Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı tüm talepler hususunda aralarında anlaşarak boşanmaları anlaşmalı boşanma davası anlamına gelmektedir. Daha net bir ifadeyle boşanma, çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi, ziynet alacağı, altınlar, takılar, kişisel eşyalar ve diğer tüm hususlarda tarafların mutabık kalması durumunda gerçekleşen boşanma davası türüdür. Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Evlilik birliği daha fazla sürdürülemez duruma geldiğinde eşler doğal olarak boşanma davası açmak istemektedirler.
Boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılır.

Bunlar içerisinde en hızlı sonuç alınabilecek dava türü anlaşmalı boşanma davasıdır.

Aile Mahkemeleri kendi iş yoğunluklarına göre anlaşmalı boşanma günü için 1 hafta ile iki ay arası içince duruşma günü vermektedirler.
Boşanma davası açmak isteyen eşlerin uzman boşanma avukatı aracılığı ile hukuki destek almaları boşanma süreci esnasında eşlere avantaj sağlamaktadırlar. Boşanma davası açacak olan eşlerin boşanma ile ilgili her konuda uzlaşma içerisinde olması ve anlaşmalı boşanma şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durum açılacak olan davanın da anlaşmalı boşanma davası olarak görülmesine olanak sağlamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası ile karşılaştırıldığında daha kısa süre içerisinde ve çoğu zaman da tek celsede boşanma şeklinde gerçekleşmektedir.
Anlaşmalı boşanma davası açacak olan eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için belirli şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Peki nedir bu Anlaşmalı Boşanma?

Anlaşmalı boşanma şartları Türk Medeni Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmeleri için bu anlaşmalı boşanma şartlarını  yerine getirmesi gerekmektedir.

  1. Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin boşanma davası açılmazdan önce geriye dönük en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Bir yıldan daha kısa süredir evli olan ve boşanmaya karar veren çiftler anlaşmalı boşanma işlemi gerçekleştirememektedirler.
  2. Evlilik birliğini sona erdirmek için anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen eşlerin her konuda uzlaşma içerisinde olması gerekmektedir. Uzlaşma içerisinde olacakları konular mal paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat, varsa çocukların velayeti gibi konular olmalıdır. Bu uzlaşmanın yer aldığı bir de anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalanmalıdır. (Protokol içeriğinde neler olacağı yazının ilerleyen aşamasında mevcuttur.)
  3. Taraflar anlaşmalı boşanma davasını görüleceği gün ve saatte mahkeme salonunda bizzat hazır bulunmalıdırlar. Bunun sebebi hakimin boşanma ile ilgili olarak tarafların özgür iradelerini duruşma esnasında beyan etmelerini eşlerden isteyecektir. Eşlerden birisinin ve ya her ikisinin de mahkeme salonunda olmaması durumunda hakim boşanma işlemini neticelendirmeyecektir. Bu nedenle eşlerin anlaşmalı boşanma davası esnasında mahkemede olmaları gerekmektedir.
Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Anlaşmalı Boşanma Avukatı 1

Boşanma Davasında Haklarınız Nelerdir?

Bu hakların neler olduğunu sizi ve evlilik öykünüzü dinlemeden net bir şey söyleyemeyiz. Ama kısaca;

Eğer varsa çocuğunuzun velayetini talep edebilir,

Kendiniz ve çocuklarınız için boşanma süresince tedbir nafakası,

Boşanma kesinleştikten sonra ise kendiniz için yoksulluk çocuğunuz için iştirak nafakası talep edebilirsiniz.

Maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz,

Düğünde takılan ziynet eşyalarınız elinizden rızanız dışında alındıysa bunları da talep edebilirsiniz.

Yine ayrıca bir mal rejimi davası açarak evlilik süresince edinilen mallar üzerindeki haklarınızı da temin edebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davasının şartları yukarıda belirtildiği üzere tarafların anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirmeleri için gerekli olan unsurlardır.
Anlaşmalı boşanma şartları ile ilgili olarak yukarıda belirtilen şartlardan her hangi birisi yerine getirilmemesi durumunda tarafların anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün olmamaktadır.
Boşanma sürecinde uzman boşanma avukatı tarafından hukuki destek alınması durumunda uzman boşanma avukatı eşlerin anlaşmalı boşanma şartları için uygun olup olmadığı yönünde destek sağlamaktadır ve anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek isteyen eşlere anlaşmalı boşanma şartları için uygunluk sağlamaları adına bu şartların yerine getirilmesi için anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması esnasında uzman desteği vermektedir.

