ceza avukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Hakim İnsana, Tabiata, Gerçeğe, Olanağa Sırt Çevirmeden Uyuşmazlığa İnsan Kokusu Taşıyan Bir Çözüm Getirmek Zorundadır

Özet : Mahkemece delillerin değerlendirilmesinde büyük etkisi olan bu “beşeri karine”ye yer verilmeden babaannenin açtığı davanın reddedilmesi insancıl ilişkilere ve gerçeklere aykırı düşen bir kabul şeklidir.Bu konuda daha pek çok şeyden söz edilmesi mümkündür. Hakim insana, tabiata, gerçeğe, olanağa sırt çevirmeden ve katı kalpler içinde sıkışıp kalmadan uyuşmazlığa “insan kokusu” taşıyan bir çözüm getirmek zorunluluğundadır. […]

Hakim İnsana, Tabiata, Gerçeğe, Olanağa Sırt Çevirmeden Uyuşmazlığa İnsan Kokusu Taşıyan Bir Çözüm Getirmek Zorundadır Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Şirket Adına İcra Taahhüdü Verilir Ve Uyulmazsa, Şirket Yetkilisinin Mahkumiyetine Kararı Verilemez

Özet : Sadece şirketi borçlandırıcı işlem yapma ve temsil yetkisi bulunan sanığın taahhüde konu şirket borcundan dolayı kişisel sorumluluğu bulunmadığı cihetle, atılı suçun yasal unsurları bulunmadığı ,borcunu üstlendiğine dair icra kefaleti olmadığı anlaşılmakla, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği.. Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2020/5816Karar : 2020/8142Karar Tarihi : 06/10/2020 “İçtihat Metni” Borçlunun ödeme şartını ihlâl suçundan

Şirket Adına İcra Taahhüdü Verilir Ve Uyulmazsa, Şirket Yetkilisinin Mahkumiyetine Kararı Verilemez Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

AVUKATIN UYAPTAN İCRA DOSYASINA VEKALET SUNMASI DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATIR

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2019/11629Karar : 2020/3376Karar Tarihi : 01/06/2020 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü

AVUKATIN UYAPTAN İCRA DOSYASINA VEKALET SUNMASI DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATIR Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

HUKUKA AYKIRI YOLLA ELDE EDİLEN DELİL SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2020/2359Karar : 2020/3302Karar Tarihi : 24.06.2020 Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD’nin erkeğin “Özel hayatının gizliliği” ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. CD’nin hukuka

HUKUKA AYKIRI YOLLA ELDE EDİLEN DELİL SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Yalnızca Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçunu Oluşturmaz

Özet : Sanığın hızlı araç kullanarak veya kasıtlı şekilde kural hataları yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair delillerin bulunmadığı, olay anında alkol ve uyuşturucu etkisi altında bulunmadığı, yüklenen suçun kasten işlenebilen bir suç olduğu ve araç kullanmayı bilmediğine dair delil ve iddianın da bulunmadığı Yargıtay12.Ceza Dairesi Esas : 2019/3035Karar : 2019/9474Karar Tarihi : 26.09.2019 “İçtihat

Yalnızca Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçunu Oluşturmaz Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Gizli Soruşturmacı Tarafından Sanıktan Birden Fazla Kez Esrar Satın Alınmasının, Ayrıca Suç Oluşturmayacağı Ve Gerçek Anlamda Bir Alım -Satım Söz Konusu Olmaz

Yargıtay20.Ceza Dairesi Esas : 2019/6512Karar : 2020/3354Karar Tarihi : 24/06/2020 “İçtihat Metni”Mahkeme : BURSA 2. Ağır Ceza MahkemesiSuç : Uyuşturucu madde ticareti yapmaHüküm : Mahkumiyet Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:1-Sanıklar …hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde:TCK’nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve E.2014/140; K.2015/85 sayılı kararı ve 7242 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin infaz

Gizli Soruşturmacı Tarafından Sanıktan Birden Fazla Kez Esrar Satın Alınmasının, Ayrıca Suç Oluşturmayacağı Ve Gerçek Anlamda Bir Alım -Satım Söz Konusu Olmaz Devamı »

TCK MADDE 122 NEFRET VE AYRIMCILIK

YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİMİN AYNI İŞTE GÖREV ALAMAYACAĞI KARARI

Yargıtay11.Ceza Dairesi Esas : 2020/527Karar Numarası : 2020/722Karar Tarihi : 03.02.2020 YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİMİN AYNI İŞTE GÖREV ALAMAYACAĞI – Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Hükmü Veren Mahkemeye Sunulacağı – Bu Mahkemenin İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Karar Vereceği – İlk Kararı Veren Hâkimin Olayla İlgili Kanaatinin Oluştuğu – Görüşünün İlk Hükümle Belirginleştiği

YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİMİN AYNI İŞTE GÖREV ALAMAYACAĞI KARARI Devamı »

TMK MADDE 511

HAGB Gerekmişse Yürürlükte Bulunan Avukatlık Ücret Tarifesindeki Miktardan, İlk Kararla Verilen Miktar Mahsup Edildikten Sonra Aradaki Farka Hükmedilecektir

Özet : HAGB-hükmün açıklanması gerekmişse yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesindeki miktardan, ilk kararla verilen miktar mahsup edildikten sonra aradaki farka hükmedilecektir. Aksi halde sanığa, bir davada iki kez vekalet ücreti yüklenmiş olunacaktır. Yargıtay2.Ceza Dairesi Esas : 2020/582Karar : 2020/4488Karar Tarihi : 11/03/2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Çocuk MahkemesiSUÇ : HırsızlıkHÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Katılan

HAGB Gerekmişse Yürürlükte Bulunan Avukatlık Ücret Tarifesindeki Miktardan, İlk Kararla Verilen Miktar Mahsup Edildikten Sonra Aradaki Farka Hükmedilecektir Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Gizli Soruşturmacının, Cumhuriyet Savcısı’nın Emri ve Görevlendirmesi Olmaksızın Görev Yapamayacağı, Elde Edilen Delilin Ve Tutanağın Geçersiz Olması

Yargıtay18.Ceza Dairesi Esas : 2020/625Karar : 2020/7048Karar Tarihi : 11/06/2020 “İçtihat Metni”Mahkemesi : Asliye Ceza MahkemesiSuç : FuhuşHüküm : Mahkumiyet Karar : Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar,

Gizli Soruşturmacının, Cumhuriyet Savcısı’nın Emri ve Görevlendirmesi Olmaksızın Görev Yapamayacağı, Elde Edilen Delilin Ve Tutanağın Geçersiz Olması Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.