Ceza Hukuku

TCK MADDE 171 GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI

Rate this post

1) Taksirle;
a) Yangına,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,
Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK MADDE 171’İN GEREKÇESİ

Madde metninde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak tanımlanmıştır.
Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun birinci fıkrasında söz konusu edilen fiillerin taksirle işlenmesi de, suç oluşturmaktadır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için de, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekir.
Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarar neticesi açısından örneğin taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu oluşabilir. Bu gibi durumlarda, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir.

TCK MADDE 171 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Yargıtay
9.Ceza dairesi

Esas : 2008/8712
Karar : 2010/3291
Karar Tarihi : 22.03.2010

Fabrikanın makine sorumlusu H. ile kazan sorumlusu olan A.’nın, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışlarının ve yangının çıkmasında kusurlarının olup olmadığı konusunda içlerinde makine mühendisi de bulunan işgüvenliği bilirkişi heyetinden rapor alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Olay yeri inceleme tutanağı, yangın raporu, sanık savunmaları, mağdur ve tanık beyanları ile tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde fabrikanın kazan dairesinde bulunan ve olay saatinde kapatılmış olan kazanın brülöründen sızan ve zeminde biriken yağın tutuşması ve alev alması sonucu çıkan yangında, fabrikanın makine sorumlusu H. ile kazan sorumlusu olan A.’nın, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir davranışlarının ve yangının çıkmasında kusurlarının olup olmadığı konusunda içlerinde makine mühendisi de bulunan iş güvenliği bilirkişi heyetinden rapor alındıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, yangının teknik arızadan meydana geldiği ve mağdurun da şikayetçi olmadığı şeklinde soyut gerekçelere dayalı olarak sanıkların beraatına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, kararın BOZULMASINA, 22.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yargıtay

  1. Ceza dairesi

Esas : 2008/19341
Karar : 2010/10514
Karar Tarihi : 14.10.2010

Sanığa atılı taksirle yangına neden olma eylemi sonucunda, kendisi dışında 3 ayrı mağdurun binasında zarar oluşması karşısında, meydana gelen neticenin, münhasıran sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından bir cezaya hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açtığının kabul edilemeyeceği, bu nedenle de 5237 sayılı TCK’nın 22/6. maddesindeki koşulların somut olayda gerçekleşmediği gözetilmeden ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozma nedenidir.

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığa atılı taksirle yangına neden olma eylemi sonucunda, kendisi dışında 3 ayrı mağdurun binasında zarar oluşması karşısında, meydana gelen neticenin, münhasıran sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından bir cezaya hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açtığının kabul edilemeyeceği, bu nedenle de 5237 sayılı TCK’nın 22/6. maddesindeki koşulların somut olayda gerçekleşmediği gözetilmeden yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 14.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button