Avm Otoparkında Araçtan Çalınan Eşyalar İçin Avm’nin Sorumlu Olduğu Tutarın Belirlenmesi

Yargıtay
13.Hukuk Dairesi

Esas : 2015/6317
Karar : 2016/11238
Karar Tarihi : 21/04/2016

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 01.11.2004 tarihinde aracını… Alışveriş Merkezinin otoparkına parkettiğini, yanından ayrıldıktan sonra aracın sağ ön kapı kilidinin kırılarak bagaj kapısı açılıp içerisindeki tüm eşyalarının çalındığını, kendisinin estetik cerrah olduğunu ve ameliyatlarda kullandığı 8.000,00 TL değerindeki burun setinin de çalındığını, bu set olmadan ameliyat yapmasının mümkün olmadığını, ayrıca fotoğraf makinası, 2 çift ayakkabı, bir adet deri ceket ve bir adet takım elbisesinin de çalındığını, burun setinin çalınması ve yenisinin yurtdışından gelişinin zaman alıyor olması nedeniyle yapamayacağı ameliyatlar dolayısıyla da gelir kaybına uğrayacağını ileri sürerek maddi zararı toplamı 41.000,00 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı, eldeki dava ile gittiği alışveriş merkezinde aracından eşyalarının çalınması nedeniyle uğradığı maddi zararların tazminini istemiş, Mahkemece davacının, davasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak olay akabinde, sıcağı sıcağına polis tarafından tutulan tutanak ile davacının çalınan eşyaları belirlenmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece olayın hemen ardından polis tarafından tutulan tutanakta belirtilen eşyaların çalındığı kabul edilmek suretiyle konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkiş heyetinden söz konusu eşyaların 2. el değerlerinin tespiti yönünden rapor alınarak belirlenen miktar yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, değinilen bu yön gözardı edilerek yerinde olmayan gerekçe ile davanın tümden reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirir

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 21/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.