Yağma Suçu

Yargıtay
2.Ceza Dairesi

Esas : 2018/6755
Karar : 2019/1152
Karar Tarihi : 28/01/2019

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 141/1 ve 143. maddeleri gereğince 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair…. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/09/2017 tarihli ve 2016/503 esas, 2017/630 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 08/11/2018 gün ve 94660652-105-48-11464-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/11/2018 gün ve 2018/92101 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
Dosya kapsamına göre, sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda verilen kararın gerekçesinde; sanığın, hırsızlık amacıyla eczaneye giren arkadaşını beklediği esnada arkadaşının yakalanacağını anlayıp panikleyerek kaçarken kullandığı aracı duvara çarpması neticesinde kolluk görevlileri tarafından yakalanması şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle, kararın gerekçe kısmındaki açıklamaya aykırı olarak hüküm kısmında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesinin uygulanmaması suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişkiye düşülmesinde ve fazla ceza tayininde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Katılanın eczanesinin önüne hakkında yağma suçundan ayrı dava açılan…. ile birlikte hırsızlık suçunu işlemek amacıyla giden ve sonradan eylemi yağma suçuna dönüşen arkadaşı …. ’yü olay yerine birlikte geldikleri araç içinde bekleyen sanık …’in,…. nün yakalanacağını anlayıp olay yerinden araç ile kaçmak isterken yakalanması şeklinde gerçekleşen olayda, eylemi hırsızlık suçunu oluşturan sanık … hakkında teşebbüs hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi; yine hükmün gerekçesinde; sanığın, hırsızlık yapmak amacıyla fikir birliğine vardığı arkadaşı …. ile birlikte katılanın eczanesinin önüne araçla geldiklerinin ve hırsızlık amacıyla eczaneye giren arkadaşı …. yü beklediği esnada arkadaşının yakalanacağını anlayıp kaçmak isterken kullandığı aracı duvara çarpması neticesinde kolluk görevlileri tarafından yakalandığının belirtilmesine karşın gerekçe kısmındaki bu kabule aykırı olarak hüküm kısmında 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesinin uygulanmaması suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişkiye düşülerek sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden…. Asliye Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen, 20.09.2017 tarihli ve 2016/503 Esas – 2017/630 Karar sayılı kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, gereğinin yerel mahkemece yerine getirilmesine, 28/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.