TOKİ DOLANDIRICILIĞI

Son yıllarda özellikle dar gelirli ve orta seviye gelirli vatandaşlarımıza yönelik TOKİ idaresince yapılan projelere oldukça yoğun ilgi gösterilmiştir.TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI’nı merakla bekleyen vatandaşlarimizin bu beklentilerini ve umutlarını fırsat bilen birçok dolandırıcı vatandaşlarımıza Kamuda tanıdıkları olduğundan bahisle para istemektedir.Bu beyanlara inanan bazı vatandaşlarımız ne yazık ki bu insanlara yıllarca biriktirdikleri birikimlerini kaptımaktadır.Peki bu şekilde yapılan dolandırıcılık eyleminin kanunda bir tanımı var mi ? Bu şekilde vatandaşı mağdur eden kimselere verilecek cezalar nedir?  Söz konusu husus Türk Ceza Kanunu 255.madde başlığı altında işlenmiş olup madde hükümlerini aşağıda sunuyoruz. Bu tarz durumlarda mağduriyetinizin giderilmesi açısından en azından suçluların cezalandırılması ve başka ınsanlara zarar vermemeleri bakımından muhakkak süreçte avukatınızla hareket etmenizi önemle tavsiye ediyoruz.

Nüfuz Ticareti Suçu

Madde 255 – (Değişik madde: 02/07/2012-6352 S.K./89.md.)

(1) Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi   olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi hallerinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(4) Nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(5) Nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.

(6) İşin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir suç oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.

(7) Bu madde hükümleri, 252’nci maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti yapılması halinde de uygulanır. Bu kişiler hakkında, Türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.

Bu yazı Av. Abdulkadir AKILLAR tarafından kaleme alınmıştır..

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.