SAHTE BİLGİLERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSU YAPILMASI

Özet : Yolda yürüyen sanıktan şüphelenen güvenlik görevlilerince kimlik istenmesi üzerine sahte kimlik ibraz etmesi şeklindeki eylemin resmi belgede sahtecilik, katılana ibraz ederek fotokopiden ibaret nüfus cüzdanı ile düzenlettiği başvuru formundaki bilgilerin sahte olduğunu saptayan bankanın talebi reddetmesi eyleminin 5464 sayılı yasanın 37/2. maddesindeki suçu oluşturacağı, aynı belgelerle şikayetçi HSBC bankasına karşı işlenen eylemin ise özel düzenleme olan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamında olup bu madde ile cezalandırıldığı anlaşılmakla, zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
8.Ceza Dairesi

Esas : 2018/7780
Karar : 2018/14309
Karar Tarihi : 12.12.2018

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine göre sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a) Bozmadan önce verilen kararda sanık hakkında TCK’nın 245/3, 62, 52/2. madde ve fıkrası uyarınca cezanın 3 yıl 4 ay hapis ve 2000 lira adli para cezası olarak belirlendiği ve bu kararın aleyhe temyiz edilmediği gözetilmeden CMUK’un 326/son maddesinde yer alan hak kuralının ihlal edilmesi,
b) Sanık hakkında mağdur …’ye yönelik sahte kart üretmek suçu yönünden CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hak nedeniyle cezasının 7 ay 15 gün hapis ve 300 TL adli para cezası üzerinden infazına karar verilmesi gerekirken, sonuç cezanın 7 ay 15 gün hapis ve 300 TL adli para cezası olarak belirlenmesi,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 1. fıkrasında sonuç cezanın belirlendiği bölümden sonra, ”CMUK’nın 326. maddesi uyarınca kazanılmış hak nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis ve 2000 lira adli para cezası üzerinden infazına” ibaresinin eklenmesi ,hükmün 2. fıkrasının sonuç cezanın belirlendiği bölümden sonraki kazanılmış hak ile ilgili kısım çıkarılarak yerine “CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hak nedeniyle sanığın cezasının 3 ay hapis ve 2400 TL adli para cezası üzerinden infazına”, ibaresi yazılması sureti ile sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2- Sanığın resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak;
20.08.2009 tarihli tutanak içeriğinden anlaşılacağı üzere yolda yürüyen sanıktan şüphelenen güvenlik görevlilerince kimlik istenmesi üzerine üzerindeki sahte kimliği ibraz etmesi şeklindeki eylemin TCK. nun 204/1. maddesindeki suçu, katılan …’a ibraz ederek fotokopiden ibaret nüfus cüzdanı ile düzenlettiği başvuru formundaki bilgilerin sahte olduğunu saptayan bankanın talebi reddetmesi eyleminin 5464 sayılı yasanın 37/2. maddesindeki suçu oluşturacağı, aynı belgelerle şikayetçi HSBC bankasına karşı işlenen eylemin ise özel düzenleme olan TCK.nun 245/2. maddesi kapsamında olup bu madde ile cezalandırıldığı anlaşılmakla, zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri gereğince BOZULMASINA, 12.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.