BANKA HESABINDAN HAVALE İŞLEMİ

Özet : Sanık …’in atılı suçu işlemediğini, elektrikli ev aletleri işi ile uğraştığını, işyerinde tek çalıştığını, bu işyerinde bir adet bilgisayarının olduğunu ve bu bilgisayarı işi ile ilgili basit işlemler için ancak kullanabildiğini, bu para havalelerinin babası adına kayıtlı ancak kendi kullanımında olan internet hattı ile bu hatta ait IP numarası üzerinden işyerindeki bilgisayar kullanılarak nasıl yapıldığını bilmediğini savunması ve sanığın babası adına kayıtlı ADSL bağlantısı yapmakta kullandığı modemin kablosuz bağlantı özelliği(Wifi) olan modem olup olmadığına yönelik araştırma yapılmadığının anlaşılması karşısında; sanık adına kayıtlı ADSL bağlantısı yapmakta kullandığı modemin kablosuz bağlantı özelliği olan modem olup olmadığı ve sonucuna göre de dışarıdan üçüncü bir kişinin haricen bağlantıyı yapıp yapmayacağı araştırılıp, ayrıca sanık adına tespit edilen IP numarasının statik mi yoksa dinamik mi olduğu kurumdan sorulup tespit edilip gerektiğinde bu hususlara ilişkin bilirkişi incelemesi de yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
2.Ceza Dairesi

Esas : 2018/6549
Karar : 2019/1147
Karar Tarihi : 28.01.2019

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
20/07/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle yapılan değişiklik uyarınca 5271 sayılı CMK’nın 291/1. maddesinde yedi gün olarak belirtilen temyiz süresinin on beş gün olarak değiştirildiği, ancak Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20/07/2016 tarihinden önce verilen ve Yargıtay’dan geçen dosyalar hakkında 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar 1412 sayılı CMUK’nın 305-326. maddeleri uygulanmakta olduğundan, daha önce Yargıtay incelemesinden geçmiş dosyada temyiz süresine ilişkin bir değişiklik yapılmadığı dikkate alındığında; katılan vekilinin yokluğunda verilen 05/04/2018 tarihli kararda temyiz süresinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olduğu belirtilerek yanıltmaya neden olunduğunun anlaşılması karşısında, 07/05/2018 tarihinde tebliğ edilen kararı 21/05/2018 tarihli temyiz dilekçesi ile temyiz eden katılan vekilinin temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- Sanık …’in atılı suçu işlemediğini, elektrikli ev aletleri işi ile uğraştığını, işyerinde tek çalıştığını, bu işyerinde bir adet bilgisayarının olduğunu ve bu bilgisayarı işi ile ilgili basit işlemler için ancak kullanabildiğini, bu para havalelerinin babası adına kayıtlı ancak kendi kullanımında olan internet hattı ile bu hatta ait IP numarası üzerinden işyerindeki bilgisayar kullanılarak nasıl yapıldığını bilmediğini savunması ve sanığın babası adına kayıtlı ADSL bağlantısı yapmakta kullandığı modemin kablosuz bağlantı özelliği(Wifi) olan modem olup olmadığına yönelik araştırma yapılmadığının anlaşılması karşısında; sanık adına kayıtlı ADSL bağlantısı yapmakta kullandığı modemin kablosuz bağlantı özelliği olan modem olup olmadığı ve sonucuna göre de dışarıdan üçüncü bir kişinin haricen bağlantıyı yapıp yapmayacağı araştırılıp, ayrıca sanık adına tespit edilen IP numarasının statik mi yoksa dinamik mi olduğu kurumdan sorulup tespit edilip gerektiğinde bu hususlara ilişkin bilirkişi incelemesi de yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Sanık …’ın atılı suçu işlemediğini, kartını kullanmak istediğinde banka tarafından el konulunca bankayı aradığında kendisine kartın klonlandığının/kopyalandığının bildirildiğini savunması karşısında; para çekiminde kullanılan banka kartının orijinalinin kullanılıp kullanılmadığının, bahse konu kartın kopyalanmış olması durumunda bu para çekim işleminin yapılıp yapılamayacağının araştırılıp gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılarak sonucuna göre sanık …’ın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi,
3- Katılanın şirketin hesabından suç tarihinde, saat 15.07’de 4.999 TL’nin ve saat 15.14’te 800 TL’nin sanık …’nun Yapı Kredi Bankası … Şubesi’ndeki …. nolu hesabına aktarıldığının anlaşılması karşısında; eylemler arasında geçen süre göz önüne alınarak, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda katılana yönelik olarak birden fazla hırsızlık eylemi gerçekleştiren sanık … hakkında katılana yönelik eylemleri nedeniyle kurulan hükümde TCK’nın 43/1. maddesi uyarınca arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
4- Kabule göre de;
Bozmadan önce verilen ve sanık … müdafii tarafından temyiz edilen 30/12/2013 tarihli kararda, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 244/4. maddesi uyarınca 2 yıl hapis ve 100 TL cezası adli para cezasına hükmolunduğu halde, bu kararın 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi gereğince sanık … yönünden kazanılmış hak oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiilerinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.