Suça Sürüklenen Çocuk Ve Yağmaya Teşebbüs Suçu

Yargıtay
2.Ceza Dairesi

Esas : 2018/6792
Karar : 2019/1142
Karar Tarihi : 28/01/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
EK KARAR TARİHİ : 03/03/2016
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : …
SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme, silahla tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet, temyiz isteminin reddi

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
1- Suça sürüklenen çocuk hakkında 14.04.2011 tarihli eylemi sebebiyle mala zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Temyiz isteminin reddine dair 03/03/2016 tarih ve 2015/580 Esas – 2016/468 Karar sayılı ek kararda herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek kararın istem gibi ONANMASINA,

2- Suça sürüklenen çocuk hakkında 08.04.2011 ve 14.04.2011 tarihli eylemleri sebebiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve silahla tehdit suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Oluşa ve dosya kapsamına göre; karı-koca olan katılanların yazlık evine, 08.04.2011 günü giren suça sürüklenen çocuğun belinden çıkardığı ve ele geçmeyen bıçağı katılan …’a gösterdiği ve bundan korkup diğer odaya saklanan katılan …’in eşinden yardım istemesi üzerine evin içinde suça sürüklenen çocuk ile karşılaşan katılan …’a elindeki bıçağı doğrultarak “Bana para ver, yoksa seni öldürürüm.” diyen suça sürüklenen çocuğun, katılan …’in “Sen dışarıda bekle, ben sana para getireyim.” demesinden sonra evin dışına çıktığı ve ardından tekrar eve girerek yine elindeki bıçağı doğrultup katılan …’e “Hani nerede, sizi öldürürüm, niye para gelmedi?” şeklinde sözler söylediği ve sonrasında katılan …’in telefon ile kolluğa ulaşmaya çalıştığı sırada bir süre evin önünde bekleyip olay yerini terk ettiği;

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

bu olaydan sonra 14.04.2011 günü yine aynı eve bu kez katılanlar yokken balkon kapısının camını kırarak giren ve evi karıştıran suça sürüklenen çocuğun, ihbar üzerine olay yerine kolluk görevlilerinin gelmesiyle evden herhangi bir şey alamadan kaçtığı ve sonrasında kolluk görevlilerince yakalandığı anlaşılmakla; suça sürüklenen çocuğun eylemlerinin sübut bulması durumunda 08.04.2011 tarihli eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 149/1-a-d, 35. maddelerinde düzenlenen yağmaya teşebbüs suçunu ve 14.04.2011 tarihli eyleminin ise 5237 sayılı TCK’nın 116/1 maddesinde tanımlanan konut dokunulmazlığının ihlali suçu ile birlikte aynı Kanun’un 142/1-b, 35. maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve değerlendirme görevinin, üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi yerine duruşmaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümlerde 1412 sayılı CMUK‘nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 28/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.