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi önerilmektedir!

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

GAZİANTEP (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ve davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir.

Bu protokol uyarınca;

  1. BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ADINIZ SOYADINIZ tarafından davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI aleyhine açılan boşanma davasında  her iki taraf da  boşanmayı kabul etmişlerdir.

  1. VELAYET:

Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk ….’nın velayeti anneye / babaya  bırakılacaktır.

III. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Davalı baba, çocuk için her ay toplamda 1,000.00.-TL (BinTürkLirası) nafakayı anneye iştirak nafakası olarak ödeyecektir.

Ayrıca müşterek çocuğun mevcut …. Koleji’ndeki (veya her hangi bir özel okulda) eğitim gideri ile müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçelerini davalı baba tarafından ödenecektir.

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri yoktur. Bu haklarından ileri dönük vazgeçmiş sayılacaklardır.

velayet anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat
Anlaşmalı Boşanma Avukatı 2
  1. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir;

… adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının tamamı davacı eşe

Trafikte davacı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil davalı eşe

Trafikte davalı eş adına tescilli bulunan … plakalı … marka otomobil ise davacı eşe bırakılacaktır.

Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır.

  1. ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET:

Davalı baba müşterek çocuğunu normal zamanlarda;

Her hafta sonu Cuma akşamı saat 19.00’dan Pazar 17:00’a kadar davacı eş yanında kalacak olup

Her ayın ikinci hafta sonu Pazar günü davacı eş ile geçirecek,

Dini bayramların ilk iki gününde,

Milli bayramların yarım gününde,

Kış sömestr tatilinin 1 haftası ve 6. Yaz tatilinde ise dört hafta süresince davalı baba ile şahsi münasebet kurulacaktır.

Beş maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın …/…/2021 tarihinde

DAVACI ASİL             DAVALI ASİL

Boşanmak İçin Avukat Tutmalı mıyım?

Sadece boşanma davalarında değil hiçbir davada avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır.
Ancak davalar çeşitli usul ve sürelere bağlanmıştır. Teorik ve pratik bilgi ile tecrübe ve beceri gerektirir. Her dava başından sonuna kadar ince ayrıntılarla doludur. Bu ayrıntıları bilmemek veya kaçırmak davayı kaybetmenize dahi neden olabilir. Bunun içindir ki nasılsa mecbur değilmişim deyip bir boşanma avukatından yararlanmamak, dava için aldığınız riskten başka bir şey değildir.
Boşanma esnasında hakların açık seçik bilinmesi adına avukatın tutulması gerekir. Zira avukatlar, boşanma hususunda doğan hakların en ince ayrıntısına kadar haberdar olduklarından, dava süreci boyunca bu hakların en iyi şekilde kullanılması adına sizleri yönlendirme vazifesini yerine getireceklerdir.

Uzman Boşanma avukatı tutulduğu vakit, hangi sebepten dolayı boşanmanın gerçekleşmesi gerektiği hususunda yasaların ışığında bir çalışma yapılmaktadır. Bu da davanın daha hızlı ve kesin sonuçlanması adına mecburen  yerine getirilmesi gereken bir ön çalışmadır.
Her ne kadar boşanma davası için avukat tutma zorunluluğu olmasa da bürokrasinin hantallığı, menfaatlerin en doğru şekilde savunulması, delillerin uygun bir şekilde sunulması gibi dava sürecini doğrudan ve ya dolaylı olarak etkileyen bir çok unsur bulunmasından dolayı davalarda bir avukatın sizi savunması, davanın sizin adınıza en faydalı şekilde sonuçlanmasına olanak sağlamış olacaktır.

Bu nedenle boşanma davası sürecinde karşılıklı olarak kişisel haklarınızın korunması adına uzman boşanma avukatı tarafından hukuki destek almanız menfaatinize olacaktır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Anlaşmalı Boşanma Avukatı 3

Avukat ile hareket etmek Boşanma davasının en kısa ve doğru şekilde sonuçlanması ve en doğru argümanlar ile boşanma davası esnasında savunulmanız bu süreci en az kayıpla atlatmanıza yardımcı olacaktır.
Boşanma davaları için avukat tutulması bir yandan sürecin hızlanmasını sağlarken diğer yandan da sürecin doğru bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Bilinmelidir ki boşanma davasının görüldüğü mahkemede hakime boşanma nedeninin doğru bir şekilde sunulmaması ve hakimin boşanma davasını ret etmesi , eşler açısından aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamamasına sebep olmaktadır.
Bu da sürdürülemez olarak görülen evliliğin devam edebileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle uzman boşanma davam için  boşanma avukatına ihtiyacım var diyen kişiler boşanma yolunda doğru bir adım atmış olacaklardır.

