Ceza Hukuku

OKUL BAHÇESİ İÇİNDEKİ OKUL KANTİNİNDEN HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS EDİLMESİ

Rate this post

Özet : Kamu davası; hırsızlık suçuna ilişkindir. … hakkında müşteki …’e yönelik hırsızlık suçundan düzenlenen iddianamede hırsızlık suçu yönünden sevk maddesi gösterilmediği halde … hakkında CMK 226 uyarınca ek savunma hakkı verilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması; … hakkında mağdur …’e yönelik hırsızlık suçundan düzenlenen iddianamede TCK 142/1-b’in uygulanması istemiyle kamu davası açılması ve okul bahçesi içindeki okul kantininden hırsızlığa teşebbüs etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, kantinin müşteki … tarafından işletilmesi nedeniyle sanığın eyleminin TCK 142/1-b’ye uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden ve ek savunma hakkı da verilmeden yazılı şekilde karar verilmesi; … müdafinin duruşmada lehe olan kanun hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği, adli para cezasının ödenmesi için mehil verme veya taksitlendirme yapılmasına olanak sağlayan TCK 52/4’deki düzenlemenin … lehine olduğu, bu bakımdan TCK 52/4’ün uygulanıp uygulanmayacağına dair bir karar verilmesi ve maddenin uygulanmaması halinde gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
2.Ceza Dairesi

Esas : 2015/2232
Karar : 2018/1329
Karar Tarihi : 15.02.2018

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
… müdafiinin 26/11/2014 havale tarihli dilekçeyle temyiz talebinde bulunduğu, mahkemece 18/12/2014 tarihli 2013/1093 E. -2014/1125 sayılı ek karar ile işyeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçları yönünden kesin olduğundan bu talebin reddine karar verildiği; ek karara yönelik temyiz talebi bulunmadığı bu sebeple temyiz incelemesinin sadece hırsızlık suçuna ilişkin yapılması gerektiği belirlenmekle;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1- … hakkında müşteki …’e yönelik hırsızlık suçundan düzenlenen iddianamede hırsızlık suçu yönünden sevk maddesi gösterilmediği halde … hakkında 5271 sayılı CMK’nın 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı verilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- … hakkında mağdur …’e yönelik hırsızlık suçundan düzenlenen iddianamede 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesinin uygulanması istemiyle kamu davası açılması ve okul bahçesi içindeki okul kantininden hırsızlığa teşebbüs etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, kantinin müşteki … tarafından işletilmesi nedeniyle sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden ve ek savunma hakkı da verilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
3- … müdafinin 21/11/2014 tarihli duruşmada lehe olan kanun hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği, adli para cezasının ödenmesi için mehil verme veya taksitlendirme yapılmasına olanak sağlayan 5237 sayılı TCK’nın 52/4.maddesindeki düzenlemenin … lehine olduğu, bu bakımdan aynı Kanun’un 52/4.maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına dair bir karar verilmesi ve maddenin uygulanmaması halinde gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 15.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button