Gaziantep Boşanma Davaları ve Boşanma Davaları Alanında Bilgi Sahibi Avukat

BOŞANMA DAVASI ÇEŞİTLERİ

Boşanma davaları, Ana hatları ile iki şekilde açılıp sonuçlandırılmaktadır. Bunlar: 

 1. Anlaşmalı Boşanma
 2. Çekişmeli Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın mali ve evlilik birliğinden doğan çocukların durumu gibi her konuda anlaşarak boşanmaları anlamına gelmektedir.

1- Anlaşmalı boşanmanın en önemli ve ilk şartı eşlerin en az BİR yıl evli olması gerekmektedir. Yani dava açıldığı tarihte evlenme tarihinin üzerinden BİR yıl süre geçmiş olmalı gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu aileyi korumaya yönelik önlem almış ve bir yıldan az sürmüş evlilikler için anlaşmalı boşanma uygulamasına onay vermemiştir. Burada TMK’nın amacı yeni evlilerin birbirini tanıması için zamana ihtiyaç duyacakları gerçeği olmuştur.

Eğer aile mahkemesi hakimi eşlerin dava tarihinde 1  yıldan az evli olduklarını tespit eder ise anlaşmalı boşanma davasını rededecektir.

Ancak bir yıldan az süre ile evlilikleri devam etmiş eşler anlaşmalı boşanma dışında kalan boşanma sebeplerine dayanabilirler. Örneğin şiddetli geçimsizliğe dayalı boşanma davası. Bu durumda ise boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası değil, çekişmeli boşanma davası olacaktır.

2- Anlaşmalı boşanma davasının ikinci önemli şartı ise; eşlerin aynı anda boşanma davasını açması veya bir eşin açacağı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi olacaktır.

3- Anlaşmalı boşanma davalının üçüncü şartı hakim huzurunda davacının ve davalının beyanlarının alınmasıdır. Tarafların mahkemede hazır bulunup hakim huzurunda boşanmak istediklerini beyan etmelidirler. Böylece mahkeme hakimi tarafların gerçekten boşanmak istediklerine kanaat getrmiş olacaktır. Bu olmazsa olmaz şartlardan biridir. Fakat hakim taraflardan birinin boşanmaya zorlandığını anlar ise anlaşmalı boşanma talebini red edecektir.

4- Dördüncü şart, hakimin boşanmanın mali sonuçları ve çocukların velayet / görüş günlerine ilişkin tarafların fikir birliğine vardıkları hususları onaylamalıdırlar. Gaziantep’te Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak her konuda anlaşmış olmalılardır. 

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsuru olan boşanma, çocukların velayeti, maddi manevi tazminat ve iştirak yoksulluk nafakası konularından en az birinde anlaşamaması sebebi ile istek ve savunmalarını mahkemede dile getirdikleri bir boşanma dava çeşididir. 

Çekişmeli boşanma davaları nasıl açılır?

Gaziantep’te açılacak Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen taraflardan biri tarafından mahkemeye verilecek boşanma dilekçesi ve delillerle birlikte bir dosya haline getirilerek açılır. Gaziantep’te açılan Boşanma davalarında sıkı kurallar uygulandığından davanın boşanma ve aile hukuku alanında bilgili avukatı tarafından açılarak yürütülmesi çok ama çok önemlidir. Çekişmeli niteliğe sahip boşanma davalarında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için davanın bir profesyonel bir boşanma avukat tarafından açılıp takip edilmesini tavsiye ediyoruz.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

“Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer” , “çekişmeli boşanma kaç duruşmada biter” sorularının cevabı, davanın hangi şehirde açıldığına, boşanmanın sebeplerine ve dosyadaki delillere göre değişiklik arz etmektedir. Gaziantep’te açılan bir çekişmeli boşanma davasının ortalama ilk derece mahkemelerinde 1 yıldır.

Çekişmeli boşanma protokolü nedir?

Boşanma protokolü sadece anlaşmalı boşanma davalarında söz konusu olan bir hukuki belgedir. Ve çekişmeli olan boşanma davalarında bu tür bir protokol olmadığından çekişmeli boşanma protokolü örneği şeklinde bir belge de olmayacaktır. 

BOŞANMA DAVASI HAKKINDA AVUKATLARIMIZA SIK SORULAN SORULAR :

Çekişmeli boşanma davası nedir?

TMK Md. 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayalı açılmış ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davasıdır.

Çekişmeli boşanma davasında verilen kararın üst mahkemeye gönderilmesi mümkün müdür?

Mahkemelerin kesin karar verdikleri sınırlı dava türü dışında ki kararların büyük bir kısmı üst mahkeme yolu açıktır. Boşanma davalarında da tarafların verilen kararı üst mahkemeye gönderme hakkı bulunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti ne kadardır?