10 Soruda Boşanma Davası

Eşimle en kısa zamanda nasıl boşanabiliriz?

Anlaşmalı boşanma şartlarına uyduğunuz takdirde eşinizle çok kısa bir sürede boşanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, duruşmada iki eşin de bulunması ve boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde ( tazminat, nafaka, velayet gibi ) tarafların anlaşmış ve protokol imzalamış olmaları gerekir.
Davanın daha çabuk sonuçlanabilmesi için davanın boşanma avukatı vasıtasıyla yürütülmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Normalde şartlarda usulüne uygun olarak açılmış bir davada ilk duruşma günü genelde 2 ay ile 3 ay arasında bir tarihe verilmektedir. Yani her şey yolunda giderse dava açtıktan sonra 2 – 3 ay içinde boşanabilirsiniz.
Avukat marifetiyle davanın açılması halinde bu süre yaklaşık 2 gün ile 30 gün arası bir zaman almaktadır. Bu sürede mahkemenin  iş yükü ve avukatınızın işi eksiksiz yapması önem arz etmektedir.

Eşimle 1 yıldan az zamandır evliyiz ve her ikimizde duruşmaya çıkmak istemiyoruz. Boşanmanın sonuçlarında anlaştık. Yine de çabuk boşanabilir miyiz?

Bu durumda boşanma davası anlaşmalı boşanma prosedürüne göre açılamayacaktır. Anlaşma boşanma davaları kadar çabuk sonuçlanması beklenilemez. Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebep ve maddelerine dayanılarak açılacaktır. Bu durumda davayı açtıktan yaklaşık 6 ay ile 1 yıllık zaman zarfı içinde boşanabilirsiniz. Ancak boşanma davalarında tecrübeli bir avukatın yardımı ile bu sürenin en iyi şartlarda 2 gün ile 4 ay arasında olması da mümkün olabilmektedir. Burada da önemli olan mahkemenin durumu, davayı açacağınız mahkemenin uygulaması, avukatınızın bu konudaki bilgi ve çalışmasıdır.

Boşanma konusunda eşimle anlaştık. Ancak istediğim nafakayı vermezse boşanmam. Çocuğun da bende kalmasını istiyorum. Bu durumda kısa sürede boşanabilir miyim?

Boşanma davasının çabuk neticelenmesinin en önemli şartı, boşanmanın sonuçlarında anlaşmış olmaktır. Yani boşanma iradenizin yanında boşanmanın neticeleri konusunda da herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.
Aksi halde davanız, istinaf / temyiz aşaması da dâhil olmak üzere tahmini en az 2 yıl sürecektir. Davanızın tahmini 5 yıla kadar uzaması da söz konusudur.

Eşimle hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Devamlı suretle kavga ediyoruz. Nasıl boşanabilirim?

Böyle bir durumda eşinize şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşama davası açmanız ve bu davada iddialarınızı ispatlamanız gerekmektedir.
Dava dilekçenizde eşinizle ilgili belirtmiş olduğunuz sorunları belgelerle yada tanık beyanlarıyla ispat edemezseniz açacağınız dava reddedilecektir. Boşanma davalarında dinlenen tanıkların beyanlarında görgüye dayalı olanlarına itibar edilecektir. Kulaktan dolma bilgilere istinaden yapılacak tanıklığa itibar edilmez.

Eşime karşı boşanma davası açtım, bu davada akrabalarımın şahit olarak dinletebilir miyim?

Boşanma davalarında bilinenin aksine herkesin şahitliği geçerlidir. Yeter ki mahkeme huzurunda şahitlik etmek istesin. Bu bakımdan anne baba kardeş gibi yakınların bile şahit olarak dinletilmesinde bir engel yoktur. Ancak mahkeme şahitlerin akraba olması halinde yeminsiz olarak dinleyecektir. Dilerse yemin edebilir. Akraba olmayan şahitler ise yeminli dinlenir.

boşanma avukatı gaziantep çekişmeli anlaşmalı
Anlaşmalı Boşanma Avukatı 4

Nafaka alabilmem için gerekli şartlar nedir. Hem kendim için hem çocuk için nafaka alabilir miyim?

