NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI BERAAT CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR AVUKATI

14. Ceza Dairesi         2018/2214 E.  ,  2018/3749 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Nitelikli cinsel saldırı
HÜKÜM : Sanığın atılı suçtan mahkumiyetine dair Bafra Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.03.2017 gün ve 2017/22 Esas, 2017/53 Karar sayılı hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanığın, olay gecesi evine girdiği katılan …’le yatak odası kapısında karşılaştığında saldırarak yere yatırmasının ardından bağırmaya başlayan katılanı ölümle tehdit edip direncini kırmak için boğazını sıktığı ve bağırmaya devam etmesi üzerine olay yerinden kaçtığı şeklinde ilk derece mahkemesi tarafından kabul edilen olayda sanığın cinsel saldırı eyleminden vazgeçmesinden dolayı teşebbüsten söz edilemeyeceği ve mevcut haliyle eylemin basit cinsel saldırı kapsamında kaldığı anlaşılmasına rağmen sanığın nitelikli cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasına dair kurulan ilk derece mahkemesi kararının 5271 sayılı CMK‘nın 230/1-b. maddesine aykırı olması nedeniyle vaki istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde esastan reddine hükmedilmesi suretiyle aynı Kanunun 289/1-g. maddesine muhalefet edilmesi,

Mala Zarar Verme
Kanuna aykırı, katılan … vekili, sanık ile müdafii ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 16.11.2017 gün ve 2017/2655 Esas, 2017/1783 Karar sayılı vaki istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik hükmünün 5271 sayılı CMK‘nın 302/2-4. madde ve fıkrası gereğince BOZULMASINA, 17.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.