Nitelikli Yağma – Gaziantep Ceza Avukatı

Yargıtay
6.Ceza Dairesi

Esas : 2016/6397
Karar : 2019/195
Karar Tarihi : 22.01.2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli yağma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Sanık …, para temini konusunda babası müşteki …’yı zaman zaman rahatsız ettiği, bu yönde talep geliştiren sanığın, müştekinin Yavuzlar Mahallesi 4139 sokak No: 32/2 Yüreğir/… adresindeki konutuna 10.03.2014 tarihinde de gelerek herhangi bir miktar belirtmeyecek şekilde para istediği, aldığı olumsuz yanıt üzerine babası müştekiyi pencereden atmaya kalkıştığı, … adresinde oturan tanık …’nın sesleri duyup dedesi olan müştekinin evine gelip, amcası sanığı engellediği, ardışık zaman içerisinde tanık …’nın da olay yerine ulaşıp tanık… ile birlikte sanığı darp ettikleri, isteğini elde edemeyen sanığın, bu kez 13.03.2014 günü saat.19.00 sıralarında müştekinin ikamet ettiği konuta gelerek aynı yön ve yöntemle tekrar para istediği, müştekinin yine olumsuz yanıt vermesi üzerine yakasından tutup tekme … vurarak, ceketinin sol cebinde bulunan 10 TL parayı alması şeklinde gelişen olayda; sanığın eylem ve söylemlerinin bir bütün halinde müştekiden bir miktar parayı almaya yönelik olduğu, özgüllenen kastına göre sanık hakkında tamamlanmış tek bir yağma suçundan hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Mahkumiyet hükmünün yasal sonucu olan 5237 sayılı TCK’nin 53/1.maddesinde öngörülen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirlerinin, 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre yapılan değişikliğin karar yerinde yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, 22.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.