Boşanma Davası Nasıl Açılır? – Gaziantep Avukat

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türkiye Kanunları’na göre boşanma davası açabilmek için 1 günlük evli olmak dahi yeterlidir. Yani evlenme töreninden hemen sonra dahi boşanma davası açılabilir.

Evliliğin sona erdirilebilmesi için Türkiye’de mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Boşanma kararı verilmesi için görevli mahkeme aile mahkemesidir. Diğer mahkemeler boşanma konusunda karar veremez.

Boşanma Davası Neredeki Aile Mahkemesinde Açılır?

Boşanma davası 3 aile mahkemesinden birinde açılabilir:

  • Davacı eşin yerleşim yerindeki aile mahkemesi
  • Davalı eşin yerleşim yerindeki aile mahkemesi
  • Eşlerin son 6 ay birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesi

Örneğin bir eş Gaziantep’de ailesinin yanında kalmaktayken diğer eş örneğin Kilis’te oturabilmektedir. Eşlerin Gaziantep’e gelmeden önce son oturdukları yer olan Kilis ilinde  boşanma davasını açılabilir.

Dava, bu yetkili mahkemelerden ilk olarak hangisinde açılırsa orada görülmeye devam edilecektir. Bu nedenle ilk olarak kimin dava açtığı önemlidir.

Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Türk Hukuku’nda boşanma davası açmak için boşanma avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma avukatı tutmayan bir kişinin dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, delil dilekçesi hazırlaması, delillerinin ne olacağını tespit edebilmesi, bunları takip edebilmesi, tanıklara neler sorulması gerektiğini bilebilmesi mümkün değildir; bu nedenle boşanma avukatı tutulmaması hak kaybına yol açabileceği için eleştirilmektedir.

——————————————————————————————————————————

Boşanma Davasında Ne Kadar Masraf Yapılır?

Boşanma davaları için gerekli harçlar 02.07.1964 Tarihli 492 sayılı Harçlar Kanunu ile belirlenmiştir. Bu Kanun’da ve eklerinde yer alan meblağlar her yıl güncellenmekte ve yayınlanmaktadır.

Yine davalarda kullanılacak diğer masraflar da ilan edilmektedir. Her yıl değişen bu meblağlar ilk etapta ortalama olarak 500,00 TL ila 750,00 TL civarındadır.

Gaziantep de açılacak boşanma davalarında, boşanma sebepleri nedeniyle talep edilecek maddi ve manevi tazminatları için nispi oranda harç ödenmez, yani ister 10 bin TL isterse 1 milyon TL tazminat istenilmiş olsun maktu bir harç ödenmektedir.

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

Boşanma davalarında avukatlık ücretleri avukatın uzmanlığına, mesleki tecrübesine, işin niteliğine göre taraflar arasında belirlenmektedir.

Boşanma Davası Hangi Sebeplerle Açılabilir?

Türk Hukuku’nda sebepsiz boşanma sadece anlaşmalı boşanma davasında söz konusu olabilir. Anlaşmalı boşanma davasında eşler, sebep bildirmeksizin evlilik birliğini bitirmeye serbest iradeleriyle karar verdiklerini mahkeme önünde ifade ederek boşanabilirler.

Boşanma sebepleri ise yüzlerce olabilir. Taraflardan birinin diğerinden kaynaklanan bir nedenle evliliği sürdürmek istememesi halinde boşanma gerçekleşebilir.

Ancak bazen bir eşin, sırf boşanabilmek için, diğer eşin yapmadığı yapmış gibi, söylemediğini söylemiş gibi iddia ettiği görülmektedir. Bu nedenle tarafların bu iddialarını delillerle ispat etmeleri gerekmektedir.

Bazı boşanma sebepleri, ayrıca tazminat hakkı doğurmakta ve hatta eşe cezai yaptırım dahi uygulanabilmesine yol açmaktayken diğer bazı boşanma sebepleri tazminat ödenmesine yol açmaz.

En çok karşılaşılan boşanma nedenleri, aldatma, fiziksel şiddet, hakaret ve tehdittir.

Bir boşanma davasında anlatılacak olayların boşanma sebebi olup olmadığı, müvekkil tarafımızca dinlenildikten sonra karar verilmektedir. Bu nedenle yüz yüze görüşme şarttır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Gaziantep’te açılan boşanma davaları sonucunda eşler yeni bir hayata başlarlar. Bu nedenle boşanma davasının açıldığı tarihe kadar birlikte yaptıkları birikimlerinin de paylaşılması gerekir.

Bu birikimler ev eşyası, ev, arsa, yazlık gibi gayrimenkuller, şirket hisseleri, kooperatif üyelikleri, araba, ziynet eşyası, bankadaki birikim hesabı hatta ev hayvanı gibi maddi ve manevi değeri olan varlıklardır.

Konu hakkında daha geniş bilgi için boşanmada mal paylaşımı yazımızı okuyabilirsiniz.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma dava süreleri anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında farklılık göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma davaları, davanın açılmasından itibaren ortalama iki ay içinde sonuçlanmaktadır. Bu süreye gerekçeli kararın yazılması da dahildir. Gaziantep de açılan bir anlaşmalı boşanma davsı ortalama 1 hafta içinde gün alınmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları ise (2022 yılı için) Gaziantep’de açılacak bir çekişmeli boşanma davası  ortalama 1 yıl sürmektedir. Bu süreye istinaf ve temyiz süreleri dahil değildir.

