezadan TCK’nın 168/1 maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiği gözetilmeksizin,168/2. maddesi uyarınca indirim yapılmak suretiyle fazla ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir.

T.C.Yargıtay
2.Ceza Dairesi

Esas : 2017/6064
Karar : 2018/847
Karar Tarihi : 06.02.2018

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanığa gerekçeli kararın, bozma ilamından sonraki 10/11/2016 tarihli duruşmada bildirdiği son adresi yerine, doğrudan mernis adresine tebliğ edildiği anlaşılmakla, sanığın öğrenme üzerine yaptığı temyizin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
1- Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Bozma üzerine, yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
2- Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;
Sanığın katılanın otosundan çaldığı suça konu oto teyp başlığını, hakkında kovuşturma başlamadan önce katılana iade etmesi suretiyle hırsızlık suçuna ilişkin zararı soruşturma aşamasında tamamen giderdiği, oto teyp başlığını alırken ve aracın camını kırması nedeniyle vermiş olduğu ve mala zarar verme suçuna ilişkin zararı ise kovuşturma aşamasında ödediğinin anlaşılması karşısında; hırsızlık suçundan hükmolunan cezadan 5237 sayılı TCK’nın 168/1 maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiği gözetilmeksizin, aynı Kanun’un 168/2. maddesi uyarınca indirim yapılmak suretiyle fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 06.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

3/5 - (1)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.