Kooperatif Ortağının Ayıp ve Eksik İmalata İlişkin Taleplerinde Husumet

Yargıtay
11.Hukuk Dairesi

Esas : 2005/353
Karar : 2006/437
Karar Tarihi : 23.01.2006

Dava, kooperatif ortaklığı nedeniyle tahsis ve teslim edilen konutların kötü ve ayıplı yapılması sonucu depremde yıkıldıkları iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davalı kooperatifin inşa ettiği konutların dört bloktan ibaret olduğu, davacıların tamamına teslim edilen konutların yer aldığı B bloğun 21.11.1999 tarihli depremde yıkıldığı, oturulamaz hale geldiği, ancak diğer blokların sağlam olduğu hususları taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Davalı kooperatifin konutların tamamını yüklenici firmaya yaptırdığı da dosya kapsamıyla sabittir.

Yapı kooperatifi, akçalı yükümlülüklerini yerine getiren ortağına oturmaya elverişli konut vermek zorunda olup, teslim ettiği konutun ayıp ve eksikliklerinden sorumludur. Kooperatif ortağının, aralarında sözleşme ilişkisi bulunmayan yükleniciye karşı dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, kooperatifin zararı ödedikten sonra sözleşme ilişkisi bulunun akidi yükleniciye rücu etmek hakkı mevcuttur.

Bu durum karşısında, ayıplı ve eksik teslim halinde kooperatifin ortaklara karşı sorumlu olduğu kabul edilerek kanıtların değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.