Eşin mal kaçırdığı, hakkını vermek istemediği, iki tarafın da kendini haklı gördüğü, çocuğun velayeti yahut nafakası konusunda anlaşamadığı durumlarda çekişmeli boşanma kaçınılmaz olmaktadır.

Öte yandan özellikle kadınlar açısından çekişmeli boşanma bir çok yönden daha avantajlıdır.

Boşanma Davası Açma Hususunda Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası açmak için ne kadar para lazım?

Anlaşmalı boşanma davası açılırken, başvurma harcı, peşin harç ve gider avansı yatırılması gerekmektedir. 2021 yılı için toplamda yaklaşık 400 TL gibi bir ücret yatırılması gerekmektedir. 

İlk boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma dilekçesi ve protokolü hazırlanır. Dava başvurusunda bulunmak isteyen eş neden boşanmak istediğini ve eşinin de boşanma konusunda onay verdiğini içeren bir dilekçe hazırlamalıdır. Daha sonra hazırlanmış olan dilekçe ve protokol Aile Mahkemesi’ne verilerek dava sürecinin başlatılması sağlanır.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Kanuna göre tek celsede boşanmak için gerekenler; Eşlerin en az bir yıldır evli olmalıdır. Tarafların boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaşmış ve bu uzlaşmayı yazılı bir boşama protokolü ile beyan etmiş olmalıdır. Son olarak açılacak anlaşmalı boşanma davasında duruşmalara katılmalıdırlar. 

Boşanmada çocuğu kim alır?

Anne ya da babadan biri vefat ederse velayet hayatta kalana aittir. Anne babanın boşanması durumunda ise hakimin kararı ile belirlenir. Eğer anne baba evli değillerse çocuğun velayeti anneye aittir. Anne bakamayacak durumda ise veya ölmüş ise velayet babaya yada mahkeme tarafından belirlenen vasiye verilir.

Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz?

İlk olarak eşlerin evlilik öncesi malları, paylaşıma dahil değildir. Ayrıca kişisel mallar kapsamına giren diğer mallar da paylaşıma dahil edilmez. Kişisel malları ise şu şekilde sıralamak mümkündür; Tarafların farklı kişilerden alacağı manevi tazminat boşanmada hangi mallar paylaşılmaz sorusunun cevaplarından biridir.

Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Boşanma davası için dava açan tarafın karşı tarafa oranla fazladan hiçbir avantajı yoktur. Aksine davalı da tıpkı davacı gibi nafaka, tazminat vb. diğer konularda hak ilan edebilir ve dava sürecinde bu taleplerini mahkemeye iletebilir.

Kadın hangi durumlarda nafaka alamaz?

Boşanma sonucu eşin maddi yoksunluğa düşmemesi. Kira geliri ya da emekli maaşı gibi ekstra gelir sahibi olması Ayrıca kadının nafaka alırken kendi rızası ile iş akdi fesh edilmişse, Kadın başka birisi ile evlenmiş ya da beraberlik yaşıyor ise nafaka ödenmez. 

Eşlerden biri boşanmak istemezse ne olur?

Boşanmak isteyen taraf delillerini sunar, iddialarını ispatlar ve mahkemece davası kabul edilirse taraflar boşanacaktır. Yani yalnızca bir tarafın boşanmak istememesi tek başına red sebebi olmayacaktır. Eşlerden biri boşanmak istemezse çekişmeli boşanma davası olarak dava görülecektir.

Erkek istemezse boşanma olur mu?

Görsel sonucu Peki, ya eşlerden biri boşanmak istemezse ne olur? Aslında bu konuda erkek istemezse boşanma olur mu veya kadın istemezse boşanma olur mu gibi bir ayrım söz konusu değil. Yani hangi eş olduğu fark etmeksizin taraflardan biri boşanma davası açabilmektedir.

Boşanmada kadının hakları nelerdir?

Türk Medeni Kanunumuz boşanma aşamasındaki kadınların haklarını güvence altına almıştır. Medeni Kanunumuz kapsamında kadınların, mal paylaşımı, maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka, velayet hakkı gibi hakları bulunmaktadır

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Kime Verilir

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

✅ Gaziantep  Boşanma avukatı; ✅ Gaziantep Tazminat Avukatı
✅ Gaziantep Anlaşmalı Boşanma Avukatı; ✅ Gaziantep Nafaka Avukatı
✅ Gaziantep Çekişmeli Boşanma Avukatı; ✅ Gaziantep  Avukatı
✅ Gaziantep Velayet Avukatı; ✅ Online destek hattı

Gaziantep Adliye Aile Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

GAZİANTEP AİLE MAHKEMELERİ

GAZİANTEP 1 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4128
KALEM 4123
GAZİANTEP 2 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4126
KALEM 4117
GAZİANTEP 3 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4111
KALEM 4114
GAZİANTEP4 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4107
KALEM 4106
GAZİANTEP 5 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4095
KALEM 4097
GAZİANTEP 6 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4086
KALEM 4092
GAZİANTEP 7 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4078
KALEM 4080
GAZİANTEP 8 AİLE MAHKEMESİ  MÜDÜR  4077
KALEM 4073
GAZİANTEP 9 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4518
KALEM 4524
GAZİANTEP 10 AİLE MAHKEMESİ MÜDÜR  4515
KALEM 4512
5/5 - (4)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.