SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması )

SANIĞIN MÜŞTEKİNİN RIZASI İLE MÜŞTEKİ YERİNE İMZA ATMASI SAHTECİLİK SUÇUNU OLUŞTURMAZ.( suç kastının olmaması )
11. Ceza Dairesi 2013/13911 E. , 2015/28524
“İçtihat Metni”
1- Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 30.03.1992 gün, 80/98 ve 19.04.2005 gün, 221-38 sayılı ve benzer kararlarında da belirtildiği üzere, belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden suç kastından söz edilmeyeceği gibi rızanın açık veya zımni olabileceği cihetle, sanığın savunmalarında şirketin yetkili temsilcisinin babası olduğunu ancak babası yaşlı olduğu için şirketteki tüm işleri fiilen kendisinin yürüttüğünü, çekleri kendisinin imzaladığını, katılan şirkete daha önce de bu şekilde çekler verdiğini, onların ödendiğini ancak ekonomik kriz nedeniyle bu çekleri ödemeyemediğini savunması ve borcunu kabul etmesi, katılan H.. D..’un da bu savunmayı doğrulayarak benzer beyanda bulunması, “işyerinde A.. A..’ın oğlu S.. A.. duruyordu, çekleri o ciro ediyordu, daha önce de bu şekilde çekler almıştık, daha önceden aldığımız ve ödenen çekler de S.. A..’ın imzasını taşıyordu” demesi karşısında, sanığın üzerine atılı suçun kasıt (manevi) unsurunun somut olayda ne surette gerçekleştiği yöntemince tartışılıp irdelenmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Yurtdisinda Yerlesik Tuzel Kisilerin Türkiye’deki subeleri ile irtibat Burolarının Sicile Kayit Yukumlulugu Hakkinda KVKK Karari
Kabule göre de;
2- 5237 sayılı TCK’nun 51/3. maddesi uyarınca, cezanın ertelenmesi halinde belirlenecek denetim süresinin, hükmolunan ceza süresinden az olamayacağının gözetilmemesi,
3- Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin c bendinde yer alan hak yoksunluğunun aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca kendi altsoyu yönünden uygulanmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.09.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın
Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.