Bunu avukatınızla görüşerek belirlemelisiniz. Çünkü her yıl avukatlık tarifesi değişmekte olup 2021 yılı için ise yeni tarife belirlenmiştir. Boşanma Avukatlık ücreti ne kadar sorusuna değişiklikler sebebi ile telefon ile bilgi almanız gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Aile mahkemelerinde açılır. Ancak Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde boşanma davası açılacaktır.

Altınlarım eşimin işyerindeki kasada kaldı. Çekişmeli boşanma davasında bunları da talep isteyebilir miyim?

Evet, bunun için ayrı bir dava açmanız gerekmeyecektir. Harcını ödeyerek ziynet ve şahsi eşyalarınızı da boşanma davasında talep edebilirsiniz. Gaziantep’te açılan Boşanma Davasına bakan boşanma Avukatınız bu taleplerle ilgili ispat kuralları konusunda gerekli bilgiyi size verecektir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Tayin işlemleri için düğünden birkaç ay önce resmi nikah yaptık. Bu durumda Anlaşmalı boşanma davası açabilir miyim?

Yapılan nikahla hukuk düzeni karşısında evli statüsünü kazanmış bulunmaktasınız. Eşiniz sizinle aynı fikirde değilse açacağınız dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Gaziantep’ te açılan bir Boşanma davasına Aile ve Boşanma Hukuku Alanında bilgili Avukat boşanma davanızı en iyi şekilde yönetmek için çalışan kişidir. Evliliğin sona ermesi anlamına gelen boşanma davaları oldukça kapsamlı bir alandır.
Boşanma hukuku alanında çalışan avukat” tabirinin altında birçok sorumluluk yatmaktadır. Avukatın boşanma davasının açılması ve takip edilmesi sürecindeki görev ve sorumluluklarının kaynağı Türk Medeni Kanunu’dur. Boşanma Davası ile ilgilenen Avukatlar Gaziantep Barosuna kayıtlı bir şekilde görev yaparlar. Esasen tüm avukatlar baroya bağlı olarak çalışmak mecburiyetindedirler.

Gaziantep’ te  Boşanma davaları alanında çalışan Avukat; gerek eşler ve çocuklar gerekse toplum açısından önemli etkileri olan boşanma davasında yolunuzu aydınlatan kişidir. Boşanma davalarında kişilerin büyük bir mutlulukla kurdukları ve toplumun temel yapı taşlarından olan ailenin parçalanması söz konusudur. Bu çerçevede avukatınızın destek ve deneyimi elzemdir.

Gaziantep’de  Boşanma davaları ile ilgilenen Avukatı Arayışı elbette olacaktır. Boşanma davası söz konusu olduğunda en iyi boşanma avukatı aranır. “İyi bir boşanma avukatından” anlaşılması gereken avukatın iletişim becerilerinin ve hukuk bilgisinin yüksek olmasıdır. Yoksa boşanma avukatı diye bir branş veya kavram bulunmamaktadır. En iyi ve doğru Gaziantep boşanma avukatı davanız üzerine yoğunlaşıp emek harcayan kişidir. Avukatın davanızda başarı sağlayabilmesi için sahip olduğu deneyim önemlidir.

Gaziantep`de Boşanma davasına giren Avukat Ücretleri ne kadardır?” şeklinde sıkça karşılaştığımız bu soruyu da samimi bir şekilde ele alacağız. Öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki davanın zorluğuna ve karışıklığına göre dava ücretleri farklılık gösterir. Örneğin daha kolay ve hızlı bir prosedür olan anlaşmalı boşanma davasında avukat ücreti de daha az olur. Avukat hakkaniyete değer veren bir kişi olarak davada ne kadar emek sarf edecekse o oranda hizmet ücretini belirleyecektir.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


2022 yılı için boşanma avukatının çekişmeli boşanma davalarında alabileceği asgari/minimum ücret …TL‘dır. Anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücreti ise …TL‘dır.
Özet olarak boşanma davasında avukatın hizmet bedeli olarak talep edeceğiz ücretler şu şekildedir:Ç ekişmeli Gaziantep Boşanma Davası Ücreti : (..) Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti : (..) 


Şu hususa dikkat etmeniz gerekir; yargılama giderleri mahkeme tarafından talep edilen ve avukatlık ücretinin haricindeki bir masraftır. Şu yazımızı inceleyerek yargılama giderlerinin ne anlama geldiğini ve boşanma davasında talep edilecek harç ve giderlerin miktarını öğrenebilirsiniz.

Ekonomik gücü olmayan vatandaşlar “adli yardım” başvurusu yapabilirler. Adli yardım kişilerin ekonomik açıdan güçsüz olduklarını kanıtlayarak Gaziantep Barosundan ücretsiz avukat talep etmeleri sürecine verilen isimdir. Vatandaşlar adli yardıma başvuru için gerekli belgeleri şuradan öğrenebilirler veya direkt gaziantep avukatlarına ait telefon numaralarından onlara ulaşabilirler. Yine de avukat tutmadan önce şu makalemizi okumanızı öneririz.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

 Boşanma davaları ile ilgilenen Avukatının Sorumlulukları Nelerdir? 

