BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Özet : Gerçeğin kuşkuya mahal vermeksizin tespiti için kredi sözleşmesinde bildirilen ve kart teslimat bilgilerinde yer alan hattın kredi kartına başvuru ve teslim tarihi itibariyle abonelik bilgilerinin sorulup, abonelik sözleşme aslının getirtilmesi, suç tarihi itibariyle ilgili abonenin irtibata geçtiği şahıslardan hattı fiilen kullananın tespitinin yapılması, gerektiğinde imza incelemesi yoluna gidilmesi, sanığın kardeşinin olaya ilişkin beyanlarına başvurulması, fotoğrafının çektirilip, sanığın fotoğrafı ve nüfus cüzdanı talep belgesi aslı üzerindeki fotoğrafların bilirkişi incelemesi yapılarak karşılaştırılması, … hakkında da yazı ve imza incelemesi ve ses analizi yaptırıldıktan sonra gelen cevabi yazıların durumuna göre gerektiğinde suç duyurusunda bulunulup bu dosya ile birleştirildikten sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI – İMZALARIN SANIĞIN ELİ ÜRÜNÜ OLDUĞUNUN BELİRLENEMEMESİ

T.C.
Yargıtay
8.Ceza Dairesi

Esas : 2018/10105
Karar : 2019/12
Karar Tarihi : 07.01.2019

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Hükmolunan hapis cezasının süresine göre sanık müdafinin vaki duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
Dosya üzerinden yapılan incelemede;

Sanığın aşamalarda değişmeyen inkara yönelik savunması, sanığın katılan adına attığı iddia edilen imzalara yönelik yapılan incelemede sanığın eli ürünü olduğu tespit edilemediği, telefon bankacılığı aracılığı ile çağrı merkezi ile yapılan görüşme içeriğine ilişkin ses kaydı üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, sesin sanığın sesi olmasının “mümkün” olduğunun bildirilmesi, kredi sözleşmesinde bildirilen ve kart teslimat bilgilerinde yer alan … numaralı hat sahibine ilişkin verilen cevabi yazıda yabancı uyruklu şahıs bildirilmişse de abonelik başlangıç tarihinin suç tarihinden sonra olması, katılanın babası ve sanığın amcası olan tanık …’in nüfus cüzdanı talep belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisindeki şahsın sanık olduğunu bildirmesine rağmen, sanığın kardeşi …’in de sanığa çok benzediğini ve hakkında benzer suçlardan davalar bulunduğunu bildirmesi, UYAP üzerinden yapılan sorgulamada sanığın kardeşi … hakkında da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından davalar olduğunun tespit edilmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya mahal vermeksizin tespiti için kredi sözleşmesinde bildirilen ve kart teslimat bilgilerinde yer alan …. numaralı hattın kredi kartına başvuru ve teslim tarihi itibariyle abonelik bilgilerinin sorulup, abonelik sözleşme aslının getirtilmesi, suç tarihi itibariyle ilgili abonenin irtibata geçtiği şahıslardan hattı fiilen kullananın tespitinin yapılması, gerektiğinde imza incelemesi yoluna gidilmesi, sanığın kardeşi …’in olaya ilişkin beyanlarına başvurulması, fotoğrafının çektirilip, sanığın fotoğrafı ve nüfus cüzdanı talep belgesi aslı üzerindeki fotoğrafların bilirkişi incelemesi yapılarak karşılaştırılması, … hakkında da yazı ve imza incelemesi ve ses analizi yaptırıldıktan sonra gelen cevabi yazıların durumuna göre gerektiğinde suç duyurusunda bulunulup bu dosya ile birleştirildikten sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hükümler kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de; sanık hakkında temel ceza tayin olunurken hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi suretiyle çelişkiye neden olunması,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının ve sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.