Düğün Tarihinden İtibaren Mi Resmi Nikah Tarihinden İtibaren Mi İş Akdini Feshetmeliyim ?

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir. 14. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi halde bu haktan yararlanamaz. Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.

Bir yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gün olmakla birlikte, dini nikâhın varlığı yahut düğün günü, sürenin başlangıcında dikkate alınmamaktadır.Evlenme nedeniyle kadın eşin işten ayrılması durumunda işveren işçisinin kıdem tazminatını ödemelidir. Ancak işveren tarafından ihbar tazminatının ödenmesi mümkün olmayacağı gibi, işçinin ihbar süresince çalışması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır. Kadın işçinin işverenin yanında iş akdini evlilik nedeniyle feshetmesi durumunda belirli bir süre çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar ödemesine de gerek kalmayacaktır.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin, işverene dilekçe ve ekinde evlenme cüzdan fotokopisini içerecek şekilde müracaat ederek, kıdem tazminatını talep etmesi gerekir. Kıdem tazminatının ödenmesi için iş sözleşmesinin son bulduğu tarihte, kıdem tazminatının ödenmesi şartlarından biri olan çalışılmış sürelerin toplam 1 yılı geçmiş olması gerekir. Aksi halde kıdem tazminatı ödenmez. Örneğin; 01.01.2013 tarihinde işe giren, 01.07.2014 tarihinde evlenen kadın işçi 30.06.2015 tarihine kadar kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilecektir. Kadın işçinin evlenme nedeniyle hizmet akdini feshetmesi, işçi ve işveren arasında anlaşmazlıklara sebep olacak ise, işçi hizmet akdini evlenme nedeniyle feshettiğini noter aracılığıyla işverene bildirmelidir.

EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi’nde kıdem tazminatına hak kazanma şartları belirtilmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını sadece kadın eşe vermektedir. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi’nde “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” denilerek kadın işçiye verilen bu hak açık bir şekilde belirtilmiştir. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi durumda kadın işçi bu haktan yararlanamaz. Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.

Kanunda belirtilen bir yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı tarihtir. Dini nikâhın varlığı yahut düğün günü, sürenin başlangıcında dikkate alınmamaktadır. Evlenme sebebiyle kadın eşin işten ayrılması durumunda işveren işçisinin kıdem tazminatını ödemelidir. Ancak işveren böyle bir durumda ihbar tazminatını ödemeyecektir. Ayrıca iş akdini evlilik nedeniyle fesheden kadın işçinin, işverenin yanında ihbar süresince çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar ödemesi de gerekmemektedir.

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin, işverene bu isteğini belirtir bir ihtarname göndermelidir. Kadın işçinin göndereceği bu ihtarnamede kıdem tazminatı ve varsa işçinin diğer alacak talepleri bulunmalıdır. Kadın işçi bu ihtarnamenin ekine evlenme cüzdan fotokopisini de eklemelidir. Kadın işçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için çalışmış olduğu sürenin yani kıdeminin 1 yılı geçmiş olması gerekmektedir.

Kadın işçinin evlenme nedeniyle hizmet akdini noter kanalıyla feshetmesi ileride ortaya çıkacak hukuki süreçte ispat açısından önem taşımaktadır. Kadın işçilerin bu ve benzeri hukuki işlemlerde usule uygun şekilde hareket etmeleri için bu hususta uzman bir avukattan hukuki destek almasında fayda bulunmaktadır.

PKK’NIN KIRSAL ALAN YAPILANMASINA KATILMASININ SAgLANMASI iLE KisiYi HuRRiYETiNDEN YOKSUN KILMA SUcUNUN isLENDigi
Düğün Tarihinden İtibaren Mi Resmi Nikah Tarihinden İtibaren Mi İş Akdini Feshetmeliyim ? 1

Kadın İşçinin Evlenmesi Sebebiyle İstifa Etmesi Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmesinin Şartları Nelerdir?

Kadın işçinin evlilik sebebiyle istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabilmesi için kıdeme ilişkin diğer şartları da sağlaması gerekmektedir. Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı şartları şu şekildedir:

  • İşçi ile işveren arasında geçerli bir iş sözleşmesi olmalıdır.
  • İşçi o işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmalıdır.
  • İş sözleşmesi kıdeme engel olmayacak nedenlerden ötürü ve evlenmeye bağlı olarak sona ermelidir.
  • İş sözleşmesini sonlandıran işçi kadın bir işçi olmalıdır.
  • İş sözleşmesi evlenmeden itibaren 1 yıl içinde bu nedene dayalı olarak sonlandırılmalıdır.
  • Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı şartları taşımayan durumlarda evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı alması söz konusu değildir.

Evlenen İşçinin Kıdem Tazminatı Alabilmesi İçin Ne Yapması Gerekir?

Kadın işçinin evlenip işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilmesi için yapması gereken bu evliliği gerekçe göstererek iş sözleşmesini sonlandırmaktır. Burada en önemli şart, evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için evlenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu nedene dayalı olarak işten ayrılmasıdır. Yani kadın işçi evlenmesinin üzerinden 2 yıl sonra evlenmesi durumunu gerekçe göstererek işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

Ayrıca evlilik nedenine dayanarak fesih yapıldığının mahkemede ispatı için en sağlıklı yol evlilik cüzdanı fotokopisini ek yapılarak ihtarname ile işverene gönderilmesi yoluyla iş sözleşmesinin feshidir.

KADIN İŞÇİNİN EVLENMESİ SEBEBİYLE İSTİFA ETMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

İşverenin yalnızca evlenmesi nedeniyle kadın işçiyi isten çıkarması ağır ihlal halidir. Kadın işçi evlenmesi nedeniyle işvereni tarafından işten çıkarıldığını kanıtladığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu hususa ilişkin olarak görülecek davada önemli olan konu işten çıkarma sebebinin kadın işçinin evlenmesi olduğunun ispatıdır. Çünkü uygulamada işverenler gerçek neden bu olmasına rağmen farklı gerekçeler göstererek iş akdini sonlandırmaktalardır.

Ayrıca kadın işçinin iş akdi, işveren tarafından evlilik nedeniyle sonlandırılması, işverenin eşit davranma yükümlülüğüne aykırı davranması manasına da gelebilmektedir. Böyle bir durum söz konusuysa yani işveren diğer evli kadın işçileri çalıştırmaya devam etmesine rağmen kadın işçiyi evlenmesi nedeniyle işten çıkarıyorsa o kadın işçiye ayrımcılık tazminatı da ödemesi gerekecektir.

KADIN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLMESİ İÇİN YALNIZCA EVLİLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILIYOR OLMASI YETERLİ MİDİR?

Evlenme nedeniyle kıdem tazminatı hakkı kazanması hali ile anlatılmak istenen, kadın işçinin evlilik nedeniyle işi kendi isteğiyle bırakması ve bu halde kıdem tazminatına hak kazanması durumudur. Ancak bu halde kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için kanunumuzda kıdem tazminatı için aranan diğer şartları da kadın işçinin taşıyor olması gerekmektedir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.