Boşanma davaları kanunda öngörülen belirli sebeplerin varlığı halinde evlilik birliğinin sona erdirilmesini ve ayrıca çeşitli tedbirlerin birlikte düzenlenmesini sağlama amacına dayalı bir dava türüdür. Boşanma dilekçesinde boşanma sebepleriniz ve talep ettiğiniz tedbirler avukatınız tarafından hazırlanır.

 • Eşlerin Mal Rejimi,
 • Tedbir Nafakası,
 • Ortak konutun eşe tahsisi,
 • Evlilik İçerisinde Elde Edilen Mallara Katkı payı,
 • Çocuğun Velayeti,
 • Ortak hayatın yeniden kurulamaması,
 • Affetmenin gerçekleşmesi,
 • Eşin malları üzerinde tedbir uygulanması,
 • Mal rejiminin tasfiyesi,
 • Yabancı uyrukluların boşanma süreci,
 • Boşanma davasına karşı dava açmak,
 • Sosyal inceleme raporu,
 • Şiddet mağduru eş lehine koruma kararı alınması,
 • Boşanma neticesinde mal rejiminin tasfiyesi,
 • Bilirkişi raporuna itiraz,
 • Soruşturma,
 • Boşanma kararının istinafa götürülmesi,
 • Boşanma davasında tedbir nafakası bağlanması,
 • Hukuka aykırı kararın düzeltilmesi,
 • Ortak konutu boşanma sürecinde hangi eşin kullanacağı,
 • Boşanma kararını temyiz etme,
 • Boşanma davasında adli yardımdan faydalanma,
 • Boşanma davası sürecinde tahkikat,
 • Boşanma davasındaki tanık beyanlarına karşı beyan,
 • Babanın çocuğu görmesi(kişisel görüş),
 • Dava süresince geçici velayet,
 • Yardım nafakası,
 • Mehir senedi,
 • Nafakanın kaldırılması,
 • Ayrılık kararı alınması,
 • Fiziksel şiddete dayalı boşanma davası açılması,
 • Açılan boşanma davasının reddedilmesi talebi,


Yukarıda görüleceği üzere boşanma alanında çalışan avukatın görev ve sorumlulukları çok fazladır. Boşanma davaları ile ilgilenen iyi bir avukatı; boşanma davasında sunabileceği delilleri iyi bilen ve bu deliller ile hızlı bir sonuç alan avukattır. Dava süreçlerinin başarı ile sonuçlandırılması ve sonuca ulaşılması için deneyim son derece gerekli olduğu gibi deneyimden de mühim olan husus avukatınızın sizin davanız üzerine odaklanması ve gerekli tüm süreçleri ve işlemleri yapmasıdır.

Gaziantep Aile Mahkemeleri özelinde en çok açılan davaların başında “boşanma” davaları gelmektedir. Bu süreçte yerleşik yargıtay kararları ve kanununa aykırı yapacağınız usule ve esasa aykırı bir hareket ile büyük hak kayıpları yaşayabilirsiniz, bu konuda son derece dikkatli olunması gerekmektedir.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gaziantep  Boşanma Davası Sürecinde Avukat Desteğinin Önemi

Boşanma süreci taraflar için sancılı bir süreçtir. Özellikle virüs salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde bir yandan adliye işlemleri ile meşgul olmak eşler için büyük bir meşguliyet yaratabilmektedir.


Eşler çoğu zaman gaziantep’de ücretsiz avukat danışma desteği ararlar. Boşanma davası ile ilgilenen avukatı Gaziantep aile mahkemesinde açacağı davayı boşanma dilekçesi ile başlatır. Aile hukukundan kaynaklı boşanma-davası sürecinde avukatınız gerek ruhsal gerek ekonomik açıdan size en yüksek faydayı sağlamak amacı ile emek harcar. Boşanma davası sürecini deneyimli ve iletişim becerileri sağlam bir avukat ile yönetmeniz tavsiye edilir. Zira boşanma davası yıpratıcı bir süreçtir ve eşler, çocuklar ve toplum açısından önemli etkileri vardır.


Evliliğin sevgi birlikteliği olduğu, ailenin sıcak ve koruyucu bir yuva özlemini giderdiği aşikardır. Ancak temelinden sarsılmış durumda olan bir evliliği devam ettirme çabası da bir o kadar yıpratıcıdır. Boşanma konulu davalarda sona eren sadece evlilik değildir; malvarlığı paylaşımı, tazminat, nafaka, velayet gibi hususlar gündeme gelecektir. Sonuç olarak; bu yazımızda sizler için Gaziantep’de sunulan aile hukuku ve boşanma hukuku alanında hizmet veren  avukatlık hizmeti hakkında bilgiler sunduk. Gaziantep’de faaliyet gösteren avukat boşanma hukuku alanında da  avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Boşanma davaları ile ilgilenen avukat genellikle Aile Hukuku Davaları ile ilgilenmektedir.