Boşanma davalarında tedbir, iştirak ve yoksulluk olmak üzere üç çeşit nafaka söz konusudur. Tedbir nafakası boşanma davasının devamınca boşanma davasıyla ayrı yaşama hakkını elde etmiş çalışmayan eşe ve varsa çocuğa verilir. Tedbir nafakası davanın boşanmayla neticelenmesi halinde eş için yoksulluk nafakasına çocuk için iştirak nafakasına dönüşür. Eşin nafaka alabilmesi için çalışmaması yada gelirinin olmaması şarttır. Geliri olan eş nafaka alamaz. Çocuk için ise talep halinde her halükarda iştirak nafakasına hükmedilir. Boşanma davalarında hem eş hem de çocuklar için iki ayrı nafakaya hükmedilebilir.

Eşim yabancı. Eşimin Türk olmaması Türkiye’ de boşanmamıza engel mi?

Taraflardan birinin hatta ikisinin de Türk olmaması boşanma davasının Türkiye’ de açılmasına engel değildir. Bu konu ile ilgili mevzuatı bilirseniz Türkiye’ de boşanmanız mümkün olabilecektir. Taraflar yurt dışında ise Türkiye’ de avukata vekâlet vererek (bulundukları yerin konsolosluğundan) Türkiye’de boşanabilirler. ( Boşanma davası için avukata verilecek vekâletname mutlaka fotoğraflı ve boşanma özel yetkisini havi olmalıdır. Daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir dava vekâleti, içinde boşanma yetkisi bulunmuyorsa yeterli olmamaktadır.

Ben eşimle (Türk ya da yabancı) yurt dışında boşandım. Türkiye’de de nüfus kaydıma geçmesini istiyorum. Bu konuda ne yapabilirim?

Yurt dışındaki boşanma kararının tanıma – tenfiz yolu ile Türk mahkemelerinde de karara bağlanması gerekmektedir. Ancak daha pratik bir yol olarak tarafların Türk mahkemelerinde tekrar boşanmalarına da uygulamada rastlanmaktadır. Bu yol çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla tarafların sorununa çare olabilmektedir. Türkiye de açılacak tanıma ve tenfiz davalarında taraflara duruşma gününün tebliğ edilmesi usulen zorunludur. Bu durumda yurt dışı bulunana eşinize tebligatın gidiş geliş engelini aşmak ve zamandan kazanmak adına her iki tarafında bir avukatı vekil tayin etmesinde süre bakımdan çok ciddi yararlar sağlayacaktır. Türkiye’de tanıma ve tenfizi yapılacak yabancı mahkeme kararlarının aslının, Apostille şerhinin alınmış şekli ile ve bütün bu belgelerin de ilgili ülkede tercümesinin ve bu tercümenin de ilgili yerdeki konsoloslukça tasdik edilip öylece Türk Mahkemelerine sunulması gerekmektedir.

Boşandıktan sonra nüfus kaydım ne zaman değişir ve ne yapmam gerekir?

Boşanma kararı verildikten ve temyiz edilmeyip kesinleştikten sonra ya da temyiz neticesinde kesinleştikten sonra, yazı işleri müdürü, boşanma ilamını, nüfus müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlükleri online çalıştıklarından, ilamın kesinleşmesini müteakip yaklaşık 1 hafta içinde boşanma ilamınız nüfus kaydınıza işlenmiş olacaktır. Bunu herhangi bir yerdeki nüfus müdürlüğünden nüfus kaydı alarak öğrenebilirsiniz. Kararın nüfusa gönderilmesi için herhangi bir talepte bulunmanız ve masraf yapmanız gerekmemektedir. Karar nüfusa geçince yeni nüfus cüzdanınızı muhtemelen 1 gün içinde alabilirsiniz

Boşandıktan sonra nüfus kâğıdımda medeni hal olarak ne yazar?

Eskiden boşanma sonrası nüfus kâğıdında “dul”, “boşanmış” gibi ibareler yer almaktaydı. Artık sadece “bekâr” ibaresi yer almaktadır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.