Boşanma Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Bir kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir?” answer-0=”Boşanma davasını kadın açarsa veya erkek açarsa değişen hiçbir şey yoktur. Kadının hakları boşanma davasını kendisi açarsa da aynı şekilde geçerlidir. Boşanma davasını kadın açarsa nafaka, velayet, maddi veya manevi tazminat, ziynet alacakları, mal paylaşımı, aile konutu şerhi gibi tüm haklarını korumaya devam eder.” image-0=”” headline-1=”h3″ question-1=”Boşanma davaları en fazla kaç yıl sürer?” answer-1=”Çekişmeli boşanma davaları genellikle 8 ay ile 18 ay arası değişebilir, yani ortalama 1.5 yıl kadar sürer. Bu süre ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesindeki davanın süresidir. Bu mahkemede yargılamanın sona ermesinden sonra tarafların başvurması halinde istinaf aşamasına geçilir.” image-1=”” headline-2=”h3″ question-2=”Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?” answer-2=”Boşanma davası için dava açan tarafın karşı tarafa oranla fazladan hiçbir avantajı yoktur. Aksine davalı da tıpkı davacı gibi nafaka, tazminat vb. diğer konularda hak ilan edebilir ve dava sürecinde bu taleplerini mahkemeye iletebilir.” image-2=”” headline-3=”h3″ question-3=”Boşanmadan önce evden ayrılmak suç mu?” answer-3=”Bunlardan biri de boşanmadan önce evden ayrılmanın suç olup olmadığıdır. Boşanma süreçlerinde evden ayrılmak eşlerden birinin kusurlu hareketleri sebebiyle gerçekleştiğinde suç teşkil etmemektedir ve boşanma davasına hiçbir şekilde etkilemektedir.” image-3=”” headline-4=”h3″ question-4=”Kadın hangi hallerde nafaka alamaz?” answer-4=”Kadının zorluk çekmeyecek kadar aylık geliri varsa, Kadının emekli maaşı ya da kira geliri varsa, Kadın, yeni bir evlilik yaptıysa ya da biriyle evlilik hayatı yaşıyorsa, Eski eşinin bir işi ya da düzenli geliri olmayan kadınlar, nafaka alamazlar. ” image-4=”” headline-5=”h3″ question-5=”Eşlerden biri boşanmak istemezse hakim ne yapar?” answer-5=”Eşlerden birisinin anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi halinde dava çekişmeli boşanmaya dönecektir. Bu durumda Boşanma davası çekişmeli olarak devam edecektir. ” image-5=”” headline-6=”h3″ question-6=”Aldatan eşin telefon kayıtları nasıl alınır?” answer-6=”Aldatan Eşin Telefon Kayıtları (HTS) Nasıl Alınır? Eşinin güven kırıcı hareketleri olduğu iddiasında bulunan eş mahkeme aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep edebilir. Telefon kayıtları ancak mahkeme talebiyle alınabilir. ” image-6=”” headline-7=”h3″ question-7=”Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz?” answer-7=”İlk olarak eşlerin evlilik öncesi malları, paylaşıma dahil değildir. Ayrıca kişisel mallar kapsamına giren diğer mallar da paylaşıma dahil edilmez. Kişisel malları ise şu şekilde sıralamak mümkündür; Tarafların farklı kişilerden alacağı manevi tazminat boşanmada hangi mallar paylaşılmaz sorusunun cevaplarından biridir.” image-7=”” headline-8=”h3″ question-8=”Boşanmada Ağır kusur nedir?” answer-8=”Eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması Eşlerden birinin diğerine karşı; fiziksel, ekonomik, psikolojik veya cinsel şiddet uygulaması Eşlerden birinin diğerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması Eşlerden birinin diğerine karşı evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması ” image-8=”” headline-9=”h3″ question-9=”Boşanma davasında erkeğin hakları nelerdir?” answer-9=”Boşanma davası açan erkeklerin haklarını şu şekilde sıralayabiliriz; ilk olarak kişilerin tazminat ve nafaka isteme hakları bulunmaktadır. Talep edilebilecek nafakalara örnek olarak; yoksulluk, iştirak, tedbir nafakaları bulunmaktadır. Bunun yanında erkeklerin çocuklarının velayetlerini talep etme hakları da bulunur. ” image-9=”” count=”10″ html=”true” css_class=””]

Boşanma Davasını Kim Açmalı? 

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.